W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Julia Hartwig "Koleżanki i inne wiersze lubelskie"

Julia Hartwig "Koleżanki i inne wiersze lubelskie"

Wybór wierszy Koleżanki i inne wiersze lubelskie miał swoją premierę przy okazji spotkania Julia Hartwig (1921 - 2017) In memoriam, które było hołdem złożonym poetce, trzy miesiące po wielkiej stracie, jaką była jej śmierć w 2017 roku. Drugie wydanie wyboru wierszy miało miejsce w 2021 roku w związku z obchodami stulecia urodzin Julii Hartwig.

Czytaj więcej

Pałka Maciej "Spotkanie z poetą 5 - Jakub Kornhauser"

Pałka Maciej "Spotkanie z poetą 5 - Jakub Kornhauser"

Niniejsza publikacja jest efektem warsztatów komiksowych z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie prowadzonych w ramach programu “Miasto Poezji”. Dom Słów - pracownia komiksu 2016. Komiks przedstawia wybrane wiersze Jakuba Kornhausera zestawione z rysunkami stworzonymi przez uczniów liceum.

Czytaj więcej

Pałka Maciej, Brożek Beata "Spotkanie z poetą 2 - Piotr Sommer"

Pałka Maciej, Brożek Beata "Spotkanie z poetą 2 - Piotr Sommer"

Publikacja powstała w trakcie warsztatów komiksowych z uczniami klasy Ic III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, prowadzonych w ramach festiwalu "Miasto Poezji". Tematem warsztatów była praca nad wybranymi wierszami Piotra Sommera. W efekcie powstały autorskie krótkie formy komiksowe, będące osobista interpretacją przeanalizowanych tekstów. 

Czytaj więcej

Szpak Marceli, Pałka Maciej "Cichy bunt. Tribute to Jacek Podsiadło"

Szpak Marceli, Pałka Maciej "Cichy bunt. Tribute to Jacek Podsiadło"

Rozległą twórczość Jacka Podsiadły czytać można na wiele sposobów: odnajdować w niej watki religijne, ekologiczne, autobiograficzne, miłosne, anarchistyczne. My jednak, prowadząc komiksowe warsztaty dla dzieci i dorosłych, skupiliśmy się na przenikającej wiele wierszy postawie cichego sprzeciwu, jednostkowego buntu przeciwko stereotypom, konwenansom i zastanej rzeczywistości, uznając ją za jedną z najbardziej aktualnych dzisiaj wartości tej poezji. 

Czytaj więcej

Tuora Maciej, Pałka Maciej "Poezja jest dla ludzi"

Tuora Maciej, Pałka Maciej "Poezja jest dla ludzi"

"Miasto Poezji" jest miejscem wyobraźni, jest metaforą, która odnajduje swój kształt; odnajduje realny, widomy kształt w Lublinie - na naszych oczach, ale i za sprawą sposobu, w jaki patrzymy na to miasto. "Miasto Poezji" tworzą wiersze i poeci, to oczywiste, ale swoje istnienie zawdzięcza też uważnym i czułym czytelnikom - ich odwadze, ich pasji. Bez nich nie byłoby tego miasta. 

Czytaj więcej

Słowa kluczowe