W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Bałaban Majer "Żydowskie miasto w Lublinie" ; "Die Judenstadt von Lublin"

Bałaban Majer "Żydowskie miasto w Lublinie" ; "Die Judenstadt von Lublin"

Książka Majera Bałabana "Żydowskie miasto w Lublinie" to reprint przewodnika po lubelskiej dzielnicy żydowskiej. Autor tekstu - Majer Bałaban był jednym z najwybitniejszych badaczy historii Żydów, a zwłaszcza dziejów tego narodu w Polsce. Książka jest dziełem niezwykłym. Powstawała w okresie I wojny światowej, została wydana w 1919 roku Berlinie z ilustracjami Karla Richarda Henkera. Opowiada ze znawstwem o żydowskim mieście w Lublinie dzięki czemu miasto, które nie istnieje ożywa przed oczami czytelnika.

Czytaj więcej

Stefan Kiełsznia "Fotografie"

Stefan Kiełsznia "Fotografie"

„Fotografie” to album ukazujący drogę twórczości artysty. Próba przedstawienia fascynacji architekturą ludową i poszukiwania w fotografii malarskich środków wyrazu. Album oprócz znanych zdjęć, posiada także dzieła z prywatnego zbioru, nigdy dotąd nie publikowane.

Czytaj więcej

"Scriptores: pamięć, miejsce, obecność: laboratorium pamięci, małe ojczyzny, spotkania kultur nr 33 (2009): PANAS – Lublin jest księgą. T. 1, Władysława Panasa opisywanie Lublina"

"Scriptores: pamięć, miejsce, obecność: laboratorium pamięci, małe ojczyzny, spotkania kultur nr 33 (2009): PANAS – Lublin jest księgą. T. 1, Władysława Panasa opisywanie Lublina"

"Tak, ja mam specjalną sprawę z Lublinem i to, co chcę o tym mieście powiedzieć (przede wszystkim sobie chyba), to powstaje w książce, którą piszę. I mam nadzieję, że się skończy w jakimś momencie moja droga. Ta specjalna sprawa polega na tym, że jest to droga kogoś, kto tu nie znalazł się ani z wyboru, ani z przypadku, a z przymusu, na zesłaniu, na takiej Syberii. Jest to droga od nienawiści do czegoś, co jest podobne do miłości."

Władysław Panas - wypowiedź na 99. „Urodzinach Czechowicza”, s. 197.

Czytaj więcej

Scriptores nr 47 Bunt i propaganda. Marzec 1968 w Lublinie

Scriptores nr 47 Bunt i propaganda. Marzec 1968 w Lublinie

Rok 1968 to czas istotnych przemian społecznych w całej Europie, jednak w Polsce miały one swój bardzo specyficzny przebieg i kontekst polityczny. Także dziś odbierane są niejednoznacznie. Stanowią z jednej strony podłoże formowania się opozycji antykomunistycznej, z drugiej zaś wiążą się przede wszystkim z brutalną kampanią antysemicką, która naznaczyła życiorysy wielu ludzi.

Czytaj więcej

"Scriptores: pamięć, miejsce, obecność: laboratorium pamięci, małe ojczyzny, spotkania kultur nr 31 (2007): CZECHOWICZ - w poszukiwaniu ukrytego miasta. Cz. 2"

"Scriptores: pamięć, miejsce, obecność: laboratorium pamięci, małe ojczyzny, spotkania kultur nr 31 (2007): CZECHOWICZ - w poszukiwaniu ukrytego miasta. Cz. 2"

Kolejny tom opowieści o Lublinie i jego najsłynniejszym poecie koncentruje się na przestrzeni miasta i zawiera: leksykon przedwojennego Lublina, panoramy i mapy, miejsca związane z książką i cyganerią. Na niniejszą opowieść "w poszukiwaniu ukrytego miasta" składa się ponad 1100 cytatów 100 autorów z ponad 250 źródeł i około 380 ilustracji. Razem: 120 haseł-rozdziałów na 480 stronach. ; niereg., ukazuje się od 2000 r.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe