Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spacer śladami Julii Hartwig (14.8.2019)

Julia Hartwig
Julia Hartwig w Lublinie w 2006 roku, fot. Joanna Zętar
Spacer śladami Julii Hartwig
 
Termin: 14.08.2019, godz. 18:00
 
Początek: Zaułek Hartwigów
 
Wstęp wolny
Tu, w Lublinie, Julia Hartwig spędziła pierwsze lata swojego życia, tu też miała okazję odwiedzać zakład fotograficzny swojego brata - wybitnego fotografika, Edwarda Hartwiga,
tu też spotkała Józefa Czechowicza czy Annę Kamieńską. W Lublinie debiutowała, swojemu rodzinnemu miastu poświęciła wiele ważnych wierszy. Związek Julii Hartwig z
Lublinem był niezwykle silny na wszystkich etapach jej życia. Na trasie spaceru spodziewać możemy się zarówno rodzinnych historii jak i wierszy poetki, które przypomni
Joanna Zętar z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".
 
MEDIA O WYDARZENIU:

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Radio Centrum

Radio Lublin