Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Nagroda Poetycka “Kamień”

Nagroda Poetycka "Kamień" jest przyznawana za wybitny dorobek poetycki. W swoim pierwotnym założeniu miała też być wręczana krytykom literackim zajmującym się poezją.

Wręczenie nagrody ma miejsce podczas Festiwalu "Miasto Poezji". Festiwal jest organizowany przez Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN”, początkowo we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej KUL, obecnie z Katedrą Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Nagroda Kamień
Nagroda Kamień (Autor: Sztajdel, Piotr (1968- ))

Spis treści

[RozwińZwiń]

O nagrodzie "Kamień"Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Nazwa nagrody nawiązuje do tytułu debiutanckiego tomu poetyckiego Józefa Czechowicza. Tom ten ukazał się drukiem w lipcu 1927 roku w Lublinie nakładem Biblioteki “Reflektora”. Pośród wierszy zamieszczonych w książce były m.in.: Inwokacja, Na wsi, Pędem, O niebie, Więzień Miłości, Brzeg bez Nadziei.

 

Nagroda wręczana laureatowi ma formę kamiennej płaskorzeźby z reliefem nawiązującym do układu typograficznego okładki pierwszego wydania “Kamienia”.

 

Nagroda Poetycka “Kamień” po raz pierwszy przyznana została w 2008 roku - podczas I edycji Festiwalu "Miasto Poezji". Idea Festiwalu "Miasto Poezji" została po raz pierwszy przedstawiona podczas spotkania "Stare kamienie. Poemat na dwa głosy".

 

W latach 2008-2010 kapitułę nagrody tworzyli: Paweł Huelle, Paweł Próchniak, Marian Stala, Piotr Śliwiński. Od roku 2011 skład kapituły jest niejawny.

Laureaci nagrody "Kamień"Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

2008 - Ryszard Krynicki

2009 - Julia Hartwig

2010 - Tomasz Różycki

2011 - Piotr Matywiecki

2013 - Andrzej Sosnowski

2014 - Marcin Świetlicki

2015 - Jacek Podsiadło

2017 - Paweł Próchniak (nagroda specjalna)


Pierwsza uroczystość wręczenia nagrody “Kamień” miała miejsce w 2008 roku Instytucie Filologii Polskiej KUL. Wręcznie nagrody Julii Hartwig odbyło się w 2010 roku w teatrze im. Juliusza Osterwy i było połączone z przyznaniem poetce Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin. Od 2010 roku nagroda jest wręczana w Ośrodku “Brama Grodzka - Teatr NN”.

 

Wręczeniu nagrody towarzyszy wygłoszenie laudacji. Laudacje Ryszarda Krynickiego, Julii Hartwig i Tomasza Różyckiego przygotowywał prof. Paweł Próchniak, laudację Piotra Matywieckiego - prof. Leszek Szaruga, laudację Andrzeja Sosnowskiego - prof. Piotr Śliwiński, laudację Jacka Podsiadły - Adam Poprawa.

 

Misterium WierszaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W roku 2012 podczas przypadającej na ten rok piątej edycji festiwalu "Miasto Poezji" odbyło się, przygotowane i prowadzone przez prof. Pawła Próchniaka, Misterium Wiersza, z udziałem dotychczasowych laureatów nagrody: Julii Hartwig, Ryszarda Krynickiego, Piotra Matywieckiego i Tomasza Różyckiego.

 

Murale laureatów nagrody "Kamień"Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Trwałym śladem uroczystości wręczenia nagrody “Kamień”, a jednocześnie śladem każdej edycji Festiwalu "Miasto Poezji" w przestrzeni Lublina, jest mural z wierszem laureata umieszczony na budynku szkolnym zlokalizowanym w centrum miasta.

 

Mural z wierszem Ryszarda Krynickiego

Mural z wierszami Ryszarda Krynickiego "***" i "Choćbyście unicestwili" na budynku III LO w Lublinie (plac Wolności 4).

Projekt graficzny: Małgorzata Rybicka. Fot. Robert Sawa

 

Mural z wierszem Julii Hartwig na ścianie V LO w Lublinie

Mural z wierszem Julii Hartwig "Nie idźmy" na budynku V LO w Lublinie (ul. Lipowa 7).

Projekt graficzny: Florentyna Nastaj. Fot. Joanna Zętar

 

Mural z wierszem Tomasza Różyckiego na ścianie II LO w Lublinie

Mural z wierszem Tomasza Różyckiego "Spalone mamy" na budynku II LO w Lublinie (ulica Ogrodowa 16).

Projekt graficzny: Florentyna Nastaj. Fot. Alicja Magiera

 

Gotowy mural z wierszem Piotra Matywieckiego - ściana VII LO w Lublinie

Mural z wierszem Piotra Matywieckiego "***" na budynku VII LO Lublinie (ulica Farbiarska 8).

Projekt graficzny: Florentyna Nastaj. Fot. Magdalena Szejgiec

 

Mural na ścianie ZS nr 1 w Lublinie z wierszem Wisławy Szymborskiej

Mural z wierszem Wisławy Szymborskiej "Niektórzy lubią poezję" na budynku ZS nr 1 w Lublinie (ulica Podwale 11).

Projekt graficzny: Florentyna Nastaj. Fot. Alina Bąk

 

Mural z wierszem "Trackless" Andrzeja Sosnowskiego na budynku Gimnazjum nr 9 w Lublinie

Mural z wierszem Andrzeja Sosnowskiego "Trackless" na budynku Gimnazjum nr 9 w Lublinie (ulica Lipowa 25).

Projekt graficzny: Małgorzata Rybicka. Fot. Joanna Zętar

 

Mural z wierszem "Jonasz" Marcina Świetlickiego na budynku III Liceum Ogólnokształacącego w Lublinie

Mural z wierszem Marcina Świetlickiego "Jonasz" na budynku III LO w Lublinie (plac Wolności 4).

Projekt graficzny: Małgorzata Rybicka. Fot. Joanna Zętar

 

Mural z wierszem Jacka Podsiadły na budynku Gimnajum nr 10 w Lublinie

Mural z wierszem Jacka Podsiadły "co szło za mną, kiedy odchodziłem" na budynku Gimnazjum nr 10 w Lublinie (ulica Wajdeloty 12).

Projekt graficzny: Małgorzata Rybicka. Fot. Joanna Zętar

 

 

 

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe