Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spacer śladami Julii Hartwig (14.08.2018)

Julia Hartwig
Julia Hartwig w Lublinie w 2006 roku, fot. Joanna Zętar

14 sierpnia 2018 roku Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zorganizował drugą edycję spaceru śladami Julii Hartwig. W tym roku spacer po raz pierwszy odbył się on w rocznicę urodzin poetki. Uczestnicy odwiedzili miejsca związane z Julią Hartwig, podążyli tropem jej poezji oraz fotografii wykonywanych przez jej ojca Ludwika i brata Edwarda.

Spacer rozpoczął się w Zaułku Hartwigów.

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe akcydensy, w trakcie wydarzenia można było zobaczyć zdjęcia Edwarda Hartwig oraz usłyszeć wiersze poetki i rodzinne historie Hartwigów. Wszystko to  przedstawiała Joanna Zętar z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". 
 
Julia Hartwig spędziła dzieciństwo w Lublinie. Tu odwiedzała zakład fotograficzny swojego brata Edwarda Hartwiga, tu spotkała Józefa Czechowicza, Annę Kamieńską, Józefa Łobodowskiego czy Jerzego Pleśniarowicza. Tutaj też w 1936 roku zadebiutowała w czasopiśmie “W Słońce”. Związek Julii Hartwig z Lublinem był niezwykle silny również na późniejszych etapach jej życia. Rodzinnemu miastu poświęciła wiele wierszy m.in.: “Elegię lubelską”, “Koleżanki”, “Pamięci Czechowicza”. W 2009 roku została wyróżniona tytułem Honorowej Obywatelki Miasta Lublina. W tym samym roku, podczas festiwalu „Miasto Poezji” uhonorowano ją nagrodą „Kamień”. Przez wiele lat była przyjaciółką Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”.
 
Przejście śladami poetki nawiązuje do spaceru z Julią Hartwig z 2006 roku. Odwiedziła ona wtedy 26 miejsc związanych z historią Lublina i rodziną Hartwigów. Tego dnia Julia Hartwig powiedziała:
 
Lublin to miejsce, które doprowadza do rodzinnych okolic [...]. Tu wracam zawsze z wielkim sentymentem. Jak wracam tu, to przede wszystkim myślę o Starym Mieście [...]. Trudno żeby człowiek wrażliwy, który mieszka w Lublinie, nie wyczuł tego, czym jest to miasto. Jakim oddycha szczególnym oddechem, połączonych jak gdyby różnych płuc, różnego pochodzenia, różnych języków. […] Nigdy nie mieszkałam na Starym Mieście, ale mieszkałam na Narutowicza, na Staszica, w śródmieściu, w tym nowszym Lublinie, ale muszę powiedzieć, że każdy wypad na Stare Miasto, był dla mnie czymś bardzo ważnym.

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Spacer śladami Julii Hartwig. Poetka była bardzo mocno związana z Lublinem

Lublin śladami Julii Hartwig. Zapraszamy we wtorek na spacer wspomnień

Spacer po Lublinie śladami Julii Hartwig

Spacer ścieżkami Julii i Edwarda Hartwigów w Lublinie

29.07.2018 „Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa"

Spacer śladami Julii Hartwig

Urodzinowy spacer śladami Julii Hartwig

Lublin. Spacer śladami Julii Hartwig