W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Scriptores nr 47 Bunt i propaganda. Marzec 1968 w Lublinie

Scriptores nr 47 Bunt i propaganda. Marzec 1968 w Lublinie

Rok 1968 to czas istotnych przemian społecznych w całej Europie, jednak w Polsce miały one swój bardzo specyficzny przebieg i kontekst polityczny. Także dziś odbierane są niejednoznacznie. Stanowią z jednej strony podłoże formowania się opozycji antykomunistycznej, z drugiej zaś wiążą się przede wszystkim z brutalną kampanią antysemicką, która naznaczyła życiorysy wielu ludzi.

Czytaj więcej

Maciej Pałka, Maciej Tuora, Łukasz Kijek, "Lubelski Lipiec 1980"

Maciej Pałka, Maciej Tuora, Łukasz Kijek, "Lubelski Lipiec 1980"

W lipcu 2015 roku mija 35. rocznica "Lubelskiego Lipca '80". To wtedy w dniach 8-25 lipca 1980 roku w Lublinie i regionie wybuchło setki strajków, zapoczątkowanych strajkiem w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Strajki te były główną częścią wielkiej fali strajków, które przeszły w ciągu tego miesiąca przez całą Polskę, kończąc się w sierpniu 1980 roku powstaniem w Gdańsku "Solidarności".
 

Czytaj więcej

Joanna Roszak "Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Woronieckiej"

Joanna Roszak "Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Woronieckiej"

"Świetny pomysł i aż należy żałować, że dopiero teraz ktoś w Poznaniu zdecydował się porozmawiać ze świadkami, odnoszącymi się do istnienia żydowskiej społeczności tego miasta, jej kultury i pamięci, oraz ze świadkami świadectw, artystami, dziennikarzami, badaczami Holokaustu. W książce Joanny Roszak są dwa zasadnicze pola, które się stykają poprzez dzisiejsze realne nieistnienie żydowskiej wspólnoty i pamięć o niej. To historia żydowskiej Nowej Synagogi, zamienionej przez hitlerowców w pływalnię, wokół której trwają dzisiejsze artystyczne i społeczne zabiegi o ochronę tego miejsca. Drugi wątek uwypukla przedwojenne życie poznańskiej żydowskiej społeczności, jej relacje z Polakami i Niemcami, losy wojenne, jak również powojenne ocalałych świadków, ich dalsze losy w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, w Niemczech."

Z recenzji prof. Bogusława Bakuły 

Czytaj więcej

Ożóg Kazimierz S. "Pomniki Lublina"

Ożóg Kazimierz S. "Pomniki Lublina"

Książka składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi trzynaście rozdziałów, które opowiadają o kolejnych grupach obiektów rzeźbiarskich i architektonicznych. Drugą część książki stanowi obszerny katalog, zbierający szczegółowe informacje na temat poszczególnych obiektów. Każdemu z nich towarzyszy co najmniej jedno zdjęcie lub (w przypadku dzieł nie istniejących) rysunek. W Bibliotece Multimedialnej Teatru NN znajdują się, uzgodnione z autorem, fragmenty książki.

Czytaj więcej

Pałka Maciej "Lublin w powieści graficznej: 13 XII 1981, nr 2"

Pałka Maciej "Lublin w powieści graficznej: 13 XII 1981, nr 2"

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na terenie Polski wprowadzono stan wojenny. W Lublinie pierwsze internowania zaczęły się już o godzinie 23.30. W tym samym czasie milicja wkroczyła do siedziby zarządu regionu "Solidarności" w Lublinie, a oddziały ZOMO zdemolowały większość pomieszczeń. Członkowie "Solidarności" zostali wyprowadzeni z budynku i internowani.

Czytaj więcej

"Spotkania Kultur"

"Spotkania Kultur"

Program „Spotkania Kultur”, mający swe źródło w wielokulturowej historii Lublina, był nawiązaniem do symbolicznego znaczenia Bramy Grodzkiej – jako miejsca spotkania różnych kultur, tradycji i religii. Program ten, mimo że tworzony w lokalnej skali, w Lublinie przyczyniał się do rozbudowywania kontaktów zagranicznych i zwiększania kulturowej atrakcyjności naszego miasta.

