W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Konwerski Karol, Pałka Maciej "Poemat o mieście Lublinie/Spacer z Czechowiczem"

Konwerski Karol, Pałka Maciej "Poemat o mieście Lublinie/Spacer z Czechowiczem"

Od roku 2003 zawsze w lipcu, przy pierwszej pełni księżyca, miłośnicy poezji Józefa Czechowicza wyruszają trasą jego Poematu o mieście Lublinie. Przewodnikiem po nocnym Lublinie śladami miejsc, które były dla Czechowicza szczególnie bliskie, jest bohater Poematu - tajemniczy Wędrowiec. Przybywa on do rodzinnego miasta tylko raz w roku właśnie w tą lipcową noc, kiedy księżyc jest w pełni. 

Czytaj więcej

Maciej Pałka, Maciej Tuora, Łukasz Kijek, "Lubelski Lipiec 1980"

Maciej Pałka, Maciej Tuora, Łukasz Kijek, "Lubelski Lipiec 1980"

W lipcu 2015 roku mija 35. rocznica "Lubelskiego Lipca '80". To wtedy w dniach 8-25 lipca 1980 roku w Lublinie i regionie wybuchło setki strajków, zapoczątkowanych strajkiem w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Strajki te były główną częścią wielkiej fali strajków, które przeszły w ciągu tego miesiąca przez całą Polskę, kończąc się w sierpniu 1980 roku powstaniem w Gdańsku "Solidarności".
 

Czytaj więcej

Pałka Maciej "Duch wolności"

Pałka Maciej "Duch wolności"

Czwartego czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski, demokratyczne wybory do parlamentu. Jest to data przełomowa, bowiem znakomita większość społeczeństwa, która wzięła udział w głosowaniu, opowiedziała się po stronie przemian i kategorycznie odrzuciła dotychczasową formę sprawowania władzy. 

Czytaj więcej

Pałka Maciej "Lublin w powieści graficznej: 13 XII 1981, nr 2"

Pałka Maciej "Lublin w powieści graficznej: 13 XII 1981, nr 2"

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na terenie Polski wprowadzono stan wojenny. W Lublinie pierwsze internowania zaczęły się już o godzinie 23.30. W tym samym czasie milicja wkroczyła do siedziby zarządu regionu "Solidarności" w Lublinie, a oddziały ZOMO zdemolowały większość pomieszczeń. Członkowie "Solidarności" zostali wyprowadzeni z budynku i internowani.

Czytaj więcej

Pałka Maciej "Lublin w powieści graficznej: Arka Pamięci"

Pałka Maciej "Lublin w powieści graficznej: Arka Pamięci"

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" buduje krajobraz kulturowy swojego miejsca (Lublin, Lubelszczyzna), opowiadając w autorski sposób o jego dziedzictwie kulturowym i historycznym. Siedzibą Ośrodka jest XIV-wieczna Brama Grodzka, będąca dawniej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i nieistniejącym już dzisiaj miastem żydowskim.

Czytaj więcej

Pałka Maciej "Lublin.Location 2.0"

Pałka Maciej "Lublin.Location 2.0"

W XXI wieku coraz bardziej dominującą rolę w naszym życiu codziennym jak i w rozwoju miast zaczyna odgrywać zaawansowana technologia, a wśród niej sieć internetowa. Na naszych oczach zasoby dostępne w sieci stają się odrębną i samodzielną sferą współczesnej cywilizacji. Internet daje użytkownikom nowe i coraz większe możliwości m.in. dla uczestnictwa w kulturze, w edukacji i dostępie do różnorodnych informacji.

Czytaj więcej

Pałka Maciej "Spotkanie z poetą 5 - Jakub Kornhauser"

Pałka Maciej "Spotkanie z poetą 5 - Jakub Kornhauser"

Niniejsza publikacja jest efektem warsztatów komiksowych z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie prowadzonych w ramach programu “Miasto Poezji”. Dom Słów - pracownia komiksu 2016. Komiks przedstawia wybrane wiersze Jakuba Kornhausera zestawione z rysunkami stworzonymi przez uczniów liceum.

Czytaj więcej

Pałka Maciej "Sztukmistrz z Lublina"

Pałka Maciej "Sztukmistrz z Lublina"

Lublin i lubelszczyzna były miejscami akcji wielu opowiadań laureata literackiej Nagrody Nobla - Izaaka Baszewisa Singera. To wyjątkowy pisarz, który swoja twórczością rozsławił nasz region i miasto. Dzięki jego opowiadaniom znane są w całym świecie nazwy takich miasteczek, jak Tyszowce, Szczebrzeszyn, Józefów, Biłgoraj. Jedną z najsłynniejszych powieści Singera stał się "Sztukmistrz z Lublina".

 

 

Czytaj więcej

Pałka Maciej, Brożek Beata "Spotkanie z poetą 2 - Piotr Sommer"

Pałka Maciej, Brożek Beata "Spotkanie z poetą 2 - Piotr Sommer"

Publikacja powstała w trakcie warsztatów komiksowych z uczniami klasy Ic III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, prowadzonych w ramach festiwalu "Miasto Poezji". Tematem warsztatów była praca nad wybranymi wierszami Piotra Sommera. W efekcie powstały autorskie krótkie formy komiksowe, będące osobista interpretacją przeanalizowanych tekstów. 

Czytaj więcej

Pałka Maciej, Konwerski Karol "A walk"

Pałka Maciej, Konwerski Karol "A walk"

This comic book is based on archival material provided by "Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN" and Izba Drukarstwa. The work containe illustrations based on original photographs by Stefan Kiełsznia, Henryk Poddębski and Ludwik Hartwig.

Czytaj więcej

Pałka Maciej, Konwerski Karol "Spacer"

Pałka Maciej, Konwerski Karol "Spacer"

Komiks powstał w oparciu o materiały archiwalne Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Izby Drukarstwa. Wykorzystano materiał źródłowy w postaci fotografii Stefana Kiełszni, Henryka Poddębskiego i Ludwika Hartwiga.

Czytaj więcej

Szpak Marceli, Pałka Maciej "Cichy bunt. Tribute to Jacek Podsiadło"

Szpak Marceli, Pałka Maciej "Cichy bunt. Tribute to Jacek Podsiadło"

Rozległą twórczość Jacka Podsiadły czytać można na wiele sposobów: odnajdować w niej watki religijne, ekologiczne, autobiograficzne, miłosne, anarchistyczne. My jednak, prowadząc komiksowe warsztaty dla dzieci i dorosłych, skupiliśmy się na przenikającej wiele wierszy postawie cichego sprzeciwu, jednostkowego buntu przeciwko stereotypom, konwenansom i zastanej rzeczywistości, uznając ją za jedną z najbardziej aktualnych dzisiaj wartości tej poezji. 

Czytaj więcej

Tuora Maciej, Pałka Maciej "Poezja jest dla ludzi"

Tuora Maciej, Pałka Maciej "Poezja jest dla ludzi"

"Miasto Poezji" jest miejscem wyobraźni, jest metaforą, która odnajduje swój kształt; odnajduje realny, widomy kształt w Lublinie - na naszych oczach, ale i za sprawą sposobu, w jaki patrzymy na to miasto. "Miasto Poezji" tworzą wiersze i poeci, to oczywiste, ale swoje istnienie zawdzięcza też uważnym i czułym czytelnikom - ich odwadze, ich pasji. Bez nich nie byłoby tego miasta. 

Czytaj więcej

Słowa kluczowe