Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spacer śladami Julii Hartwig po Lublinie

Julia Hartwig
Julia Hartwig w Lublinie w 2006 roku, fot. Joanna Zętar
Spacery po Lublinie związane z osobą poetki Julii Hartwig.

W 2011 roku, podczas obchodów 90. rocznicy urodzin autorki „Elegii lubelskiej”, po raz pierwszy odbył się spacer po Lublinie śladami poetki. Uczestnicy odwiedzili miejsca związane z rodziną Hartwigów, podążyli tropem poezji Julii Hartwig oraz fotografii wykonywanych przez Ludwika i Edwarda Hartwigów.

W okresie od 2011 do 2016 roku spacery były organizowane okazjonalnie.

Po śmierci Julii Hartwig w 2017 roku spacery po Lublinie jej śladami odbywają się regularnie i na stałe trafiły do kalendarza wydarzeń organizowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Wydarzenie ma miejsce 14 sierpnia – w dniu urodzin Julii Hartwig.