W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Scriptores nr 44. Pamiętnik znaleziony w teczkach

Scriptores nr 44. Pamiętnik znaleziony w teczkach

„Pamiętnik” stanowi bezcenne, bardzo osobiste świadectwo czasu, w którym powstawał. Oddaje emocje towarzyszące tamtym wydarzeniom, stawia ważne pytania w obliczu trudnych wyborów. Dzięki „Pamiętnikowi” widzimy konkretną osobę w samym środku dziejącej się wtedy wielkiej historii.

Czytaj więcej

Scriptores nr 45. Lubelski Lipiec 1980

Scriptores nr 45. Lubelski Lipiec 1980

"Scriptores Lubelski Lipiec 1980" proponuje spojrzenie na wydarzenia sprzed 35 lat z dwóch perspektyw. Pierwsza wyłania się ze wspomnień uczestników wydarzeń, drugą tworzą dokumenty historyczne, powstałe w przeważającej części w lipcu 1980 roku.

Czytaj więcej

Scriptores nr 47 Bunt i propaganda. Marzec 1968 w Lublinie

Scriptores nr 47 Bunt i propaganda. Marzec 1968 w Lublinie

Rok 1968 to czas istotnych przemian społecznych w całej Europie, jednak w Polsce miały one swój bardzo specyficzny przebieg i kontekst polityczny. Także dziś odbierane są niejednoznacznie. Stanowią z jednej strony podłoże formowania się opozycji antykomunistycznej, z drugiej zaś wiążą się przede wszystkim z brutalną kampanią antysemicką, która naznaczyła życiorysy wielu ludzi.

Czytaj więcej

Scriptores nr. 46 "Odbudowa. Życie żydowskie w Lublinie w latach 1944-1968"

Scriptores nr. 46 "Odbudowa. Życie żydowskie w Lublinie w latach 1944-1968"

Na niniejszy tom „Scriptores” składa się 12 rozdziałów próbujących uchwycić położenie ludności żydowskiej w Lublinie po drugiej wojnie światowej ze szczególnym naciskiem na drugą połowę lat 40. XX w. To właśnie w Lublinie, począwszy od sierpnia 1944 r., rozpoczęły swoją pracę pierwsze instytucje niosące pomoc ludności żydowskiej, organizujące pracę, mieszkania i dokumenty, zaopatrujące w odzież i żywność, pomagające w poszukiwaniach krewnych i znajomych, dające schronienie żydowskim sierotom i wreszcie, zbierające relacje z Zagłady. W mieście powstały także pierwsze powojenne kongregacje religijne oraz media żydowskie w Polsce – biuletyn Żydowskiej Agencji Prasowej oraz audycje radiowe w języku żydowskim na antenie Polskiego Radia. Każdemu z rozdziałów niniejszego tomu towarzyszą obszerne bloki dokumentów oraz relacji świadków opisywanych wydarzeń

Czytaj więcej

Słowa kluczowe