Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Teatr NN

Ulica Beliniaków

Dziennik Zarządu Miasta Lublina wydany 31 grudnia 1930 roku informował o nadaniu nowych nazw ulic. W zachodniej części miasta, w rejonie Alei Racławickiej, nazwy wybierano według klucza – bohaterowie walk o niepodległość. Teren przy kościele garnizonowym nazwano placem 11 Listopada. Swoje nazwy otrzymały między innymi: aleja Generała Sowińskiego, ul. ks. Brzóski, ul. Legionowa, aleja Poniatowskiego, ulica Godebskiego, ulica Bema i ulica Beliniaków. Nazwa tej ostatniej przywoływała wydarzenie, którego świadkiem był niejeden lublinianin.

Łukasz Kijek

30 lipca 1915 roku o godzinie 7 rano gubernator rosyjski Sterligow wraz z policją opuścił Lublin. Do miasta wkroczyli ułani pod dowództwem por. Juliana Ostoi-Zagórskiego, który zarekwirował klucze do pałacu gubernatorskiego.

Konie szły przez centrum Lublina, wśród gęstego szpaleru, w którym kwiaty i okrzyki powitalne mieszały się ze łzami tych, co nie śmieli może nawet marzyć, że kiedyś ułanów na oczy zobaczą. Po raz ostatni lublinianie polskich żołnierzy widzieli w 1831 roku.

Na ulicy Beliniaków znajdowała się mogiła straconych uczestników Powstania Styczniowego. Wśród powieszonych 16 czerwca 1863 roku był Leon Frankowski, pierwszy komisarz Rządu Narodowego na województwo lubelskie. Władze i społeczeństwo II Rzeczypospolitej żywiły swoisty kult uczestników Powstania Styczniowego. Józef Piłsudski pisał: „Dla nas, żołnierzy wolnej Polski, powstańcy 1863 roku są i pozostaną ostatnimi żołnierzami Polski walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy”. Dnia 12 maja 1936 roku, w pierwszą rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego o godzinie 20.45 miało miejsce następujące wydarzenie: 2 Dywizjon Żandarmerii w Lublinie spod krzyża przy ul. Beliniaków – miejsca stracenia i grzebania powstańców 1863 roku pobrał ziemię. 13 czerwca w dniu Święta Żandarmerii ziemia ta miała zostać wsypana w Krakowie do wspólnej urny żandarmerii i przekazana muzeum do przechowania.

Słowa kluczowe