Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spacer śladami Julii Hartwig

Julia Hartwig
Julia Hartwig w Lublinie w 2006 roku, fot. Joanna Zętar

Spacer śladami wybitnej poetki pochodzącej z Lublina to okazja do przypomnienia sobie lubelskich adresów Julii Hartwig i jej rodziny.

Termin: 07.10.2017, godz. 11:00

Początek: Zaułek Hartwigów
 
Tu, w Lublinie, Julia Hartwig (1921-2017) spędziła pierwsze lata swojego życia, tu też miała okazję odwiedzać zakład fotograficzny swojego brata - wybitnego fotografika, Edwarda Hartwiga (1909-2003), tu też spotkała Józefa Czechowicza czy Annę Kamieńską. W Lublinie debiutowała, a swojemu rodzinnemu miastu poświęciła wiele ważnych wierszy. Związek Julii Hartwig z Lublinem był silny na wszystkich etapach jej życia.
 
Warto przypomnieć, że Julia Hartwig, w roku 2009 otrzymała tytuł Honorowej Obywatelki Miasta Lublina. Wtedy też Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, którego poetka była wieloletnią przyjaciółką, uhonorował ją podczas festiwalu „Miasto Poezji” nagrodą „Kamień”.
 
Spacer nawiązuje do spaceru z Julią Hartwig, który odbył się w roku 2006. Wtedy to wraz z poetką odwiedziliśmy 26 miejsc związanych z historią Lublina i rodziny Hartwigów. Przy tamtej okazji Julia Hartwig mówiła:
 
Lublin to miejsce, które doprowadza do rodzinnych okolic [...]. Tu wracam zawsze z wielkim sentymentem. Jak wracam tu, to przede wszystkim myślę o Starym Mieście [...]. Trudno żeby człowiek wrażliwy, który mieszka w Lublinie, nie wyczuł tego, czym jest to miasto. Jakim oddycha szczególnym oddechem, połączonych jak gdyby różnych płuc, różnego pochodzenia, różnych języków. […] Nigdy nie mieszkałam na Starym Mieście, ale mieszkałam na Narutowicza, na Staszica, w śródmieściu, w tym nowszym Lublinie, ale muszę powiedzieć, że każdy wypad na Stare Miasto, był dla mnie czymś bardzo ważnym.
Na trasie spaceru spodziewać możemy się zarówno rodzinnych historii jak i wierszy poetki, które przypomni Joanna Zętar - pracowniczka Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”.
 
W 2017 roku poza spacerem zorganizowaliśmy także na spotkanie Julia Hartwig (1921 - 2017) In memoriam, które odbyło się 25 października.
 
 

Teksty poświęcone Julii Hartwig na blogu Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”:

 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Spójrzmy na Lublin oczami poetki. Spacer śladami Julii Hartwig

http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lublin/a/spojrzmy-na-lublin-oczami-poetki-spacer-sladami-julii-hartwig,12547838/

Spacer po Lublinie śladami poetki Julii Hartwig

http://www.kurierlubelski.pl/kultura/a/spacer-po-lublinie-sladami-poetki-julii-hartwig-zdjecia,12556734/

W sobotę zapraszamy na spacer śladami Julii Hartwig

http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,22470186,w-sobote-zapraszamy-na-spacer-sladami-julii-hartwig.html

Ostatnie Pożegnanie Julii Hartwig

https://lublin.tvp.pl/33977813/ostatnie-pozegnanie-julii-hartwig

Spacer Śladami Wybitnej Poetki - Julii Hartwig

https://lublin.tvp.pl/34305314/spacer-sladami-wybitnej-poetki-julii-hartwig
 
Kim są ci Hartwigowie?

http://www.rp.pl/Zycie-Lubelszczyzny/310129806-Kim-sa-ci-Hartwigowie.html
 
Spacer po Lublinie śladami poetki Julii Hartwig (ZDJĘCIA)

http://www.kurierlubelski.pl/kultura/a/spacer-po-lublinie-sladami-poetki-julii-hartwig-zdjecia,12556734/
 
Spacer śladami Julii Hartwig

https://lublin.onet.pl/spacer-sladami-julii-hartwig/4dkx6sd
 
Spacer śladami Julii Hartwig - relacja Aleksandry Płoch

https://www.mixcloud.com/Kulturologia/spacer-%C5%9Bladami-julii-hartwig-relacja-aleksandry-p%C5%82och/