W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Scriptores Scholarum: kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół" nr 22

Scriptores Scholarum : kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół, R. 7 nr 1 (22), zima 1999 : zeszyt (Anty) Feministyczny

"Scriptores Scholarum: kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół" nr 22
Okładka publikacji "Scriptores Scholarum: kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół" nr 22

Zeszyty edukacyjne wyd. z inicjatywy S. Żurka, nauczyciela w LO im. ks. K. Gostyńskiego. Od 1993 roku ukazało się 19 numerów pisma (od 4 numeru wydawane przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"). Tematy poruszane w piśmie to m. in.: wielokulturowość, dziennikarstwo, teatr, przedsiębiorczość, a także problemy edukacji czy ekologii. Kwartalnik ukazujący się nieregularnie.

Zeszyt poświęcony tematyce feministycznej, próba oglądu kobiecości i dyskusja wokół kobiety współczesnej z perspektywy wielu pokoleń, stanowisk ideologicznych, kulturowych i religijnych. Pierwszą część zeszytu wyznaczają rozmowy akademickie "z kobietami o kobietach". Ponadto w zeszycie pytania o istotę kobiecości w aspekcie człowieczeństwa, anielskości, demoniczności oraz artyzmu. Zaprezentowano także kobiety w działaniu - aktywne w polityce, sądownictwie, szkole, a także problem miejsca kobiet i kobiecości w religii - z perspektywy judaizmu, katolicyzmu, protestantyzmu oraz islamu.

Zobacz też:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Słowa kluczowe