W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Scriptores: pamięć, miejsce, obecność: laboratorium pamięci, małe ojczyzny, spotkania kultur nr 32(2008) : CZECHOWICZ - w poszukiwaniu ukrytego miasta. Cz. 3"

"Mapa miejsc - teksty" to trzeci tom "Scriptores" poświęcony Józefowi Czechowiczowi.

"Scriptores: pamięć, miejsce, obecność: laboratorium pamięci, małe ojczyzny, spotkania kultur nr 32(2008) : CZECHOWICZ - w poszukiwaniu ukrytego miasta. Cz. 3"
Okładka publikacji "Scriptores: pamięć, miejsce, obecność: laboratorium pamięci, małe ojczyzny, spotkania kultur nr 32(2008) : CZECHOWICZ - w poszukiwaniu ukrytego miasta. Cz. 3"

Zawiera on 60 przedwojennych wycinków prasowych ukazujących Lublin, w jakim w żył i pisał Czechowicz oraz antologię ok. 120 lubelskich tekstów poety zawierającą poezję, prozę oraz publicystykę. Oprócz tego w numerze znajdziemy unikalne opracowania na temat zdjęć Czechowicza oraz jego licznych pseudonimów. Ozdobą numeru jest "Przewodnik trasą Poematu o mieście Lublinie".

Słowa kluczowe