W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Scriptores nr 47 Bunt i propaganda. Marzec 1968 w Lublinie

Scriptores nr 47 Bunt i propaganda. Marzec 1968 w Lublinie

Rok 1968 to czas istotnych przemian społecznych w całej Europie, jednak w Polsce miały one swój bardzo specyficzny przebieg i kontekst polityczny. Także dziś odbierane są niejednoznacznie. Stanowią z jednej strony podłoże formowania się opozycji antykomunistycznej, z drugiej zaś wiążą się przede wszystkim z brutalną kampanią antysemicką, która naznaczyła życiorysy wielu ludzi.

Czytaj więcej

Scriptores nr 45. Lubelski Lipiec 1980

Scriptores nr 45. Lubelski Lipiec 1980

"Scriptores Lubelski Lipiec 1980" proponuje spojrzenie na wydarzenia sprzed 35 lat z dwóch perspektyw. Pierwsza wyłania się ze wspomnień uczestników wydarzeń, drugą tworzą dokumenty historyczne, powstałe w przeważającej części w lipcu 1980 roku.

Czytaj więcej

Scriptores nr. 46 "Odbudowa. Życie żydowskie w Lublinie w latach 1944-1968"

Scriptores nr. 46 "Odbudowa. Życie żydowskie w Lublinie w latach 1944-1968"

Na niniejszy tom „Scriptores” składa się 12 rozdziałów próbujących uchwycić położenie ludności żydowskiej w Lublinie po drugiej wojnie światowej ze szczególnym naciskiem na drugą połowę lat 40. XX w. To właśnie w Lublinie, począwszy od sierpnia 1944 r., rozpoczęły swoją pracę pierwsze instytucje niosące pomoc ludności żydowskiej, organizujące pracę, mieszkania i dokumenty, zaopatrujące w odzież i żywność, pomagające w poszukiwaniach krewnych i znajomych, dające schronienie żydowskim sierotom i wreszcie, zbierające relacje z Zagłady. W mieście powstały także pierwsze powojenne kongregacje religijne oraz media żydowskie w Polsce – biuletyn Żydowskiej Agencji Prasowej oraz audycje radiowe w języku żydowskim na antenie Polskiego Radia. Każdemu z rozdziałów niniejszego tomu towarzyszą obszerne bloki dokumentów oraz relacji świadków opisywanych wydarzeń

Czytaj więcej

"Scriptores : pamięć, miejsce, obecność : laboratorium pamięci, małe ojczyzny, spotkania kultur nr 33 (2009) : PANAS – Lublin jest księgą. T. 1, Władysława Panasa opisywanie Lublina"

"Scriptores : pamięć, miejsce, obecność : laboratorium pamięci, małe ojczyzny, spotkania kultur nr 33 (2009) : PANAS – Lublin jest księgą. T. 1, Władysława Panasa opisywanie Lublina"

"Tak, ja mam specjalną sprawę z Lublinem i to, co chcę o tym mieście powiedzieć (przede wszystkim sobie chyba), to powstaje w książce, którą piszę. I mam nadzieję, że się skończy w jakimś momencie moja droga. Ta specjalna sprawa polega na tym, że jest to droga kogoś, kto tu nie znalazł się ani z wyboru, ani z przypadku, a z przymusu, na zesłaniu, na takiej Syberii. Jest to droga od nienawiści do czegoś, co jest podobne do miłości."

Władysław Panas - wypowiedź na 99. „Urodzinach Czechowicza”, s. 197.

Czytaj więcej

"Scriptores nr 34 (2013) : ANNA LANGFUS. Życie Twórczość. Recepcja"

"Scriptores nr 34 (2013) : ANNA LANGFUS. Życie Twórczość. Recepcja"

"Kolejny monograficzny numer „Scriptores” poświęcony jest życiu i twórczości Anny Langfus. (...) . Cała jej twórczość związana jest z Zagładą. Dzięki staraniom Ośrodka w roku 2008 ukazała się "Skazana na życie", polskie tłumaczenie jej pierwszej powieści "Le Sel et le soufre". Dodajmy, że przedmowę do tej książki, zatytułowaną "Samotność w Zagładzie", napisała Julia Hartwig. (...) „Scriptores” zapełnia białą plamę, jaką była nasza wiedza o wybitnej pisarce, laureatce Nagrody Goncourtów z 1962 roku. Mamy nadzieję, że świadomość rangi tej autorki stanie się w jej rodzinnym mieście powszechna". W Bibliotece Multimedialnej publikujemy zawartość numeru bez rozdziału "Recenzje "Skazanej na życie"".

Ze wstępu:

Czytaj więcej

Scriptores nr 44. Pamiętnik znaleziony w teczkach

Scriptores nr 44. Pamiętnik znaleziony w teczkach

„Pamiętnik” stanowi bezcenne, bardzo osobiste świadectwo czasu, w którym powstawał. Oddaje emocje towarzyszące tamtym wydarzeniom, stawia ważne pytania w obliczu trudnych wyborów. Dzięki „Pamiętnikowi” widzimy konkretną osobę w samym środku dziejącej się wtedy wielkiej historii.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe