Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Alojzy Leszek Gzella – bibliografia (wybór)

Wybrane artykuły i publikacje autorstwa Alojzego Leszka Gzelli.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

„Kurier Lubelski” (najważniejsze artykuły)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Ryszard Bender, Alojzy Leszek Gzella rozmawiał z prof. Ryszardem Benderem, kierownikiem I Katedry Historii Nowożytnej KUL. Potrzeba myśli i charakteru, „Kurier Lubelski”, 17–20.04.1981, nr 77, s. 4.
Tadeusz Chabros, Rozmówki Kuriera. Z pasją historyka, rozmawiał (gal), „Kurier Lubelski”, 13–15.06.1975, nr 133, s. 3.
Grażyna Chrostowska, Alojzy Leszek Gzella, Nikt głosu nie usłyszy…, „Kurier Lubelski”, 24–25.04.1976, nr 93, s. 4–5.
Henryk Gawarecki, O dawnym Lublinie, rozmawiał (gal), „Kurier Lubelski”, 15.09.1974, nr 215, s. 3.
Henryk Gawarecki, Czesław Gawdzik, Spółka autorska, rozmawiał (gal), „Kurier Lubelski”, 9–10.10.1976, nr 228, s. 3.
Wacław Gralewski, Ocalił przed zapomnieniem… Rozmowa z Wacławem Gralewskim, rozmawiał Alojzy Leszek Gzella, „Kurier Lubelski”, 23–26.12.1972, nr 302, s. 3.
Tomasz Jaworski, O teatrze lalkowym gorzko, ale z nadzieją. Rozmowa Alojzego Leszka Gzelli z Tomaszem Jaworskim, dyrektorem Teatru Lalki i Aktora im. Ch.H. Andersena, „Kurier Lubelski”, 30.01.–1.02.1981, nr 22, s. 3.
Irena Sławińska, Czesław Miłosz, wywiad z prof. dr Ireną Sławińską. Poeta unieśmiertelniony, notował Alojzy Leszek Gzella, „Kurier Lubelski”, 10.06.1981, nr 112, s. 3.
Irena Sławińska, Czesław Miłosz, „Poezja pana obecna jest wśród nas”, rozmowa Alojzego Leszka Gzelli z prof. Ireną Sławińską, „Kurier Lubelski”, 15.01.1981, nr 11, s. 3.
Zbigniew Strzałkowski, (gal), Druki bibliofilskie Zbigniewa Strzałkowskiego, „Kurier Lubelski”, 15–16.03.1975, nr 63, s. 2.
(gal), Cenny obraz Unia Lubelska Jana Matejki przekazany Muzeum Lubelskiemu, „Kurier Lubelski”, 19.05.1957, nr 47, s. 5.
(gal), DKF bliżej X Muzy, „Kurier Lubelski”, 11–12.08.1957, nr 125, s. 3.
(gal), Wizyty „Kuriera”. U lubelskiego Kolberga prof. Janusza Świeżego, „Kurier Lubelski”, 8–9.09.1957, s. 3.
(gal), Były więzień Majdanka, bohater książki Newerlego Chłopiec z Salskich Stepów spotkał się z lubliniakami, „Kurier Lubelski”, 24–25.11.1957, nr 229, s. 6.
(gal), W Lublinie powstanie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, „Kurier Lubelski”, 28.11.1957, nr 232, s. 3.
(gal), Nie tylko w obronie książek po raz drugi, „Kurier Lubelski”, 18.12.1957, nr 252, s. 2.
(gal), Filharmonia pod znakiem prawykonań, „Kurier Lubelski”, 21–22.09.1958, nr 260–261, s. 3.
(gal), Lublin w starych dokumentach, „Kurier Lubelski”, 21–22.09.1958, nr 260–261, s. 5.
(gal), Stary Lublin w malarstwie, „Kurier Lubelski”, 1976, nr 101, s. 6.
(gal), Lubelskie zbiory w roku 1959, „Kurier Lubelski”, 1–2.02.1959, nr 32–33, s. 3.
(gal), Malarz wdzięcznego rokoka, „Kurier Lubelski”, 9–10.08.1959, nr 217–218, s. 3.
(gal), Książki lubelskie. O exlibrisach dawnych i nowych, „Kurier Lubelski”, 8–9.05.1960, nr 126–127, s. 3.
(gal), Co w „Kurierze” piszczało?, „Kurier Lubelski”, 1–2.01.1960, nr 1.
(gal), Co zobaczymy w następnym sezonie, „Kurier Lubelski”, 10–11.07.1960, nr 171–172, s. 3.
Ryszard Schreiter, Wizyty „Kuriera”. Psu ujadając gonią, a „Simson” toczy się dalej…, rozmawiał (gal), „Kurier Lubelski”, 24–25.07.1960, nr 202, s. 3.
(gal), Grupa „Zamek” w Paryżu, „Kurier Lubelski”, 31.07–1.08.1960, nr 208–209, s. 3.
Wystawa na Majdanku. O nowych założeniach ekspozycji, rozmawiamy z art. plast. St. Brodziakiem, rozmawiał (gal), „Kurier Lubelski”, 9–10.09.1962, nr 211, s. 3.
(gal), Pasje panów aktorów, „Kurier Lubelski”, 27.03.1966, nr 72, s. 3.
Ludzie lubelskiego sportu. M.S. Pajdowski, rozmawiał (gal), „Kurier Lubelski”, 28.11.1966, nr 279, s. 3.
(gal), O pocztówki dla Lublina, „Kurier Lubelski”, 4–5.06.1971, nr 131, s. 4.
(gal), Włoski teatr Il Trebbo w Lublinie, „Kurier Lubelski”, 25.04.1972, nr 98, s. 4.
(gal), Pochodzą z Lubelszczyzny. A. Sikora – harcerz, „Kurier Lubelski”, 18.03.1973, nr 65, s. 3.
(gal), Pochodzą z Lubelszczyzny. Edward Góra pisarz, „Kurier Lubelski”, 29.07.1973, nr 176, s. 3.
(gal), Teatr na ulicy, „Kurier Lubelski”, 7.10.1973, nr 236, s. 8.
Rozmówki przez pół czarnej. Zapraszamy na imprezy, rozmawiał (gal), „Kurier Lubelski”, 7.01.1976, nr 5, s. 4.
(gal), Album grafika Zbigniewa Jóźwika, „Kurier Lubelski”, 6–7.11.1976, nr 251, s. 3.
(gal), Zasłużony dla Lubelszczyzny. Wydawnictwo Lubelskie wkracza w wiek dojrzały, 4–6.02.1977, nr 28, s. 1.
(gal), Współczesny ekslibris polski, „Kurier Lubelski”, 26–27.11.1977, nr 267, s. 3.
(gal), 8,6 km akt dawnych, „Kurier Lubelski”, 20–21.05.1978, nr 113, s. 3.
(gal), Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, „Kurier Lubelski”, 25–27.01.1980, nr 20, s. 3.
(gal), Sezon na Studium Dramaturgii Współczesnej, 18–19.10.1980, nr 226, s. 3.
Rozmowy z dyr. Iskrzycką. Ostatnie przygotowania przed uroczystym otwarciem Muzeum. Konserwacja kaplicy na Zamku nie zostanie ukończona do 22 lipca, rozmawiał Alojzy Leszek Gzella, „Kurier Lubelski”, 26.05.1957, nr 53, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, 76 lat kapeli Namysłowskiego. Serce i pieśń, „Kurier Lubelski”, 11–12.08.1957, nr 125, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Dom kultury czy mauzoleum?, „Kurier Lubelski”, 22.06.1957, nr 76, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, Muzyka Hrabiego Luxemburga podbiła serca lubelskiej publiczności, „Kurier Lubelski”, 20.10.1957, nr 203, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, O „zieloną drogę” dla „dziwaków”, „Kurier Lubelski”, 10.05.1958, nr 125, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Ex Libris. Reportaż z biblioteki im. Łopacińskiego, „Kurier Lubelski”, 25–26.05.1958, nr 142, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, 1000 szkół i tyleż form pomocy, „Kurier Lubelski”, 16–17.11.1958, nr 313, 314, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Lubelskie książki. Recenzja. Wacław Gralewski Pięść Herostratesa, „Kurier Lubelski”, 16–17.11.1958, nr 313, 314, s. 3.
Jak spędzać wieczory, rozmawiał i opracował Alojzy Leszek Gzella, „Kurier Lubelski”, 30.11.1958, nr 325, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Świat zapomnianych wrażeń, „Kurier Lubelski”, 8–9.02.1959, nr 39, 40, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, List do ministra kultury i sztuki, „Kurier Lubelski”, 1–2.03.1959, nr 60, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Polska krajem ludzi kształcących się… w bibliotecznej pustyni i puszczy, „Kurier Lubelski”, 10–11.05.1959, nr 127, 128, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Arcydzieła pod tynkiem, „Kurier Lubelski”, 31.05–1.06.1959, nr 147, 148, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Kinofikacja, „Kurier Lubelski”, 7–8.06.1959, nr 154, 155, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella [oprac.], Lubelska prasa i wydawnictwa XV-lecia, „Kurier Lubelski”, 22–23.07.1959, nr 199, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, „Ponura” komedia czyli dziewczęta z fotografii, „Kurier Lubelski”, 18.09.1959, nr 258, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, Druh bezdomny, „Kurier Lubelski”, 27–28.09.1959, nr 267, 268, s. 5.
Alojzy Leszek Gzella, Trzeba grać w otwarte karty, „Kurier Lubelski”, 1–2.11.1959, nr 302, 303, s. 4.
Alojzy Leszek Gzella, O lubelskiej prasie sprzed lat 50 mówi red. W. Giełżyński, „Kurier Lubelski”, 29–30.11.1959, nr 330, 331, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, O redakcyjnych interesantach, „Kurier Lubelski”, 1–2.01.1960, nr 1, s. 5.
Alojzy Leszek Gzella, Klub Szperaczy Miłośników Lubelszczyzny, „Kurier Lubelski”, 10–11.01.1960, nr 8–9, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Kabaret, „Kurier Lubelski”, 24.02.1960, nr 53, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Z niecierpliwością oczekiwałem przyjaciół, „Kurier Lubelski”, 24–25.04.1960, nr 112–113, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Dwa miliony książek kupuje rocznie Lubelszczyzna, „Kurier Lubelski”, 8–9.05.1960, nr 126–127, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Dni, które powinny trwać cały rok, „Kurier Lubelski”, 22–23.05.1960, nr 140, 141, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Piosenka ponad wszystko, „Kurier Lubelski”, 10-11.07.1960, nr 171,172, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Przezwyciężyli kompleks prowincji, „Kurier Lubelski”, 17–18.07.1960, nr 196–197, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, 7 dni tłustych, „Kurier Lubelski”, 18–19.09.1960, nr 257, 258, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Muza bez dachu i…, „Kurier Lubelski”, 30.12.1960, nr 360, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, Eugeniusz Waleszczyński, Tragizm równy wielkości, „Kurier Lubelski”, 5–6.02.1961, nr 31, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Wojewódzka scena amatorska, „Kurier Lubelski”, 7.02.1961, nr 32, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, W moim ogóreczku… teatr którego nie znamy, „Kurier Lubelski”, 5–6.03.1961, nr 55, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Zielona droga dla szmiry?, „Kurier Lubelski”, 12–13.03.1961, nr 61, s. 5.
Alojzy Leszek Gzella, Zapomniane piękno…, „Kurier Lubelski”, 1–4.04.1961, nr 18, s. 4–5.
Alojzy Leszek Gzella, W średniowiecznej „skarbnicy pamiątek”, „Kurier Lubelski”, 13–14.05.1961, nr 112, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Czym chata bogata…, „Kurier Lubelski”, 20–21.05.1961, nr 118, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Pomniki naszej kultury. Tydzień ochrony nad zabytkami, „Kurier Lubelski”, 28–29.05.1961, nr 124, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Pierwszeństwo dla książek, „Kurier Lubelski”, 4–5.06.1961, nr 129, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Majdanek w innej szacie, „Kurier Lubelski”, 16–17.07.1961, nr 165, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Zamość pełen żaków, „Kurier Lubelski”, 22–24.07.1961, nr 170, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, Przed dniami Lublina, „Kurier Lubelski”, 30–31.07.1961, nr 176, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Kazimierz we wrześniu. Dlaczego w „Orbisie” nie można kupić biletów powrotnych z Kazimierza do Lublina?, „Kurier Lubelski”, 10–11.09.1961.
Alojzy Leszek Gzella, Pomnikiem niech będą książki, „Kurier Lubelski”, 17–18.09.1961, nr 229, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Tajemnice przodków wydobyte z ziemi, „Kurier Lubelski”, 1–2.10.1961, nr 229, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, „WL” wyszło poza rogatki Lubelszczyzny, „Kurier Lubelski”, 29–30.10.1961, nr 254, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Z sąsiadami zza miedzy…, „Kurier Lubelski”, 5–6.11.1961, nr 259, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Za rok będzie lepiej… (jeszcze na temat Dni Lublina), „Kurier Lubelski”, 8–9.07.1962, nr 157, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, W cieniu świerków, „Kurier Lubelski”, 22–23.07.1962, nr 169, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Pamięci tych, którzy zginęli, „Kurier Lubelski”, 26–27.08.1962, nr 199, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Romanów po trzech miesiącach…, „Kurier Lubelski”, 11–12.11.1962, nr 264, s. 3.
Wacław Tym, Wywiady „Kuriera”. Broniliśmy polskiego Wybrzeża, rozmawiał Alojzy Leszek Gzella, „Kurier Lubelski”, 5.09.1962, nr 207, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, W wiejskim ZOO, „Kurier Lubelski”, 28–29.07.1963, nr 174, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Ten, który przekształcił oblicze wsi, „Kurier Lubelski”, 6–7.10. 1963, nr 234, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Klub pożytecznej rozrywki i rzetelnej pracy, „Kurier Lubelski”, 22.10.1963, nr 247, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Spostrzeżenia recenzenta. „Gra i rzeczywistość”, „Kurier Lubelski”, 27–28.05.1964, nr 124, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, W teatrach Wybrzeża. 12 sztuk w miesiącu, „Kurier Lubelski”, 21.02.1965, nr 43, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Przykład Bydgoszczy, „Kurier Lubelski”, 5.12.1965, nr 284, s. 7.
