W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Scriptores nr. 46 "Odbudowa. Życie żydowskie w Lublinie w latach 1944-1968"

Na niniejszy tom „Scriptores” składa się 12 rozdziałów próbujących uchwycić położenie ludności żydowskiej w Lublinie po drugiej wojnie światowej ze szczególnym naciskiem na drugą połowę lat 40. XX w. To właśnie w Lublinie, począwszy od sierpnia 1944 r., rozpoczęły swoją pracę pierwsze instytucje niosące pomoc ludności żydowskiej, organizujące pracę, mieszkania i dokumenty, zaopatrujące w odzież i żywność, pomagające w poszukiwaniach krewnych i znajomych, dające schronienie żydowskim sierotom i wreszcie, zbierające relacje z Zagłady. W mieście powstały także pierwsze powojenne kongregacje religijne oraz media żydowskie w Polsce – biuletyn Żydowskiej Agencji Prasowej oraz audycje radiowe w języku żydowskim na antenie Polskiego Radia. Każdemu z rozdziałów niniejszego tomu towarzyszą obszerne bloki dokumentów oraz relacji świadków opisywanych wydarzeń

Scriptores nr. 46 "Odbudowa. Życie żydowskie w Lublinie w latach 1944-1968"

Spis treści: Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

I. Powrót do wyzwolonego Lublina
II. Żydzi w Lublinie w pierwszych latach po II wojnie światowej. Struktura demograficzna
III. Organizacja życia żydowskiego po II wojnie światowej
IV. Żydowska Komisja Historyczna w Lublinie
V. Zajścia antyżydowskie w Lublinie w pierwszych latach po II wojnie światowej
VI. Warunki lokalowe i aprowizacja Żydów w Lublinie w drugiej połowie lat 40. 
VII. Żydowskie życie kulturalne w Lublinie w drugiej połowie lat 40. 
VIII. Żydowskie środki masowego przekazu w Lublinie
IX. Żydowskie placówki oświatowe w Lublinie
X. Dom Dziecka nr 5 w Lublinie
XI. Lubelski Oddział Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w latach 1950-1968
XII. Społeczność żydowska w Lublinie w latach 1967-1968

 

 

Fot: Marcin Fedorowicz 

Fot. Marcin Fedorowicz
 

 

 

 

 
 
 
 

Słowa kluczowe