Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Alex Dancyg (ur. 1948)

Alex Dancyg – mieszkaniec kibucu Nir Oz, historyk, współpracownik Instytutu Yad Vashem, aktywny uczestnik dialogu polsko-żydowskiego. W wieku dziewięciu lat wyjechał z rodzicami i siostrą z Warszawy i zamieszkał w Izraelu. Tam skończył szkołę i studiował historię na uniwersytecie. Był członkiem organizacji Ha-Szomer Ha-Cair, spadochroniarzem podczas kolejnych wojen prowadzonych przez Izrael. Ma żonę, czwórkę dzieci i kilkoro wnuków. Jest bohaterem filmu Krzysztofa Bukowskiego Czytając Sienkiewicza na pustyni Negev i audycji radiowej Marty Rebzdy Podwójna tożsamość.

Alex Dancyg
Alex Dancyg

Czytaj więcej

Barbara Koterwas (1912-1983)

Całe życie Barbary Koterwas było podpo­rządkowane nakazowi służby społecznej. Zawsze, niezależnie od czasu i okoliczności, kierowała się ona wewnętrznym naka­zem, by nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Nie była to służba łatwa. Barbara Koter­was nigdy jednak nie poddała się ani okru­cieństwu wojny, ani trudom czasów powo­jennych, ani własnej chorobie.

Czytaj więcej

Henryka Pustowójtówna (1838–1881)

Henryka Pustowójtówna (Anna Pustowójtówna, Anna Loewenhardt) – ur. 26.07.1838, zm. 2.05.1881 roku. Córka rosyjskiego generała, polska działaczka patriotyczna, uczestniczka powstania styczniowego i wojny francusko-pruskiej.

 

Czytaj więcej

Mirosław Derecki - rodzina

Mirosław Jan Stanisław Derecki urodził się 19 lutego 1936 roku w Lubartowie. W wielu źródłach można jednak odnaleźć 19 sierpnia 1936 roku jako datę urodzenia przyszłego dziennikarza.
Do legendy rodzinnej zalicza się przyczyny tego podwójnego datowania, nie wiedząc, czy stało się to z winy lubartowskiego organisty, czy też był to efekt fantazji ojca małego Mirka. Niemniej sam Mirosław Derecki obchodził swoje urodziny zawsze zimą, twierdząc, że „zdecydowanie bardziej pasuje do niego marzycielsko-refleksyjna natura zodiakalnej Ryby niż królewskiego, dumnego Lwa”.

 

Czytaj więcej

Stefan Kiełsznia (1911–1987) – dokumentalista Lublina

Nowa 1, Nowa 3, Nowa 5, Nowa 7, itd., itd. Skład szkła M. Aszman, Magazyn Mebli H.M. Gladsztejn, Sprzedaż Wędlin J. Rydzewski, Skład win, wódek i likierów, Apteka Magistra Szeligi. I dalej... Ulica Lubartowska. Skręt w prawo. Ulica Kowalska. A może w lewo i w górę – na Świętoduską. Dom po domu. Krok po kroku. Sklep obok sklepu. Kolejne drzwi. Kolejne witryny. Kolejne reklamy.
Tak można wędrować po Lublinie, oglądając zdjęcia wykonane tuż przed wybuchem II wojny światowej przez Stefana Kiełsznię.


Czytaj więcej

Jerzy Dąbrowski

Ur. 8 września 1899 r. w Nieborowie k.Łowicza, zm. 17 września 1967 r. w Renton koło Seattle. Polski inżynier lotniczy, autor wielu nowatorskich rozwiązań technicznych.

 

Czytaj więcej

Stanisław Latwis (1906–1935)

Stanisław Latwis – urodzony 19 maja 1906 roku w Stanisławowie, zginął 29 maja 1935 roku w Dęblinie. Pilot wojskowy i instruktor lotniczy, twórca melodii Marsza lotników.

 

Czytaj więcej

Bogdan Madej (1934-2002)

Pisarz, dziennikarz, urzędnik, laureat Nagrody Fundacji Kultury za tom opowiadań Półtraktat o lewitacji. Jego utwory drukowano w paryskiej "Kulturze". Jeden z pierwszych pisarzy, który odważnie pisał o ustroju socjalistycznym.

 

Czytaj więcej

Józef Nikodem Kłosowski

pseud. Gajewski, Lemiesz, Czepiec, Maczek, Berbeć, Smrek; ur. 26 marca 1904 r. w Krasnymstawie, zm. 26 listopada 1959 r. w Lublinie; pisarz, poeta, publicysta, pedagog. Był też autorem pieśni żołnierskich, m.in. Za swoim lubym dziewczyna płacze (w późniejszych wersjach zmieniono na Za partyzantem dziewczyna płacze).Tworzył również grafiki, z których kilka zachowało się do dziś. Są przechowywane w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie (Samotna brzoza, Młyn, Widok na las).

 

Czytaj więcej

Maria Bechczyc-Rudnicka (1888–1982)

Maria (Ksenia) Bechczyc-Rudnicka, z domu Mataftin, urodziła się 1 lutego 1888 roku w Warszawie, zmarła 6 czerwca 1982 roku w Lublinie. Była córką carskiego urzędnika Piotra Mataftina i Heleny z Raszpilów. Jej rodzice pochodzili z zamożnej szlachty rosyjskiej.

 

Czytaj więcej

Stanisław Bojarczuk (1869–1956)

Stanisław Bojarczuk – „chłopski  Petrarka”, poeta samouk, autor około tysiąca sonetów, urodził się 5 kwietnia 1869 roku we wsi Krakowskie Przedmieście; dziś jest to jedna z krańcowych ulic Krasnegostawu. W 1891 roku ożenił się z Agatą Chomik i dwa lata później przeniósł się do Rońska, gdzie mieszkał już do końca swoich dni. Zmarł 31 grudnia 1956 roku.

 

Czytaj więcej