Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubelscy literaci (1944-1989)

Lubelscy literaci (1944-1989)

Zaczyn życia literackiego po wojnie stanowili poeci. W wyzwolonym w 1944 roku Lublinie przez pewien czas przebywali literaci z całej Polski, m.in. M. Jastrun czy J. Parandowski. Pierwsza połowa lat 50. to dla Związku Literatów okres pewnego zastoju twórczego, rekompensowanego wzmożonym za to udziałem w masowych akcjach kulturalnych. Ożywienie twórczości literackiej ponownie nastąpiło po 1956 roku, zaś największą liczbę pisarzy w lubelskim środowisku literackim odnotowano w latach 70. 

Czytaj więcej

Życie literackie w Lublinie (1944–1989)

Działalność literacką po 1944 roku możemy podzielić na kilka okresów: począwszy od odrodzenia twórczości poetyckiej w wyzwolonym Lublinie, przez okres socrealizmu, następnie ożywienie twórczości literackiej po 1956 roku aż po niezależną działalność wydawniczą w latach 70. i 80. Do rozwoju i popularyzacji literatury przyczyniło się powstanie kilku instytucji, między innymi muzeum Józefa Czechowicza i Wydawnictwa Lubelskiego.

Czytaj więcej

Plac Litewski w Lublinie

Plac Litewski w Lublinie

Plac, którego obecna nazwa stała się popularna dopiero w latach 20. XIX wieku, jest ważnym miejscem nie tylko w historii Lublina, ale też całego kraju.

Czytaj więcej

Plac Władysława Łokietka w Lublinie

Plac Władysława Łokietka w Lublinie

Plac Władysława Łokietka w momencie swego powstania znajdował się u wrót miasta i pełnił funkcję placu targowego. Jego początki sięgają 1611 roku, kiedy to król Zygmunt III zgodził się na likwidację wałów i zasypanie fos przed Bramą Krakowską. Burzliwą historię placu odzwierciedlają liczne zmiany wyglądu i funkcji elementów zabudowy.

Czytaj więcej

Wieża Trynitarska w Lublinie

Wieża Trynitarska w Lublinie

Wieża Trynitarska jest najwyższym punktem zabudowy staromiejskiej Lublina. Została wzniesiona w 1693 roku w miejscu dawnej furty miejskiej jako dzwonnica. Dzisiejszy wygląd zawdzięcza przebudowie z 1819 roku, a jej nazwa pochodzi od zakonu trynitarzy, którzy rezydowali w budynkach pojezuickich w latach 1781–1814.

Czytaj więcej

Akademickie Radio Centrum (Radio Akademickie UMCS)

Radio Akademickie UMCS powstało w 1953 roku w akademiku „Amor". Siedziba radia dziś (2019) mieści się w Chatce Żaka. Od 1995 roku Radio Centrum jest obecne w „eterze”. Obecnie (2019) Radio Centrum działa w ramach Inkubatora Artystyczno-Medialnego UMCS w budynku ACK UMCS Chatka Żaka.

Czytaj więcej

Obóz zagłady w Treblince

Obóz zagłady w Treblince

Obóz zagłady w Treblince był trzecim obozem funkcjonującym w ramach Aktion „Reinhardt” rozpoczętej w marcu 1942 r. Kiedy powstawał dwa pierwsze obozy w Bełżcu i w Sobiborze działały – Niemcy mordowali w nich ludność żydowską z dystryktów lubelskiego, krakowskiego i „Galicja”. Pierwszy powstał obóz w Bełżcu. Na jego wzór zbudowano obóz w Sobiborze. Doświadczenia zdobyte w obu tych ośrodkach zagłady Niemcy wykorzystali przy budowie obozu w Treblince. Obóz ten stał się najbardziej „perfekcyjnym” obozem w ramach Aktion „Reinhardt”.

Czytaj więcej

Kabaret Loża 44

Kabaret Loża 44

Kabaret założony w 1972 roku na lubelskiej Akademii Medycznej przez Irosława Szymańskiego.  Kabaret współtworzył  „Spotkania z Balladą".

Czytaj więcej

Ulica Królewska w Lublinie – historia ulicy

Ulica Królewska w Lublinie – historia ulicy

Ulica Królewska została wytyczona razem z ulicą Zamojską na początku XIX wieku, kiedy władze miasta postanowiły przebudować Lublin i wytyczyć nowe trakty handlowe i wojskowe. Na ówczesnych Korcach znajdowały się ruiny budynków jezuickich oraz pałaców zniszczonych w pożarze w 1803 roku. Miasto usunęło wówczas część zabudowań jezuickich i uregulowało drogę nazywając ją ulicą Królewską.

Czytaj więcej

Freski w archikatedrze lubelskiej

Freski w archikatedrze lubelskiej

Freski Józefa Meyera w kościele pw. śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty

Wielki pożar, który zniszczył część Lublina 10 marca 1752 roku, zrujnował wnętrze i strawił bogate wyposażenie jezuickiego kościoła pw. śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Odbudowa zniszczonej świątyni trwała kilka lat i została zakończona w 1757 roku wymalowaniem wspaniałych fresków pokrywających całe jej wnętrze. Ich autorem był Józef Meyer, którego podpis wraz z datą ukończenia polichromii widnieje w przedsionku nad głównym wejściem.

Czytaj więcej

Archikatedra lubelska

Archikatedra lubelska

Archikatedra pw. św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, dawny kościół jezuitów w Lublinie

Kościół został konsekrowany w 1604 roku. Jest jednym z pierwszych barokowych budynków wzniesionych poza Włochami. W drugiej połowie XVIII wieku, po kasacie zakonu jezuitów, kościół popadł w ruinę. W pierwszej połowie XIX wieku zostały przeprowadzone prace restauracyjne. W 1823 roku kościół został podniesiony do rangi katedry.

Czytaj więcej

Piotr Mitzner (ur. 1955)

Piotr Mitzner (ur. 1955)

Piotr Mitzner ur. 19 maja 1955 r. w Warszawie, polski teatrolog, poeta, eseista, pisarz. Syn Laryssy i Zbigniewa Mitznerów. Pseudonimy literackie: Jan Pławski, Jan Miciak.

Czytaj więcej

Jan Bryłowski (ur. 1953)

Jan Bryłowski (ur. 1953)

Kabareciarz, autor tekstów i poeta. Współzałożyciel teatru Grupa Chwilowa i współtwórca jego spektakli do 1980 roku. Kolporter wydawnictw niezależnych. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Garwolinie.

 

Czytaj więcej