 

 

Czytaj więcej

Gordon Cullen "Obraz miasta. Wydanie skrócone"

Gordon Cullen "Obraz miasta. Wydanie skrócone"

Inicjatorką i orędowniczką wydania książki była Ewa Kipta. Projekt był powiązany z początkami inicjatywy Wspólna Przestrzeń (poprzedniczki Kongresu Ruchów Miejskich). Pierwotnie planowano, że w książce zostanie zamieszczona deklaracja wartości inicjatyw miejskich „Manifest Wspólnej Przestrzeni”, ale z powodu opóźnień w publikacji nie doszło to do skutku. Echem „Wspólnej Przestrzeni” w książce jest 68 patronaty podmiotów związanych z przestrzenią miejską (rozkładówka poniżej) i komentarz Marcina Rutkiewicza z MiastoMojeAwNim.pl o wpływie reklamy outdoorowej na krajobraz miejski (a propos jednego z fragmentów książki oceniającego ten wpływ pozytywnie). Stanowi on dziś ciekawy dokument toczącej wówczas dyskusji.

Zbieg okoliczności sprawił, że jednocześnie z polskim wydaniem Townscape’u (tłumaczenie Ewa Kipta, wydawca: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”), pod tym samym tytułem „Obraz miasta” ukazała się w języku polskim książka Kevina Lyncha The Image of the City. (Tłumaczenie Tomasz Jeleński, wydawca: Archivolta). Jedyna różnica jest taka, że w polskim tytule Townscape’u „miasto” pisane jest z dużej litery. Słowo townscape jest neologizmem od słowa landscape, krajobraz. Dosłownie powinno być zatem przetłumaczone jako „miastobraz”, ale po polsku brzmi to dziwnie. Być może należało odważnie wprowadzić takie określenie do języka polskiego. Z drugiej strony, być może w tytule książki Lyncha lepiej było zostawić angielski termin żargonowy „image”, który przecież jest rozpoznawalny w języku polskim? Stało się inaczej, co pozwala czytelnikom na porównanie dwóch spojrzeń współdzielących jedno określenie. Niewątpliwie zbieżność pokazuje społeczną ważność tematu – widoku, wizerunku, obrazu naszego zurbanizowanego otoczenia.

 

 

 

 

Czytaj więcej

Kalendarz Solidarności

Kalendarz Solidarności

Kalendarium 1980-1981/Kalendarz 2015/20116 to wydawnictwo złożone z kalendarium historycznego od 1 lipca 1980 do 13 grudnia 1981 i kalendarza obejmującego okres od 1 lipca 2015 roku do 13 grudnia 2016. Na strony kalendarium będą składać się krótkie notatki o wydarzeniach które miały miejsce danego dnia, krótkie hasła problemowe poświęcone wybranym zagadnieniom istotnych dla Solidarności. Najważniejsza w części kalendarium będą grafiki Solidarności, powstałe w okresie od sierpnia 1980 do 1989 roku, a także skany istotnych dokumentów oraz fotografie. Kalendarz 1.07.2015-12.12.2016 będzie miał formę notatnika. Wydawnictwo poza tym, że będzie miało charakter użytkowy będzie również
pierwszym tak obszernym zbiorem grafik Solidarności oraz będzie wydawnictwem o charakterze edukacyjnym.


Nad wydawnictwem pracuje zespół złożony z plastyka Michała Jędrczaka, krytyka sztuki Jerzego Brukwickiego oraz Łukasza Kijek.

Czytaj więcej

Szpak Marceli, Pałka Maciej "Cichy bunt. Tribute to Jacek Podsiadło"

Szpak Marceli, Pałka Maciej "Cichy bunt. Tribute to Jacek Podsiadło"

Rozległą twórczość Jacka Podsiadły czytać można na wiele sposobów: odnajdować w niej watki religijne, ekologiczne, autobiograficzne, miłosne, anarchistyczne. My jednak, prowadząc komiksowe warsztaty dla dzieci i dorosłych, skupiliśmy się na przenikającej wiele wierszy postawie cichego sprzeciwu, jednostkowego buntu przeciwko stereotypom, konwenansom i zastanej rzeczywistości, uznając ją za jedną z najbardziej aktualnych dzisiaj wartości tej poezji. 

Czytaj więcej

Słowa kluczowe