W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Poemat o mieście Lublinie"

"Poemat o mieście Lublinie"

"Poemat o Mieście Lublinie" Józefa Czechowicza powstał w 1934 roku. Wiemy o tym, bo w zachowanym rękopisie utworu, na stronie tytułowej tę właśnie datę napisał sam Czechowicz.

Czytaj więcej

Czechowcz Józef "Legendy Lubelskie"

Czechowcz Józef "Legendy Lubelskie"

Poezja autorów – lublinian lub innych poetów, piszących o Lublinie, chętnie czerpie barwy i tony z lubelskich nocy. Może dzieje się to dlatego, że noc, usypiająca zgiełk codziennego dnia, otwiera bajkowe wrota przeszłości, która wśród zadumanych, późnych godzin odżywa tu tysiącem zdarzeń, baśni i legend.

Czytaj więcej

Czechowicz Józef "Kamień"

Czechowicz Józef "Kamień"

Reprint tomiku poezji Czechowicza z lipca 1927 r., wydany przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na pamiątkę 80. rocznicy debiutu Józefa Czechowicza. Tomik wydano w nakładzie 200 egzemplarzy. W tym 80 egzemplarzy ręcznie numerowanych

Czytaj więcej

Czechowicz Józef "Kołysanki"

Czechowicz Józef "Kołysanki"

W latach 1933/1934 Czechowicz sporządził maszynopis zawierający siedem kart z ponumerowanymi utworami oraz okładką z tytułem "Kołysanki" opatrzoną jego podpisem. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury, trzymając się zamierzeń poety, wydał "Kołysanki" jako specjalny dodatek do "Poematu o mieście Lublinie" wydrukowany, podobnie jak Poemat w liczbie 102 ręcznie numerowanych egzemplarzy, dla uczczenia 102 rocznicy urodzin autora.

Czytaj więcej

Iwona Chmielewska "Dopóki niebo nie płacze"

Iwona Chmielewska "Dopóki niebo nie płacze"

Na niezwykłą książkę Iwony Chmielewskiej „Dopóki niebo nie płacze” składa się szesnaście obrazów artystki, wybrane przez nią wiersze dla dzieci Józefa Czechowicza i przedwojenne fotografie z kolekcji szklanych negatywów odnalezionych w kamienicy przy Rynku 4 w Lublinie. Razem tworzą opowieść o żydowskich mieszkańcach Lublina, których losy tak brutalnie przerwała wojna.

Czytaj więcej

Konwerski Karol, Pałka Maciej "Poemat o mieście Lublinie/Spacer z Czechowiczem"

Konwerski Karol, Pałka Maciej "Poemat o mieście Lublinie/Spacer z Czechowiczem"

Od roku 2003 zawsze w lipcu, przy pierwszej pełni księżyca, miłośnicy poezji Józefa Czechowicza wyruszają trasą jego Poematu o mieście Lublinie. Przewodnikiem po nocnym Lublinie śladami miejsc, które były dla Czechowicza szczególnie bliskie, jest bohater Poematu - tajemniczy Wędrowiec. Przybywa on do rodzinnego miasta tylko raz w roku właśnie w tą lipcową noc, kiedy księżyc jest w pełni. 

Czytaj więcej

Szkoła Czechowicza "Antologia"

Szkoła Czechowicza "Antologia"

Wydawać by się mogło, że kategoria szkoły poetyckiej Józefa Czechowicza na dobre zadomowiła się w historii polskiej literatury jako istotne zjawisko w dziejach Drugiej Awangardy, ewentualnie tzw. awangardy lubelskiej. Za reprezentantów tej szkoły uchodzą twórcy z towarzysko-artystycznego kręgu, jaki w latach trzydziestych funkcjonował wokół Czechowicza, a do którego zalicza się stosunkowo szerokie i bardzo w gruncie rzeczy zróżnicowane grono poetów.

Czytaj więcej

Tomasz Pietrasiewicz "Poemat o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza. Przewodnik

Tomasz Pietrasiewicz "Poemat o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza. Przewodnik

Najważniejszym poetyckim tekstem poświęconym Lublinowi jest niewątpliwie Poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza, który potraktować można też jako rodzaj poetyckiego przewodnika po mieście. Akcja Poematu dzieje się w lipcową noc przy pełni księżyca, kiedy do Lublina – wynurzając się jak zjawa z otaczającej miasto mgły – przybywa Wędrowiec – bohater tego utworu

pisze we wstępie do książki Tomasz Pietrasiewicz.

Czytaj więcej

Wielu autorów "Poemat. Znak kabalistyczny. O "Poemacie" Józefa Czechowicza"

Wielu autorów "Poemat. Znak kabalistyczny. O "Poemacie" Józefa Czechowicza"

Oprócz tytułowego "Poematu" Józefa Czechowicza, książka zawiera niedokończone fragmenty dwóch esejów Władysława Panasa na jego temat: "Hiram" i "Znak kabalistyczny". Wydano z podwójnej okazji: 67. rocznicy śmierci Józefa Czechowicza oraz z okazji nadania nazwy "Zaułka Władysława Panasa" przejściu wiodącemu po schodach z ul. Podwale na pl. Po Farze.

Czytaj więcej

Zięba Józef "Rozmowy o Józefie Czechowiczu"

Zięba Józef "Rozmowy o Józefie Czechowiczu"

Zbiór rozmów i opowieści o Józefie Czechowiczu zarejestrowanych w latach 1969-1977 i w 1991 roku, przez założyciela i wieloletniego kierownika Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza, pana Józefa Ziębę - poetę, prozaika, pamiętnikarza i publicystę, autora wielu tomików wierszy, opowieści lubelskich i monografii.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe