Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spacer śladami Julii Hartwig (14. 08. 2020)

Spacer śladami Julii Hartwig (14. 08. 2020)
Spacer śladami Julii Hartwig, fot. Magdalena Krasuska

Trzecia edycja spaceru śladami Julii Hartwig. W tym roku spacer odbył się w 99. rocznicę urodzin poetki. W jego czasie uczestnicy odwiedzili miejsca z nią związane, podążyli tropem jej poezji oraz fotografii wykonywanych przez jej ojca Ludwika i brata Edwarda.

Termin: 14 sierpnia 2020 r., godz. 18:00.

Początek: Zaułek Hartwigów, ulica Kowalska, u podnóża schodów.

Julia Hartwig urodziła się w Lublinie 14 sierpnia 1921 roku. Tu spędziła dzieciństwo, tu w 1939 roku zdała maturę, tu spotkała Józefa Czechowicza, Annę Kamieńską, Józefa Łobodowskiego, Jerzego Pleśniarowicza, tu w 1936 roku zadebiutowała w międzyszkolnym czasopiśmie „W Słońce”. Związek Julii Hartwig z Lublinem był silny również na późniejszych etapach jej życia. Rodzinnemu miastu poświęciła wiele wierszy m.in.: „Elegię lubelską”, „Koleżanki”, „Pamięci Czechowicza”. W 2009 roku została wyróżniona tytułem Honorowej Obywatelki Miasta Lublina. W tym samym roku, podczas festiwalu „Miasto Poezji” uhonorowano ją nagrodą „Kamień”.

Od 2017 roku z okazji urodzin poetki Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” organizuje okolicznościowy spacer. Przejście po Lublinie nawiązuje do spaceru z Julią Hartwig, który odbył się w 2006 roku. Odwiedziła wtedy miejsca związane z historią Lublina i rodziną Hartwigów.

W tym roku, w związku z epidemią koronawirusa, liczba uczestników Spaceru została ograniczona do 20 osób.

Zależy nam na bezpieczeństwie uczestników, dlatego też prosimy o zachowanie odpowiednich odległości i używanie maseczek ochronnych.

Regulamin udziału w spacerze