Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spacer śladami Julii Hartwig (14.8.2018)

Julia Hartwig
Julia Hartwig w Lublinie w 2006 roku, fot. Joanna Zętar

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zaprasza na drugą edycję spaceru śladami Julii Hartwig. W tym roku po raz pierwszy odbył się on w rocznicę urodzin poetki. Uczestnicy odwiedzili miejsca z nią związane, podążyli tropem jej poezji oraz fotografii wykonywanych przez jej ojca Ludwika i brata Edwarda.

Termin: 14 sierpnia 2018 r., godz. 18:00

Początek: Zaułek Hartwigów, ulica Kowalska, u podnóża schodów.

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe akcydensy, w trakcie wydarzenia można było zobaczyć zdjęcia Edwarda oraz usłyszeć wiersze poetki i rodzinne historie Hartwigów. Wszystko to  przedstawiała Joanna Zętar z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". 
 
Julia Hartwig spędziła dzieciństwo w Lublinie. Tu odwiedzała zakład fotograficzny swojego brata Edwarda, tu spotkała Józefa Czechowicza, Annę Kamieńską, Józefa Łobodowskiego czy Jerzego Pleśniarowicza. Tutaj też w 1936 roku zadebiutowała w czasopiśmie “W Słońce”. Związek Julii Hartwig z Lublinem był niezwykle silny również na późniejszych etapach jej życia. Rodzinnemu miastu poświęciła wiele ważnych wierszy m.in.: “Elegię lubelską”, “Koleżanki”, “Pamięci Czechowicza”. W 2009 roku została wyróżniona tytułem Honorowej Obywatelki Miasta Lublina. W tym samym roku, podczas festiwalu „Miasto Poezji” uhonorowano ją nagrodą „Kamień”. Przez wiele lat była przyjaciółką Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”.
 
Przejście śladami poetki nawiązuje do spaceru z Julią Hartwig z 2006 roku. Odwiedziła ona wtedy 26 miejsc związanych z historią Lublina i rodziną Hartwigów. Tego dnia Julia Hartwig powiedziała:
 
Lublin to miejsce, które doprowadza do rodzinnych okolic [...]. Tu wracam zawsze z wielkim sentymentem. Jak wracam tu, to przede wszystkim myślę o Starym Mieście [...]. Trudno żeby człowiek wrażliwy, który mieszka w Lublinie, nie wyczuł tego, czym jest to miasto. Jakim oddycha szczególnym oddechem, połączonych jak gdyby różnych płuc, różnego pochodzenia, różnych języków. […] Nigdy nie mieszkałam na Starym Mieście, ale mieszkałam na Narutowicza, na Staszica, w śródmieściu, w tym nowszym Lublinie, ale muszę powiedzieć, że każdy wypad na Stare Miasto, był dla mnie czymś bardzo ważnym.

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Spacer śladami Julii Hartwig. Poetka była bardzo mocno związana z Lublinem

http://www.kurierlubelski.pl/kultura/a/spacer-sladami-julii-hartwig-poetka-byla-bardzo-mocno-zwiazana-z-lublinem,13413912/

Lublin śladami Julii Hartwig. Zapraszamy we wtorek na spacer wspomnień

http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,23776194,lublin-sladami-julii-hartwig-zapraszamy-we-wtorek-na-spacer.html

Spacer po Lublinie śladami Julii Hartwig

https://www.dziennikwschodni.pl/co-gdzie-kiedy/inne/spacer-po-lublinie-sladami-julii-hartwig,n,1000224302.html

Spacer ścieżkami Julii i Edwarda Hartwigów w Lublinie

https://www.polskieradio.pl/8/410/Artykul/2177559,Spacer-sciezkami-Julii-i-Edwarda-Hartwigow-w-Lublinie

29.07.2018 „Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa"

https://www.radio.lublin.pl/news/29-07-2018-nie-tylko-rozrywkowa-niedziela-radiowa

 

Portale internetowe o wydarzeniu:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Spacer śladami Julii Hartwig

http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/Lublin/1,45,594889,Spacer-sladami-Julii-Hartwig.html

Spacer śladami Julii Hartwig

https://goingapp.pl/evt/1793635/spacer-sladami-julii-hartwig

Urodzinowy spacer śladami Julii Hartwig

https://lublin.eu/turystyka/aktualnosci/urodzinowy-spacer-sladami-julii-hartiwg,808,787,1.html

Lublin. Spacer śladami Julii Hartwig

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/262533.html

Sierpień w Lublinie - sprawdź co się wydarzy!

http://lublintravel.pl/index.php?aktualnosci=1&id=518#

Spacer wspomnień. Lublin śladami Julii Hartwig

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2186099.html