Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Agata Tuszyńska (ur. 1957)

Pisarka, poetka, reportażystka, historyk literatury i teatru. Wydała kilka zbiorów poezji oraz zbeletryzowane biografie – modernistycznej aktorki warszawskiej, Marii Wisnowskiej, oraz światowej sławy pisarza, Isaaca Bashevisa Singera.

Czytaj więcej

Paweł Próchniak (ur. 1966 r.)

Paweł Próchniak (prof. dr hab.) urodził się 22 listopada 1966 roku w Krakowie. Jest historykiem literatury i krytykiem literackim. Wykłada na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fot. Elżbieta Lempp, Kraków, 2001 rok

Czytaj więcej

Józef Czechowicz (1903–1939)

Czechowicz urodził się, tworzył i zmarł w Lublinie. O jego tragicznej śmierci przypomina pomnik stojący na placu Czechowicza. Do poety przyległa etykieta twórcy nostalgicznego oraz katastroficznego, tymczasem to również przywódca lubelskiej awangardy i cyganerii. Twórca Poematu o mieście Lublinie to poeta nowoczesny, którego twórczość silnie oddziaływała na następne pokolenia. Dotąd nieznana była jego twórczość dramatyczna, dziennikarska, translatorska, fotograficzna i pedagogiczna. Zapomniano również o Czechowiczu-regionaliście. Przede wszystkim jednak ten niedoceniony mistyfikator, geniusz oraz wizjoner o intrygującym życiorysie miał – pomimo przedwczesnej śmierci – niezwykle bogaty dorobek literacki.

Czytaj więcej

Roman Michał Lonc (1948-2016)

Animator kultury. Działacz opozycyjny. Współzałożyciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego w Garwolinie. Członek Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”.

Czytaj więcej

Michał Zieliński (1949–2016)

 

Michał Zieliński urodził się w 1949 roku w Lublinie. Był absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1977 roku. Pracował na Wydziale Ekonomicznym, później również na Wydziale Politologii UMCS. Na tej uczelni współtworzył NSZZ „Solidarność”. Po 1989 roku był komentatorem życia politycznego i ekonomicznego. Zmarł 2 maja 2016 roku.

 

 

Czytaj więcej

Mirosław Derecki – dziennikarz

Trudno powiedzieć, na ile świadomie Mirosław Derecki podjął decyzję o związaniu się zawodowo z dziennikarstwem. Jego znajomi z dzieciństwa wspominali, iż od dziecka był osobą dociekliwą i ciekawą otaczającego świata, chłopcem, który „lubił wszystko wiedzieć”. Jego najwcześniejsze marzenie dotyczyło zostania marynarzem, a kiedy nieco podrósł - marzył o zostaniu aktorem...

 

Czytaj więcej

Mirosław Derecki – pisarz

Przyjaciel Mirosława Dereckiego, Waldemar Michalski, tak wspominał jego pasję pisarską: „Bohaterowie jego książek to ludzie – pasjonaci, szaleńcy, ideowcy, tacy właśnie jak major «Hubal», komandosi, cichociemni czy Stachura – wybijają się ponad przeciętność i warto o nich pamiętać, a nawet podziwiać. Gdy go spotykałem na Krakowskim Przedmieściu czy w Związku Literatów Polskich, miałem wrażenie, że przed chwilą rozstał się ze swoimi bohaterami i trochę konspiracyjnie relacjonuje mi najnowsze o nich wieści. Jakże ubogie i szare byłoby nasze widzenie Kazimierza, Nałęczowa, Biłgoraja, Lubartowa i Lublina, gdyby nie jego relacje, opowieści, wspomnienia...”.

 

>>> Wypowiedź Waldemara Michalskiego o pisarstwie Mirosława Dereckiego (2008)

Czytaj więcej

Tomasz Popławski (1878–1944)

Dr Tomasz Popławskiziemianin, wiceminister skarbu w latach 1925–1926, w rządzie Aleksandra hr. Skrzyńskiego, senator, prezes Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, ekonomista, filozof, literat i publicysta. Na ślad wspomnień o nim można natrafić jedynie w pamiętnikach, listach przedstawicieli elity kulturalnej II Rzeczypospolitej, ówczesnych polityków i ziemian. „Był on wśród bogatej szlachty lubelskiej zjawiskiem wyjątkowym” – zanotował Stefan Krzywoszewski1.

Wyróżniał się kulturą osobistą, wykształceniem, talentem literackim, dobrodusznością i zaradnością. Postać współcześnie zapomniana. Bohater, o którym nie napisano biografii, ale dla współcześnie żyjących na tyle interesujący, intrygujący i inspirujący, że warto przywrócić o nim pamięć.

 

Czytaj więcej