W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Scriptores nr 47 Bunt i propaganda. Marzec 1968 w Lublinie

Rok 1968 to czas istotnych przemian społecznych w całej Europie, jednak w Polsce miały one swój bardzo specyficzny przebieg i kontekst polityczny. Także dziś odbierane są niejednoznacznie. Stanowią z jednej strony podłoże formowania się opozycji antykomunistycznej, z drugiej zaś wiążą się przede wszystkim z brutalną kampanią antysemicką, która naznaczyła życiorysy wielu ludzi.

Scriptores nr 47 Bunt i propaganda. Marzec 1968 w Lublinie

Po pięćdziesięciu latach łatwo zgubić się w gąszczu faktów i przekłamań rozgrywających się między wojną sześciodniową toczoną na Bliskim Wschodzie, zdjęciem z afisza "Dziadów" Kazimierza Dejmka, protestami studenckimi na Uniwersytecie Warszawskim, rozgrywkami wewnątrzpartyjnymi w PZPR i przymusową emigracją tysięcy Polaków pozbawionych obywatelstwa PRL. Wydarzenia te zdają się być od siebie odległe, a jednak wszystkie one były częścią ogólnopolskiego zjawiska, które w pewnym zakresie zamanifestowało się również w Lublinie

47 numer Scriptores poświęcony jest wydarzeniom marcowym z 1968 roku. Wydany w ich 50. rocznicę numer ten pokazuje szersze tło historyczne tamtych wydarzeń oraz zawiera bogaty materiał ikonograficzny. Teksty zostały napisane w oparciu o archiwalną prasę, stare fotografie oraz milicyjne notatki, które przetrwały w archiwach do dziś.

Słowa kluczowe