Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spacer śladami Julii Hartwig (14.08.2019)

Julia Hartwig
Julia Hartwig w Lublinie w 2006 roku, fot. Joanna Zętar
Spacer śladami Julii Hartwig
Termin: 14.08.2019, godz. 18:00
Początek: Zaułek Hartwigów
Wstęp wolny
Tu, w Lublinie, Julia Hartwig spędziła pierwsze lata swojego życia, tu też miała okazję odwiedzać zakład fotograficzny swojego brata - wybitnego fotografika, Edwarda Hartwiga, tu też spotkała Józefa Czechowicza czy Annę Kamieńską. W Lublinie debiutowała, swojemu rodzinnemu miastu poświęciła wiele ważnych wierszy. Związek Julii Hartwig z Lublinem był niezwykle silny na wszystkich etapach jej życia. Na trasie spaceru poznaliśmy zarówno historie rodzinne jak i wiersze poetki.
 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Spacer śladami Julii Hartwig

Przez Lublin śladami Julii Hartwig

Spacer śladami Julii Hartwig

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe