W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Scriptores : pamięć, miejsce, obecność : laboratorium pamięci, małe ojczyzny, spotkania kultur nr 31 (2007) : CZECHOWICZ - w poszukiwaniu ukrytego miasta. Cz. 2"

Kolejny tom opowieści o Lublinie i jego najsłynniejszym poecie koncentruje się na przestrzeni miasta i zawiera: leksykon przedwojennego Lublina, panoramy i mapy, miejsca związane z książką i cyganerią. Na niniejszą opowieść "w poszukiwaniu ukrytego miasta" składa się ponad 1100 cytatów 100 autorów z ponad 250 źródeł i około 380 ilustracji. Razem: 120 haseł-rozdziałów na 480 stronach. ; niereg., ukazuje się od 2000 r.

"Scriptores : pamięć, miejsce, obecność : laboratorium pamięci, małe ojczyzny, spotkania kultur nr 31 (2007) : CZECHOWICZ - w poszukiwaniu ukrytego miasta. Cz. 2"

Słowa kluczowe