Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Julia Hartwig – wizyty w Lublinie

Julia Hartwig urodziła się w Lublinie w 1921 roku. Rodzinne miasto na stałe opuściła po zakończeniu II wojny światowej – w 1946 roku. Jednak mieszkając w Warszawie, wielokrotnie powracała do miasta rodzinnego. Okazją były spotkania autorskie, promocje książek, festiwale poetyckie. W ostatnim czasie poetka najczęściej przyjeżdżała do Lublina na zaproszenie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Wizyty Julii Hartwig w Lublinie miały miejsce w 1996, 2001, 2004, 2006, 2009, 2011, 2012 i 2014 roku.

Julia Hartwig podpisuje tomik wierszy "Powroty"
Julia Hartwig podpisuje tomik wierszy „Powroty”, fot. Joanna Zętar

Spis treści

[RozwińZwiń]

Julia Hartwig w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Julia Hartwig jest jedną z tych osób, które mają dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” specjalne znaczenie. Jej pierwsze spotkanie autorskie w siedzibie Ośrodka – w Bramie Grodzkiej – odbyło się w 1996 roku. W czerwcu 2001 roku była gościem organizowanego przez Ośrodek Festiwalu Sztuki „W Kręgu Bramy” a w roku 2004 jej wizyta w Lublinie miała związek z otwarciem Zaułka Hartwigów. W czasie kolejnego pobytu Julii Hartwig w Lublinie, w maju 2006 roku, odbyła się promocja przygotowanej przez Ośrodek książki Zaułek Hartwigów. Wtedy też mieliśmy okazję odbyć z poetką niezwykły spacer po mieście jej młodości.

W roku 2009 przyjazd Julii Hartwig do rodzinnego miasta związany był z nadaniem jej tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublina oraz przyznaniem przez festiwal Miasto Poezji nagrody Kamień. Wręczenie tej nagrody odbyło się na scenie Teatru im. J. Osterwy. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” wydał przygotowany specjalnie na tę okazję tomik wierszy Julii Hartwig związanych z Lublinem pod tytułem Powroty oraz zaprezentował stronę internetową poświęconą lubelskiemu okresowi życia poetki.

W 2011 roku, 14 sierpnia, Ośrodek zorganizował uroczyste obchody 90. urodzin Julii Hartwig. W ramach wydarzenia, w Zaułku Hartwigów został wytatuowany wiersz W ciemności.

Tomasz Pietrasiewicz

Wizyta w Lublinie w 1996 rokuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

26 kwietnia 1996 roku w Bramie Grodzkiej odbyło się spotkanie autorskie z Julią Hartwig pod tytułem Czy warto być poetą?. Dyskutowano o poezji i związkach poetki z Lublinem. Julia Hartwig przeczytała kilka swoich wierszy, między innymi Ja wspomnień tych się boję.

Wizyta w Lublinie w 2001 rokuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kolejny pobyt Julii Hartwig w Lublinie miał miejsce 20 czerwca 2001 roku. Poetka odwiedziła Lublin z okazji Festiwalu Sztuki „W kręgu Bramy”. Spotkanie autorskie odbyło się w kościele pw. św. Ducha. Zostało poprowadzone przez Agatę Koss z Radia Lublin.

Julia Hartwig czyta wiersze podczas spotkania autorskiego w ramach Festiwalu Sztuki "W kręgu Bramy"
Julia Hartwig czyta wiersze podczas spotkania autorskiego w ramach Festiwalu Sztuki "W kręgu Bramy" (Autor: Kubiszyn, Marta)

Autorka zaprezentowała cztery wiersze Nad Dziejami Apostolskimi, Dusza, Echo, Z Aniołem. Rozmowa pomiędzy poetką a dziennikarką koncentrowała się wokół dwóch tematów: Lublina i poezji. Julia Hartwig wspomniała Lublin swojej młodości. Wiele myśli poświęciła postaci Józefa Czechowicza.

Wizyta w Lublinie w 2004 rokuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Z wyjątkową uroczystością był związany pobyt Julii Hartwig w Lublinie 5 listopada 2004 roku. Miało wtedy miejsce uroczyste otwarcie Zaułka Hartwigów – miejsca łączącego plac Rybny z ulicą Kowalską. Poetka wraz z najbliższą rodziną dokonała otwarcia nowego miejsca na mapie Lublina.

Otwarcie Zaułka Hartwigów w Lublinie
Otwarcie Zaułka Hartwigów w Lublinie (Autor: Wojteczko, Krzysztof)

Po otwarciu Zaułka w Trybunale Koronnym odbyło się uroczyste przekazanie Ośrodkowi „Brama Grodzka – Teatr NN” negatywów Edwarda Hartwiga przedstawiających Lublin oraz promocja albumu zdjęć Edwarda Hartwiga Lublin i okolice. Wspomnienie.

Wizyta w Lublinie w 2006 rokuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Najdłuższa wizyta Julii Hartwig w Lublinie miała miejsce od 12 do 15 maja 2006 roku. Okazją do przyjazdu była promocja wydawnictwa Zaułek Hartwigów. Jednak kilka dni spędzonych w Lublinie poetka spędziła na rozmowach z pracownikami Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim przedwojennego Lublina i były rejestrowane na potrzeby programu Historia Mówiona.

Jedną z najbardziej interesujących części wizyty był spacer z Julią Hartwig po Lublinie, podczas którego została odsłonięta tablica pamiątkowa na budynku dawnego Gimnazjum im. Unii Lubelskiej. Tablica upamiętnia cztery uczennice tego gimnazjum: Annę Kamieńską, Hannę Malewską, Annę Szternfinkiel (Langfus) i Julię Hartwig.

Wizyta w Lublinie w 2009 rokuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

26 października odbyło się wręczenie aktu nadania honorowego obywatelstwa Lublina Julii Hartwig. Po uroczystości poetka wzięła udział w spotkaniu autorskim połączonym z wręczeniem jej nagrody poetyckiej Kamień przyznawanej przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” za wybitny dorobek literacki, podczas II edycji Festiwalu Miasto Poezji. Nazwa nagrody nawiązuje do tytułu debiutanckiego tomu wierszy Józefa Czechowicza.

Uroczystość wręczenia Julii Hartwig tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublin
Uroczystość wręczenia Julii Hartwig tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublin (Autor: Sztajdel, Piotr (1968- ))

Ośrodek przygotował z tej okazji specjalny tom poetycki Powroty z wierszami Julii Hartwig o Lublinie, a także specjalną stronę internetową poświęconą poetce i jej związkom z tym miastem.

Wizyta w Lublinie w 2011 rokuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Wizyta Julii Hartwig w Lublinie w 2011 roku była związana z dwiema rocznicami: 90. urodzinami poetki oraz obchodami 90-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej, którego jest absolwentką. Wizyta rozpoczęła się 6 października przejazdem przez Lublin trolejbusem „Ziutek”. Następnie Julia Hartwig zwiedziła Izbę Drukarstwa i wzięła udział w spotkaniu ze studentami polonistyki KUL. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Miłosz w Lublinie”. Następnego dnia Julia Hartwig wzięła udział w spotkaniu autorskim w III Liceum Ogólnokształcącym. Spotkanie poprowadzili Grażyna Lutosławska i Józef Szopiński z Radia Lublin. Podczas spotkania wręczono poetce urodzinową „Księgę życzeń” oraz podzielono jubileuszowy tort. Ostatniego dnia pobytu, tj. 8 października, Julia Hartwig wzięła udział w uroczystościach 90-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej.

Wizyta w Lublinie w 2012 rokuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W maju 2012 roku Julia Hartwig po raz kolejny odwiedziła Lublin. Wizyta ta była związana z V edycją Festiwalu Miasto Poezji. Julia Hartwig wzięła udział w spotkaniu Misterium Wiersza.  Było to spotkanie z dotychczasowymi laureatami nagrody Kamień – przyznawanej corocznie podczas Festiwalu Miasto Poezji. Oprócz Julii Hartwig wiersze czytali: Ryszard Krynicki, Piotr Matywiecki i Tomasz Różycki. Spotkanie poprowadził Paweł Próchniak.

"Misterium Wiersza" - spotkanie z Ryszardem Krynickim, Julią Hartwig, Tomaszem Różyckim i Piotrem Matywieckim, prowadzenie Paweł Próchniak
"Misterium Wiersza" - spotkanie z Ryszardem Krynickim, Julią Hartwig, Tomaszem Różyckim i Piotrem Matywieckim, prowadzenie Paweł Próchniak (Autor: Fedorowicz, Marcin)

Wizyta w Lublinie w 2014 rokuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W maju 2014 roku podczas VII edycji Festiwalu Miasto Poezji Julia Hartwig uczestniczyła w spotkaniu otwierającym festiwal zatytułowanym „...dopóki dźwięki gubią czas”. W rozmowie podczas spotkania uczestniczył Piotr Matywiecki.

Powiązane artykuły

Powiązane osoby

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Słowa kluczowe