Alojzy Leszek Gzella, Izba janowskich osobliwości, „Kurier Lubelski”, 9.07.1967, nr 159, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Od znaczka do portretu, „Kurier Lubelski”, 28.01.1968, nr 23, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Niefrasobliwie o jubileuszu, „Kurier Lubelski”, 24.03.1968, nr 71, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Zamojskie ZOO, „Kurier Lubelski”, 17–18.05.1968, nr 117, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Dni oświaty i dni powszednie, „Kurier Lubelski”, 9.06.1968, nr 136, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Muzeum tańca, „Kurier Lubelski”, 16.06.1968, nr 141, s. 3
Alojzy Leszek Gzella, Przydrożne muzea, „Kurier Lubelski”, 14.07.1968, nr 165, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Ziółkowski. Z półwieczem za pan brat…, „Kurier Lubelski”, 28.07.1968, nr 175, s.3 .
Alojzy Leszek Gzella, Wkraczamy w rok jubileuszowy, „Kurier Lubelski”, 15.09.1968, nr 219, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Biblioteka w pierwszym szeregu, „Kurier Lubelski”, 22.09.1968, nr 225, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Plany lalkarzy, „Kurier Lubelski”, 4–5.10.1968, nr 236, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Wszystko co nasze…, „Kurier Lubelski”, 14.10.1968, nr 244, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, Najważniejsze: teatr dobry, „Kurier Lubelski”, 8.06.1969, nr 132, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Z wyprawy do Mongolii. Spotkanie z lubliniakami, „Kurier Lubelski”, 17.08.1969, nr 191, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Pełni optymizmu, „Kurier Lubelski”, 26.10.1969, nr 251, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Otwórzcie drzwi do kaplicy…, „Kurier Lubelski”, 30.11.1969, nr 281, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Z kim tuż za frontem, „Kurier Lubelski”, 18.01.1970, nr 14, s .3.
Alojzy Leszek Gzella, Odnaleziono Głos Więźnia Antyfaszysty, 22.02.1970, nr 44, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Spostrzeżenia recenzenta. Śmieszny staruszek, „Kurier Lubelski”, 12.05.1970, nr 110, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, W kręgu smutnych liczb. Ilu ludzi nas czyta?, „Kurier Lubelski”, 17.06.1970, nr 140, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, Spostrzeżenia recenzenta. W krainie baśni, „Kurier Lubelski”, 9.10.1970, nr 7, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, Potrzebny krok na przód, „Kurier Lubelski”, 26.01.1971, nr 21, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, Teatr poszukujący, „Kurier Lubelski”, 31.01.1971, nr 25, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Spostrzeżenia recenzenta. Misie Ptysie, „Kurier Lubelski”, 3.02.1971, nr 28, s. 4.
Alojzy Leszek Gzella, Spostrzeżenia recenzenta. Antygona, „Kurier Lubelski”, 25.02.1971, nr 47, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, Spotkanie z autorką. Wydawnictwo Lubelskie przygotowuje 12-tomowe wydanie dzieł Ewy Szelburg-Zarembiny, „Kurier Lubelski”, 2–3.07.1971, nr 1.
Alojzy Leszek Gzella, Start lalek, „Kurier Lubelski”, 5.09.1971, nr 208, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Lepiej i mądrzej, „Kurier Lubelski”, 19.09.1971, nr 220, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Spostrzeżenia recenzenta. Balladyna, 27.09.1971, nr 227, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, Najbliższe pół roku w teatrze, „Kurier Lubelski”, 3.10.1971, nr 232, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Książki z koziołkiem, „Kurier Lubelski”, 30.01.1972, nr 25, s.3.
Alojzy Leszek Gzella, Dzieje prasy lubelskiej, „Kurier Lubelski”, 14.05.1972, nr 113, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Nad Dźwiną i Niemnem. Za tą bramą jęczy ziemia…, „Kurier Lubelski”, 2.08.1972, nr 180, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, Spostrzeżenia recenzenta. Matka, „Kurier Lubelski”, 9.11.1972, nr 264, s. 4.
Alojzy Leszek Gzella, Zdrowie opiekunów książki!, „Kurier Lubelski”, 7.01.1973, nr 5, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Fikcje i prawda. O Nałęczowie, „Kurier Lubelski”, 4.03.1973, nr 53, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Czy mówione muzeum?, „Kurier Lubelski”, 25.03.1973, nr 71, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Zafascynowani, „Kurier Lubelski”, 3.06.1973, nr 129, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Miasta zabytki to znaczy…, „Kurier Lubelski”, 29.07.1973, nr 176, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Przywieźli nam kawałek Polski…, „Kurier Lubelski”, 5.08.1973, nr 182, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Siedem dni w klubie, 30.09.1973, „Kurier Lubelski”, nr 239, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, W pochodzie do jutra, „Kurier Lubelski”, 4.11.1973, nr 259, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Na 100-lecie turystyki. Góry wołają!, „Kurier Lubelski”, 11.11.1973, nr 284, s. 5.
Alojzy Leszek Gzella, O teatr dobry, „Kurier Lubelski”, 16–17.11.1973, nr 270, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, Lublin – Warszawa. Panorama Lubelska, „Kurier Lubelski”, 25.11.1973, nr 277, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Bogate dziedzictwo, „Kurier Lubelski”, 10.03.1974, nr 56, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Dla kogo teatr, „Kurier Lubelski”, 24.03.1974, nr 70, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Kultura w GOK, 7.04.1974, „Kurier Lubelski”, nr 82, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Majowe dni, „Kurier Lubelski”, 5.05.1974, nr 104, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, O książce niebanalnie, „Kurier Lubelski”, 2.06.1974, s. 3, 5.
Alojzy Leszek Gzella, Z wiary, nadziei i miłości… Gazetę robiło się jak Polskę, „Kurier Lubelski”, 30.06.1974, nr 151, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Naszym pierwszym żołnierzom, „Kurier Lubelski”, 25–26.01.1975, nr 22, s. 5.
Alojzy Leszek Gzella, Ważny głos w sprawie teatru, „Kurier Lubelski”, 1–2.02.1975, nr 28, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Na podbój Polonii. W konkurencji z meczem, „Kurier Lubelski”, 15–16.03.1975, nr 63, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, Na podbój Polonii. Niestraszna nam ruletka…, „Kurier Lubelski”, 21–23.03.1975, nr 68, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, Prus ciągle żywy, „Kurier Lubelski”, 12–13.04.1975, nr 85, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Na podbój Polonii. W północnej Francji, „Kurier Lubelski”, 25–27.04.1975, nr 96, s .2.
Alojzy Leszek Gzella, Rogami po prasie, „Kurier Lubelski”, 20–22.06.1975, nr 138, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Spostrzeżenia recenzenta. Miesiąc na wsi, „Kurier Lubelski”, 2.07.1975, nr 146, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, Sztuka śmieszna i kąśliwa, „Kurier Lubelski”, 11–13.07.1975, nr 153, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Ostatni akt z udziałem białej damy, „Kurier Lubelski”, 19–20.07.1975, nr 159, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, O miejsce w nowych warunkach, „Kurier Lubelski”, 29–30.11.1975, nr 263, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Upowszechniać, ale jak?, „Kurier Lubelski”, 7–9.05.1976, nr 103, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella (oprac.), Nie mogą być obojętne, „Kurier Lubelski”, 29–30.05.1976, nr 121, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Wiedeńskie spacery. Uprzejmość wrodzona, „Kurier Lubelski”, 8.06.1976, nr 128, s. 2.
Rozmówki Kuriera, Jerzy Leszczyński. Warsztat nad Dunajcem, rozmawiał Alojzy Leszek Gzella, „Kurier Lubelski”, 10–11.07.1976.
Alojzy Leszek Gzella, Bibliofilom cześć!, „Kurier Lubelski”, 12–13.06.1976, nr 132, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Tańczę macha…, „Kurier Lubelski”, 24–25.07.1976, nr 165, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Źródło wszelkich pomysłów, „Kurier Lubelski”, 23–24.10.1976, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Problemy muzealne, „Kurier Lubelski”, 6–7.11.1976, nr 251, s. 3.
Wojciech Ziemnicki, Za tych co na morzu…, Alojzy Leszek Gzella, rozmawiał „Kurier Lubelski”, 1–2.01.1977, nr 295, s. 5.
Alojzy Leszek Gzella, Jak rodził się pomysł, „Kurier Lubelski”, 24.03.1977, nr 67, s. 5.
Alojzy Leszek Gzella, Międzynarodowy Dzień Teatru. Dla wszystkich…, „Kurier Lubelski”, 26–27.03.1977, nr 89, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Festiwal z perspektywą, „Kurier Lubelski”, 9–10.07.1977, nr 154, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Polska na nowo odkryta, „Kurier Lubelski”, 21–24.06.1977, nr 184, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Klub Byłych Więźniów Zamku, „Kurier Lubelski”, 21–24.06.1977, nr 184, s. 4–5.
Alojzy Leszek Gzella, Jubileusz dwóch bibliotek, „Kurier Lubelski”, 8–9.10.1977, nr 228, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Teatralne perspektywy, „Kurier Lubelski”, 1.11.1977, nr 267, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, W 80. rocznicę urodzin. K.A. Jaworski, „Kurier Lubelski”, 26–27.11.1977, nr 267, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, W archiwum, „Kurier Lubelski”, 11–12.06.1977, nr 130, s. 5.
Alojzy Leszek Gzella, Pełne ręce życia, 4–5.02.1978, nr 29, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Pogrom na działkach (III), „Kurier Lubelski”, 18–19.02.1978, nr 40, s. 5.
Alojzy Leszek Gzella, Po zdrowie do Nałęczowa, „Kurier Lubelski”, 3–5.03.1978, nr 51, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Dzieje księgarni Leszczyńskiego, „Kurier Lubelski”, 20–21.05.1978, nr 113, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Kapelom i solistom cześć!, „Kurier Lubelski”, 7–9.07.1978, nr 152, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Festiwal Młodych Skrzypków. Szansa, „Kurier Lubelski”, 14–15.10.1978, nr 232, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Dokonania i plany. Teatr Wizji i Ruchu, „Kurier Lubelski”, 19–21.01.1979, nr 14, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, „Kurier Lubelski”, 27–28.01.1979, nr 20, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Spostrzeżenia recenzenta. Operetka, „Kurier Lubelski”, 31.01.1979, nr 23, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, Order Białego Kruka, „Kurier Lubelski”, 5–6.05.1979, nr 99, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Język polski w Linquaphone. Na szerokie wody, „Kurier Lubelski”, 23–24.06.1979, nr 138, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, XIII Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. W Kazimierzu, „Kurier Lubelski”, 4.07.1979, nr 147, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, 10 lat pracy. Teatr Studio Wizji i Ruchu, „Kurier Lubelski”, 10.10.1979, nr 227, s. 3.
Władysław Kryński, Władysław Kryński. Rozrywka, rozrywka…, rozmawiał Alojzy Leszek Gzella, „Kurier Lubelski”, 16–18.11.1979, nr 258, s. 3.
Adam Natanek, Adam Natanek. Muzyka przede wszystkim, rozmawiał Alojzy Leszek Gzella, „Kurier Lubelski”, 14–16.12.1979, nr 279, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Centrum polonijne, „Kurier Lubelski”, 5–6.01.1980, nr 4, s. 4–5.
Alojzy Leszek Gzella, Książka lubelska, „Kurier Lubelski”, 19.03.1980, nr 63, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Krzczonów górą!, „Kurier Lubelski”, 27–29.06.1980, nr 141, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Ludność barwna i różnorodna, „Kurier Lubelski”, 4–6.07.1980, nr 146, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Komitet porozumiewawczy, „Kurier Lubelski”, 7–9.11.1980, nr 241, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, W tysiącletnim Liège, „Kurier Lubelski”, 24–28.12.1980, nr 277, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Z dziejów prasy lubelskiej. Pod znakiem Łobody, „Kurier Lubelski”, 13.05.1981, nr 92, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Tożsamość prawdy. Jeszcze o wizycie, „Kurier Lubelski”, 23.06.1981, nr 120, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, Rozmowa z byłym Spadochroniarzem, który był na zdjęciu z Sikorskim z 1942 r., kpt. Rezerwy Michał Fijałka, „Kurier Lubelski”, 10–12.07.1981, nr 133, s. 4–5.
Alojzy Leszek Gzella, W służbie Polonii, „Kurier Lubelski”, 17–19.07.1981, nr 138, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Śladami portretów. Upominanie się o pamięć…, „Kurier Lubelski”, 17.08.1981, nr 158, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, Spostrzeżenia recenzenta. Maskarada, „Kurier Lubelski”, 4.11.1981, nr 215, s. 2.
Alojzy Leszek Gzella, Wiarygodność, „Kurier Lubelski”, 4.11.1981, nr 215, s. 3.
Wiktor Ziółkowski, Alojzy Leszek Gzella, Zawsze w kręgu sztuki, „Kurier Lubelski”, 16–17.10.1976, nr 234, s. 3.

WywiadBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Alojzy Leszek Gzella, Nie będziemy służyć żadnej sile politycznej, z Alojzym Leszkiem Gzellą rozmawiał Kazimierz Pawełek, „Kurier Lubelski”, 4.07.1990, nr 128, s. 1–2.

Alojzy Leszek Gzella jako współautor artykułuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

H. Chabros, A.L. Gzella, Teatr wychodzi z impasu?, „Kurier Lubelski”, 8–9.09.1957, s. 3.
Lesław Gnot, Alojzy Leszek Gzella, Smutne refleksje po Dniach Kultury, „Kurier Lubelski”, 17–18.11.1957, nr 222–223, s. 3.
(gal), (sław), Pochodzą z Lubelszczyzny. M. Drozdowski. Aktor, „Kurier Lubelski”, 7.01.1973, nr 5, s. 3.
(gal), (sław), Pochodzą z Lubelszczyzny. Przemysław Zieliński. Aktor, 11.02.1973, nr 35, s. 3.
(gal), (sław), Pochodzą z Lubelszczyzny. H. Bąk. Aktor, „Kurier Lubelski”, 4.03.1973, nr 53, s. 3.
(gal), (sław), Pochodzą z Lubelszczyzny. Wojciech Siemion – aktor, „Kurier Lubelski”, 18.03.1973, nr 65, s. 3.
(gal), (sław), Pochodzą z Lubelszczyzny. Andrzej Markowski – dyrygent Filharmonii, „Kurier Lubelski”, 27.01.1974, nr 40, s. 3.
(lit), (gal), Pochodzą z Lubelszczyzny. Ludwik Mika – artysta operowy, „Kurier Lubelski”, 27-29.09.1974, nr 228, s. 3.
(lit), (gal), Pochodzą z Lubelszczyzny. Julia Hartwig – poetka, pisarka, „Kurier Lubelski”, 11-12.06.1977, nr 130, s. 3.
Alojzy Leszek Gzella, Włodzimierz Wójcikowski, Legenda Czechowicza, „Kurier Lubelski”, 8.09.1968, nr 213, s. 3.

KsiążkiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Wojciech Białasiewicz, Alojzy Leszek Gzella, Bronili Lublina. Wrzesień 1939, Koło nr 19 Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Lublinie, Lublin 1994.
Jerzy Jacek Bojarski, Alojzy Leszek Gzella, Katalog prasy i wydawnictw katolickich. Nr 0, Wyd. próbne, Kerygma, Lublin 1994.
Alojzy Leszek Gzella, Kazimierz Kasprzak, ...piły polską krew... Pamiętaj, Lubelszczyzno, o swoich bohaterach, Drukarnia BestPrint, GAL, Lublin 2009.
Teofil Wiktor Kosiorkiewicz, Alojzy Leszek Gzella (opracowanie, redakcja i biogram artysty), Dziennik życia, Best Print, Lublin 2012.
Alojzy Leszek Gzella, Prasa lubelska 1944–1974, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1974.
Alojzy Leszek Gzella, Z Polską w sercu: z dziejów Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty (20 IX 1944–20 X 1945), Norbertinum, Lublin 1996.
Alojzy Leszek Gzella, Z Polską na ustach, Wydawnictwo i Drukarnia LIBER, Lublin 1999.
Alojzy Leszek Gzella, Bronili miasta i honoru, Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 2 FOSP: Koło nr 19 Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2000.
Alojzy Leszek Gzella, Bronili miasta i honoru. Wrzesień 1939, Wydawnictwo i Drukarnia LIBER, Lublin 2000.
Alojzy Leszek Gzella, W cieniu chwały 8 PP Leg., GAL, Lublin 2002.
Alojzy Leszek Gzella, Na ścieżkach bohaterów... Opowieści bełżyckich weteranów, Liber Duo, Lublin 2006.
Alojzy Leszek Gzella, Stefan: Prawie całe życie zapisałem w PAP-ie, GAL i Best Print, Lublin 2007.
Alojzy Leszek Gzella, Tylko Polska. Żołnierze Andersa pod wodzą Berlinga, GAL i Best Print, Lublin 2010.
Alojzy Leszek Gzella, „Kurier Lubelski” Józefa Czechowicza [w:] W kręgu Hieronima Łopacińskiego, kom. red. Tadeusz Jeziorski, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, Lublin 1977.
Alojzy Leszek Gzella, Prasa lubelska. Tradycje i współczesność, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988 [tom prac posesyjnych, opracowany przeze Alojzego Leszka Gzellę, w druku bez oznaczenia nazwiska].
Alojzy Leszek Gzella [red.], Jego siła nas urzekła… Szkice i wspomnienia dziejów lubelskiego teatru, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1985.
Alojzy Leszek Gzella [w komitecie redakcyjnym], Ojciec Święty w Lublinie: 9 czerwca 1987, Lubelskie Wydawnictwo Diecezjalne, Lublin 1988.
Alojzy Leszek Gzella, Anna Nowak [red.], Czterdzieści lat sceny muzycznej w Lublinie, Teatr Muzyczny, Lublin 1988.
Grażyna Chrostowska, Jakby minęło już wszystko, [wstęp i opracowanie] Alojzy Leszek Gzella, GAL, Lublin 2002.
Alojzy Leszek Gzella [oprac.], Pamiętamy o bohaterach Powstania Styczniowego 1863 r., GAL i Liber, Lublin 2003.

BroszuryBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kazimierz zimą, Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, Lublin 1965.
70 lat Towarzystwa Muzycznego w Lublinie (Rys historyczny), LZGraf im. PKWN, Lublin 1968.
Śladami PKWN, Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, Lublin 1970.
Dzieje prasy lubelskiej. Katalog wystawy, Tow. Przyjaciół Prasy Lubelskiej, Lublin 1972 [redakcja katalogu].
Co, gdzie, kiedy w Lublinie? (Informator turystyczny): 1968, 1969, 1970,1971,1972, 1973.
75 lat Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Informator, Lublin 1973.
Publikacje książkowe lubelskich dziennikarzy. Katalog, Lublin 1974.
Dwanaście razy „Kurier Lubelski” (1830–1957). Z okazji 20-lecia „Kuriera Lubelskiego”, Lublin 1977.
Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków. Program, Lublin 1979.
Współczesna prasa katolicka w Polsce. Katalog wystawy, Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Diecezji Lubelskiej, Lublin 1984.
O korespondencji Kazimierza Wiszniewskiego do Wiktora Ziółkowskiego, LTMK, Lublin 1985.
Książę bibliofilów, Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki, Agencja Wydawniczo-Handlowe Antoni Dudek, Lublin 1996.
30 lat w rzemiośle artystycznym Witolda Marcewicza, Izba Rzemieślnicza, Lublin 2000.
W hołdzie poległym i zmarłym... VII Zjazd Koleżeński Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 2 FOSP, Liber Duo, Lublin 2004.
Nad Grobowcem Bohaterów 1863, BestPrint i GAL, Lublin 2005.
Saint Joseph de Cluny, Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny, 1807 SJC 2007, Best Print, Lublin 2007.

JednodniówkiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Gazeta Lubelska”, Lubelskie Wydawnictwo Prasowe RSW Prasa, Książka, Ruch, Drukarnia WDK, Lublin X 1973, 2 kolumny [wydawca, redaktor].
Panorama Lubelska, Lublin, styczeń 1974.
Mózgowiec, Jednodniówka SZSP (z okazji 25-lecia Zespołu Tańca Ludowego UMCS), Lublin, kwiecień 1978, opracowanie graficzne i techniczne Al.L. Gzella.
Al.L. Gzella, Ewa Kwiecień, Grażyna Narodowiec, Anna Nowak, Czterdzieści lat minęło 1944–1984. Teatr im. J. Osterwy. Dodatek jubileuszowy, Lublin, marzec 1984, wrześnień 1984, listopad 1984.
Wybitni aktorzy w Zemście. Inscenizacje czterdzieściolecia, 27.03.1984, katalog opracował zespół Działu Literackiego Teatru im. J. Osterwy w Lublinie.
Al.L. Gzella, R. Montusiewicz, ks. D. Pietrusiński, Z. Strzałkowski, ks. W. Zakrzewski [red.], Bóg się rodzi. Informator Duszpasterski na Boże Narodzenie 1986, Kuria Diecezjalna w Lublinie, Lublin 1986.

WspółpracaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Tytuły prasowe, z którymi współpracował Alojzy Leszek Gzella:
„Słowo Powszechne”, oddział lubelski, październik 1956–maj 1957.
„Kurier Lubelski”, 24.03.1957–13.12.1981.
„Głos Nałęczowa”, Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa.
„Wiadomości Diecezjalne Lubelskie”.
„Gazeta Obywatelska” (Regionu Środkowowschodniego „Solidarności”), Lublin, luty–marzec 1990.
„Głos Niezależny”, Lublin, nr 0, marzec 2000–nr 4 (11), kwiecień 2001.
„Echo Nadwiślańskie. Pismo Obywatelskie” (Dęblin, Kazimierz Dol., Nałęczów, Puławy, Ryki), nr 5 – 22.03.1990 (redaktor naczelny).
„Burczy Bas” w Kazimierzu Dolnym.
„Listy Rotariańskie” (Lublin).
„Biuletyn CO-TY-godniowy”, Lubelski Klub Rotariański, nr 1 – 6.09.1993–nr 42 (105) – 26.06.1996 (redaktor naczelny).
„Rotarianin” (redaktor naczelny, następnie członek Rady Redakcyjnej).
„Dziennik Lubelski” – „Dziennik Wschodni”, 1.07.1989–1995 (redaktor naczelny).
„Zwierciadło”, dodatek chełmski („Dziennik Lubelski”).
„Relaks” („Dziennik Wschodni”), 25.08.1995.
„Mikrus”, pismo Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Lublinie.
„Ku Wspólnocie”, pismo parafialne (współzałożyciel).
„Angelus”, pismo parafialne na Bronowicach (współpraca).


Opracowała Małgorzata Szlachetka