W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Scriptores Scholarum: kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół" nr 23/24

Scriptores Scholarum : kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół, R. 7 nr 2/3 (23-24), wiosna/lato 1999 : zeszyt wielośrodowiskowy "Medium-Środowisko-Tożsamość"

"Scriptores Scholarum: kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół" nr 23/24
Okładka publikacji "Scriptores Scholarum: kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół" nr 23/24

Zeszyty edukacyjne wyd. z inicjatywy S. Żurka, nauczyciela w LO im. ks. K. Gostyńskiego. Od 1993 roku ukazało się 19 numerów pisma (od 4 numeru wydawane przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"). Tematy poruszane w piśmie to m. in.: wielokulturowość, dziennikarstwo, teatr, przedsiębiorczość, a także problemy edukacji czy ekologii. Kwartalnik ukazujący się nieregularnie.

W numerze przegląd tzw. środowisk "działających z serca" - począwszy od redakcji niskonakładowych czasopism, a skończywszy na środowisku szkolnym i uniwersyteckim. Widząc pozytywną rolę nowoczesnych środków komunikacji międzyludzkiej, redakcja zadaje pytania o niebezpieczeństwa, jakie grożą tym, których pochłoną współczesne media oraz o granice wolności człowieka we współczesnej reklamie i internecie. W Zeszycie podjęto także niezwykle ważną kwestię, jaką jest w dzisiejszym społeczeństwie animacja i komunikowanie interpersonalne w środowisku lokalnym.

Słowa kluczowe