Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Klub Arcus

Klub Arcus

Klub „Arcus", właściwie Środowiskowy Klub Studencki „Arcus" mieścił się przy ulicy  Narutowicza 8 w Lublinie. Miejsce wydarzeń artystycznych, głównie koncertów. 

Czytaj więcej

Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka” w Lublinie

Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka” w Lublinie

Budynek „Chatki Żaka”, dawnego Domu Usługowego Studenta, wzniesiony w latach 1962–1965 według projektu arch. Krystyny Różyskiej-Tołłoczko, mimo przekształceń, jest bez wątpienia jednym z najciekawszych obiektów powstałych w okresie powojennym w Lublinie.
Wśród budynków miasteczka akademickiego „Chatka Żaka” pełni rolę szczególną: jest to budynek o dopracowanej formie, bardzo interesującym układzie brył i ciekawym, konsekwentnie dostosowanym od pozostałych obiektów miasteczka detalu. Jest też w istotny sposób zlokalizowany z punktu widzenia urbanistyki całego założenia. To swoisty zwornik części rekreacyjno-mieszkalnej miasteczka z częścią dydaktyczną po wschodniej stronie ulicy Sowińskiego.

 

Czytaj więcej

Chóry w Lublinie

Chóry w Lublinie

Po wojnie swoją działalność kontynuowały znane przed wojną chóry „Lutnia" i „Echo". Chóry funkcjonowały także przy uniwersytetach i szkołach. 

Czytaj więcej

Garnizonowy Klub Oficerski

Garnizonowy Klub Oficerski

W budynku Domu Żołnierza, późniejszej siedziby Garnizonowego Klubu Oficerskiego w 1944 roku odbyła się pierwsza po wojnie premiera teatru muzycznego. W czasach PRL funkcjonowało tu znane kino Grunwald z Dyskusyjnym Klubem Filmowym oraz operetka przemianowana później na Teatr Muzyczny. Dom Żołnierza mieści się przy przy ul. Żwirki i Wigury.

Czytaj więcej

Kultura w Lublinie po 1944

Kultura w Lublinie po 1944

Kultura po wojnie odrodziła się w Lublinie. Od sierpnia 1944 roku wraz z dowódcami i politykami do Lublina zjeżdżali także literaci, aktorzy, dziennikarze, plastycy i uczeni. Zniszczenie wojenne stworzyły artystom tworzącym po II wojnie światowej możliwość zaprojektowania wszystkiego na nowo. Konieczność odbudowy była wyzwaniem dla architektów, projektantów i urbanistów. 

Czytaj więcej

Sztuki plastyczne w Lublinie po wojnie

Sztuki plastyczne w Lublinie po wojnie

Pierwsza powojenna wystawa odbyła się w Lublinie w sierpniu 1944. W atmosferze politycznej „odwilży" w 1955 rozpoczął się odwrót od realizmu socjalistycznego. W 1957 roku w Lublinie powstała Grupa Zamek. 

Czytaj więcej

Dzielnice Lublina – Stare Miasto

Dzielnice Lublina – Stare Miasto

Nazwą Stare Miasto określa się obecnie teren średniowiecznego Lublina w obrębie murów obronnych czyli tzw. miasto w murach. Jest to obszar wyznaczony dziś ulicami: Lubartowską, Kowalską, Podwalem i Królewską.

Czytaj więcej

Kultura ludowa w Lublinie po wojnie

Kultura ludowa w Lublinie po wojnie

Lublin to miasto takich zespołów tanecznych jak Zespół Pieśni i Tańca „Lublin" im. Wandy Kaniorowej czy Zespół Tańca Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego. To tutaj w 1988 powstała Orkiestra Św. Mikołaja. To także miasto, w który wydawane jest pismo folkowe „Gadki z Chatki".

Czytaj więcej

Teatr Wizji i Ruchu

Teatr Wizji i Ruchu

Teatr Wizji i Ruchu, założony w 1969 roku przez Jerzego Leszczyńskiego, stał się jednym z najciekawszych zjawisk w zakresie teatru eksperymentalnego; teatru, w którym podstawowym środkiem wyrazu jest ludzkie ciało.

 

Czytaj więcej

Muzyczny Lublin w PRL

Muzyczny Lublin w PRL

W Lublinie odbywały się pierwsze po wojnie koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej. W 1947 roku powstał Teatr Muzyczny.  W latach 60.  popularnością cieszyły się zespoły big beatowe, jak Minstrele czy Ikresi. W latach 70. w Lublinie odbywały się Lubelskie Spotkania Wokalistów Jazzowych. W Lublinie w 1974 roku w Lublinie powstała Budka Suflera, a cztery lata później zespół Bajm. 

Czytaj więcej

Big beat w Lublinie

Big beat w Lublinie

W latach 60. na muzycznej scenie Lublina pojawiły się nowe zespoły grające zyskującą wówczas na popularności muzykę big-beatową, między innymi Minstrele, Ikersi czy zespół Tramp. 

 

 

Czytaj więcej