Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spacer śladami Julii Hartwig (7.10.2017)

Julia Hartwig
Julia Hartwig w Lublinie w 2006 roku, fot. Joanna Zętar

Spacer śladami wybitnej poetki pochodzącej z Lublina to okazja do przypomnienia sobie lubelskich adresów Julii Hartwig i jej rodziny.

Spacer odbył się  7 października 2017 roku. Uczestnicy wyruszyli z Zaułka Hartwigów.

W Lublinie, Julia Hartwig (1921-2017) spędziła pierwsze lata swojego życia, tu też miała okazję odwiedzać zakład fotograficzny swojego brata - wybitnego fotografika, Edwarda Hartwiga (1909-2003), tu też spotkała Józefa Czechowicza czy Annę Kamieńską. W Lublinie debiutowała, a swojemu rodzinnemu miastu poświęciła wiele ważnych wierszy. Związek Julii Hartwig z Lublinem był silny na wszystkich etapach jej życia.
 
Warto przypomnieć, że Julia Hartwig, w roku 2009 otrzymała tytuł Honorowej Obywatelki Lublina. Wtedy też Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, którego poetka była wieloletnią przyjaciółką, uhonorował ją podczas festiwalu „Miasto Poezji” nagrodą „Kamień”.
 
Spacer nawiązuje do spaceru z Julią Hartwig, który odbył się w roku 2006. Wtedy to wraz z poetką odwiedziliśmy 26 miejsc związanych z historią Lublina i rodziny Hartwigów. Przy tamtej okazji Julia Hartwig mówiła:
 
Lublin to miejsce, które doprowadza do rodzinnych okolic [...]. Tu wracam zawsze z wielkim sentymentem. Jak wracam tu, to przede wszystkim myślę o Starym Mieście [...]. Trudno żeby człowiek wrażliwy, który mieszka w Lublinie, nie wyczuł tego, czym jest to miasto. Jakim oddycha szczególnym oddechem, połączonych jak gdyby różnych płuc, różnego pochodzenia, różnych języków. […] Nigdy nie mieszkałam na Starym Mieście, ale mieszkałam na Narutowicza, na Staszica, w śródmieściu, w tym nowszym Lublinie, ale muszę powiedzieć, że każdy wypad na Stare Miasto, był dla mnie czymś bardzo ważnym.
Na trasie spaceru śladami Julii Hartwig po Lublinie wybrzmiały rodzinne historie jak również wiersze poetki, które przypomała Joanna Zętar - pracowniczka Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”.
 
W 2017 roku opórcz spacerem „Brama Grodzka - Teatr NN” zorganizował także na spotkanie Julia Hartwig (1921 - 2017) In memoriam, które odbyło się w dniu 25 października.
 

Teksty poświęcone Julii Hartwig na blogu Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”:

 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Spójrzmy na Lublin oczami poetki. Spacer śladami Julii Hartwig

Spacer po Lublinie śladami poetki Julii Hartwig

W sobotę zapraszamy na spacer śladami Julii Hartwig

Kim są ci Hartwigowie?

Spacer śladami Julii Hartwig

Spacer śladami Julii Hartwig - relacja Aleksandry Płoch