W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Julia Hartwig "Koleżanki i inne wiersze lubelskie"

Julia Hartwig "Koleżanki i inne wiersze lubelskie"

Wybór wierszy Koleżanki i inne wiersze lubelskie miał swoją premierę przy okazji spotkania Julia Hartwig (1921 - 2017) In memoriam, które było hołdem złożonym poetce, trzy miesiące po wielkiej stracie, jaką była jej śmierć w 2017 roku. Drugie wydanie wyboru wierszy miało miejsce w 2021 roku w związku z obchodami stulecia urodzin Julii Hartwig.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe