W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Scriptores Scholarum: kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół" nr 25

Scriptores Scholarum: kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół, R. 7 nr 4 (25), jesień 1999: zeszyt otwarty "Dekada 1989 - 1999"

"Scriptores Scholarum: kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół" nr 25
Okładka publikacji "Scriptores Scholarum: kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół" nr 25

Zeszyty edukacyjne wyd. z inicjatywy S. Żurka, nauczyciela w LO im. ks. K. Gostyńskiego. Od 1993 roku ukazało się 19 numerów pisma (od 4 numeru wydawane przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"). Tematy poruszane w piśmie to m. in.: wielokulturowość, dziennikarstwo, teatr, przedsiębiorczość, a także problemy edukacji czy ekologii. Kwartalnik ukazujący się nieregularnie.

Zeszyt poświęcony problemom Polski po Przełomie roku 1989. Prezentacja różnorodnych form odnajdywania się w wolnej Polsce, problemów i perspektyw na przyszłość, prezentacja tradycji polskiego społeczeństwa i jego horyzontów, zmian w społeczeństwie, kulturze, religii, oświacie, z perspektywy historycznej, pamiętając o zmianie pokoleń wyznaczonej przez Przełom.

Słowa kluczowe