W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

PA.RA

Czasopismo „PA.RA. 1918-2018. Inspiruje nas wolność”

W 2018 roku, w ramach lubelskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości organizowanych pod hasłem „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność” Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” wydawał czasopismo „PA.RA”.

PA.RA
Numer 1 "PA.RY"

Stylizowane graficznie na gazetę sprzed 100 lat, w tytule dowołujące się do pary – wytworzonej i ujarzmionej siły, która zmieniła historię świata, gazeta prezentowała artykuły poświęcone historii i dziedzictwu kulturowemu Lublina ostatnich stu lat opowiedzianych przez pryzmat ludzi, miejsc i wydarzeń. „Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata” – mówił o gazecie Tomasz Pietrasiewicz – pomysłodawca i twórca idei czasopisma.

Teksty dotyczyły m.in. przemysłu, wielokulturowości miasta, przekształceń architektury, przedwojennej emigracji, szkół, codzienności. Artykuły ilustrowane były ikonografią obrazującą dzieje miasta. Ukazało się 18 numerów czasopisma (17 numerów regularnych plus 1 numer specjalny) w nakładzie od trzech do dziesięciu tysięcy egzemplarzy, co sumuje się w ogólny nakład 65000 egzemplarzy. „PA.RA” kolportowana była na terenie całego miasta. Można ją było bezpłatnie pobrać w 69 punktach dystrybucyjnych znajdujących się w szkołach, na uniwersytetach, w bibliotekach, domach kultury. W gazecie ukazało się: 217 artykułów 38 autorów, 16 komiksów, opublikowano 503 zdjęcia.

Kilka numerów PA.RY ma już status białych kruków. Poszczególne numery można przeczytać i obejrzeć na stronie internetowej czasopisma dostępnej pod adresem: teatrnn.pl/para/