W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Codzień"

"Codzień"

Codzień - jest książką obrazkową opowiadającą o życiu osób zmagających się z problemem autyzmu. Książka powstawała w procesie warsztatowym. Młodzi lubelscy artyści spotykali się z osobami autystycznymi, by ich poznać, zaobserwować, zrozumieć. Następnie pod opieką artystki Iwony Chmielewskiej stworzyli teksty i ilustracje. W ten sposób powstała niezwykle cenna opowieść o tym, o czym nie zawsze chcemy opowiadać.

Czytaj więcej

"Czarno na białym"

"Czarno na białym"

Książka jest zapisem rozmów, spotkań i warsztatów przeprowadzonych z kobietami i mężczyznami z Aresztu Śledczego w Lublinie.

Czytaj więcej

"Inny Dom"

"Inny Dom"

Publikacja jest zapisem rozmów i spotkań z cudzoziemcami przebywającymi w Ośrodku dla Cudzoziemców w Bezwoli i mieszkającymi w Lublinie. Obcokrajowcy opowiedzieli nam o sobie, o tym, dlaczego opuścili swój dom, o tym, czym on dla nich jest i o jakim domu marzą.

Czytaj więcej

"Inny Lublin. Pukam do drzwi kamienia."

"Inny Lublin. Pukam do drzwi kamienia."

Książka jest zapisem rozmów i spotkań z matkami osób niepełnosprawnych intelektualnie z Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną. Uczestnicy projektu opowiedzieli nam o życiu swoich dzieci.

Czytaj więcej

"Kolory oczu"

"Kolory oczu"

Książka jest zapisem rozmów i spotkań z osobami niewidomymi i niedowidzącymi z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zofii Sękowskiej w Lublinie pod opieką pani Doroty Polonis. Uczestnicy opowiedzieli nam o swoim świecie, o tym jak go widzą, mimo że nie patrzą lub nie mają oczu.

Czytaj więcej

"Podwórko, topografia pamięci"

"Podwórko, topografia pamięci"

Dom Słów znajduje się w samym środku zdegradowanego śródmieścia Lublina, z bardzo charakterystycznymi dla tego typu miejsc problemami społecznymi. Stąd projekt "Podwórko", skierowany do osób z najbliższego otoczenia "Domu Słów".

Czytaj więcej

"Portrety"

"Portrety"

Książka prezentująca prace powstałe podczas warsztatów interdyscyplinarnych w uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej, działającego w ramach Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia".

Czytaj więcej

"Składanie świata"

"Składanie świata"

Książka jest zapisem rozmów i spotkań z osobami dotkniętymi autyzmem, uczęszczającymi do lubelskiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Uczestnicy projektu opowiedzieli nam o sobie, swoich marzeniach, swoim sposobie składania świata.

Czytaj więcej

Miejsce

Miejsce

Obok „normalnego” Lublina pełnego młodości, zabawy i optymizmu jest też Lublin ludzi, którzy znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji, wielokrotnie bez żadnej nadziei na przyszłość. Są wśród nich zarówno bezrobotni jak też osoby chore - przebywające w szpitalach, osoby starsze z Domów Opieki Społecznej, więźniowie, bezdomni, osoby niepełnosprawne i uzależnione. Szczególną grupę wśród tych osób stanowią dzieci z biednych i patologicznych rodzin.

Czytaj więcej

Słowo na "k"

Słowo na "k"

Publikacja jest zbiorem historii usłyszanych od osób z niskorosłością. Opowiedzieli nam o swoim stosunku do słowa "karzeł", o życiu osób z niskorosłością i o tym, że ono wcale nie musi być smutne. Zdjęcia uczestników wykonał Paweł Bajew.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe