Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Reportaż prasowy

Reportaż to rodzaj pisarski, który stara się przekazać prawdziwą i szczegółową relację o wydarzeniach bezpośrednio widzianych lub sprawach dokładnie udokumentowanych - Ryszard Kapuściński.

Czytaj więcej

Ulica Chopina w Lublinie – historia ulicy

Ulica Chopina w Lublinie – historia ulicy

Została wytrasowana w początku XX w. (ok. 1908) na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Budynki wzniesione bezpośrednio przed I wojną światową po zachodniej stronie ulicy wyznaczają ówczesną skalę miasta. Architektura kamienic reprezentuje współczesne prądy eklektyczne i secesję. W części na południe od ul. Okopowej ulica została zabudowana w okresie międzywojennym.

Czytaj więcej

Brama Krakowska w Lublinie

Brama Krakowska w Lublinie

Idąc na Stare Miasto od strony Krakowskiego Przedmieścia, z daleka widzimy bryłę Bramy Krakowskiej. Ta ceglana budowla swoją historią sięga XIV wieku. Po groźnym dla miasta najeździe Tatarów w 1341 roku postanowiono otoczyć miasto murami obronnymi i opatrzyć je bramami. Jedną z nich jest Brama Krakowska, która swoją nazwę wywodzi od traktu i przedmieścia, na które prowadziła.

Czytaj więcej

Architektura i urbanistyka Lublina – architekci

Architektura i urbanistyka Lublina – architekci

Biogramy najważniejszych architektów tworzących w Lublinie i dla Lublina. Wybrane zostały nazwiska twórców, którzy mieli największy wpływ na architekturę miasta. W grupie tej pojawiają się nazwiska o ogólnopolskim zasięgu, takie jak: Dominik Merlini, Marian Lalewicz, Oskar Sosnowski czy Oskar Hansen.

Czytaj więcej

Tadeusz Witkowski (1904–1986)

Tadeusz Witkowski (1904–1986)

Tadeusz Witkowski (1904–1986) – architekt lubelski, autor m.in. Biblioteki Międzyuczelnianej przy ulicy Radziszewskiego 11, Gmachu Fizyki i Chemii przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej, a także licznych domów i willi.

Czytaj więcej

Ruch bębniarski w Lublinie

Ruch bębniarski w Lublinie

Lublin to miasto kilku zespołów bębniarskich  i nauczycieli gry na bębnach. Jedną z grup reprezentująca lubelskich bębniarzy jest zespół Młode Djembe. Inną - grupa perkusyjna Sambasim. 

Czytaj więcej

Fantastyka

Początki działalności miłośników fantastyki w Lublinie sięgają przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Od 2000 roku zdecydowana większość działalności na polu fantastyki w mieście jest prowadzona i realizowana przez Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”, które powstało z połączenia dwóch lubelskich organizacji fantastycznych: Lubelskiego Klubu Fantastyki „Syriusz” (rok zał. 1981) i Lubelskiej Sekcji Gier „Cytadela” (rok. zał. 1991).

Czytaj więcej

Sztukmistrze

Sztukmistrze

W Lublinie działa Fundacja Sztukmistrze - organizacja zajmująca się popularyzacją sztuki Nowego Cyrku. Lublin dziś (2021) to także miejsce corocznego Carnavalu Sztukmistrzów, który zmienia miasto w scenę, na której pojawiają się kuglarze i artyści sztuki cyrkowej z całego świata. Występy cyrkowe to również jeden z punktów programu Międzynarodowego Festiwalu "Śladami Singera", którego organizatorem jest Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN" w Lublinie. 

Czytaj więcej

Tylman z Gameren (1632–1706)

Tylman z Gameren (1632–1706)

Tylman z Gameren (1632–1706), architekt holenderskiego pochodzenia, przedstawiciel klasycyzującego nurtu w dojrzałym baroku, architekt Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, Michała Korybuta Wiśniowieckiego oraz Jana III Sobieskiego. Autor wielu założeń pałacowych, m.in. rezydencji w Ujazdowie, pałacu Krasińskich i pałacu Paca w Warszawie, budowli sakralnych, m.in. kościoła pw. św. Anny w Krakowie, kościoła bernardynów na Czerniakowie w Warszawie, kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie, a także nagrobków, np. nagrobka Zofii z Opalińskich Lubomirskiej w kościele w Końskowoli. W Lublinie zaprojektował pałac Czartoryskich.

Czytaj więcej

Paweł Próchniak (ur. 1966 r.)

Paweł Próchniak (ur. 1966 r.)

Paweł Próchniak (prof. dr hab.) urodził się 22 listopada 1966 roku w Krakowie. Jest historykiem literatury i krytykiem literackim. Wykłada na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Czytaj więcej

Baszta na Zamku Lubelskim

Baszta na Zamku Lubelskim

Baszta na Zamku Lubelskim, zwana donżonem, to jedyny po tej stronie Wisły zabytek sztuki romańskiej. Cylindryczna, murowana budowla wchodzi w skład kompleksu Zamku Lubelskiego.

Czytaj więcej

Małgorzata Gnot (1954-2021)

Małgorzata Gnot (1954-2021)

Recenzentka teatralna, dziennikarka „Sztandaru Ludu” i „Kuriera Lubelskiego”, współzałożycielka „Gazety w Lublinie”, sekretarz literacki w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

 

Czytaj więcej

Lubelska scena hip-hopowa

Lubelska scena hip-hopowa

W Lublinie hip-hop rozwijał się zdecydowanie wolniej, niż w stolicy lub większych miastach. Na scenie zaczęły jednak prężnie działać takie składy jak SNR, KAP, PBR, TakZwani, Exodus, Eskaieskadra i inni. Koncerty regularnie organizowano w klubach "Hades" i "Graffiti", później również w klubie "Nod" na ul. Marii Curie – Skłodowskiej i klubie "Iskra" w Świdniku. 

 

Czytaj więcej

Kaplica Trójcy Świętej w Lublinie

Kaplica Trójcy Świętej w Lublinie

Kaplica Trójcy Świętej przy Zamku Lubelskim jest jednym z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce. Gotycka architektura, którą wypełniają bizantyńsko-ruskie malowidła, stanowi unikalną syntezę kultur Wschodu i Zachodu.

Czytaj więcej

Więzienie na Zamku Lubelskim

Więzienie na Zamku Lubelskim

Więzienie na zamku w Lublinie w hitlerowskim systemie eksterminacji narodu polskiego zajmowało jedno z czołowych miejsc. Należało bez wątpienia, obok warszawskiego Pawiaka, krakowskiego Montelupich i fortów poznańskich, do największych i najokrutniejszych kazamat na okupowanych ziemiach naszego kraju. Przez jego cele przeszło kilkadziesiąt tysięcy osób różnej narodowości, wyznania, płci, wieku i zawodu. Znaczna część spośród nich zmarła na skutek tortur i wycieńczenia, wielu zamordowano w masowych egzekucjach lub zgładzono w specjalnie przystosowanym samochodzie ciężarowym – komorze gazowej – a znaczną liczbę zesłano do obozów koncentracyjnych, skąd zwykle nie było powrotu.

Czytaj więcej

Zamek Lubelski

Zamek Lubelski

Istnienie średniowiecznego grodu zwanego Lublinem na przełomie XI i XII wieku potwierdziło m.in. odkrycie dawnych umocnień miasta. Od kiedy istniał drewniany gród dokładnie nie wiadomo. Początkiem mogła być drewniana strażnica, postawiona na obecnym wzgórzu zamkowym, według tradycji – już za czasów Bolesława Chrobrego. Być może w obrębie dwunastowiecznego grodu znajdował się murowany kościół.

Czytaj więcej