Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Karol Rudolf Vetter (1810–1883)

Lubelski browarnik i przemysłowiec

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Pochodzenie

Urodził się w 1810 roku w Poznaniu jako syn Ernesta i Katarzyny. Od 16. roku życia zarabiał na swoje utrzymanie.

Działalność gospodarcza

Początkowo odbywał praktykę gospodarczą, którą wkrótce porzucił i zajął się piwowarstwem. Do Lublina przyjechał w 1835 roku. Nie osiedlił się tutaj od razu, lecz zamieszkał we wsi Zawieprzyce w powiecie lubartowskim, gdzie prowadził fabrykę porteru i likierów.

W 1844 roku nabył opustoszałe zabudowania po klasztorze Reformatów i na stałe zamieszkał w Lublinie. Po przeprowadzeniu odpowiednich prac remontowych i adaptacyjnych w zakupionych obiektach przy ul. Bernardyńskiej 15, uruchomił w 1845 roku destylarnię wódek, a w 1846 roku – browar. W ciągu kilku lat rozbudował i zmodernizował obydwa zakłady. Pierwszy na Lubelszczyźnie zaczął produkować piwo bawarskie. Zakłady Vettera należały do największych tego typu fabryk na Lubelszczyźnie.

Czytaj więcej>>> o działalności rodziny Vetterów

Rodzina

Żoną Vettera była Charlotte Julia Mende. Mieli dwóch synów: Augusta i Juliusza oraz dwie córki: Kazimierę i Karolinę.

Vetter wielokrotnie przeznaczał duże kwoty na cele dobroczynne. Jego żona była stałą opiekunką sali sierot Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności.

Karol Vetter zmarł w 1883 roku w Lublinie1.

 

Opracował Arkadiusz Król
Redakcja: Monika Śliwińska

 

Przypisy

1 Tadeusz Radzik, Adam Witusik, Jan Ziółek, Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 1, Lublin 1996, s. 279.

 

 

Literatura

Tadeusz Radzik, Adam Witusik, Jan Ziółek, Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 1, Lublin 1996.