Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Teatr NN
Terra lubelska

Terra lubelska

Studencka Agencja Fotograficzna „Terra” była na tyle prężna, że jej członkowie zostali przyjęci do Stowarzyszenia Dziennikarzy. Dokumentowali to, co działo się w Lublinie pod koniec lat 80.: protesty przeciwko budowie elektrowni atomowej i wizytę Helmuta Kohla.

Łukasz Kijek

Czytaj więcej

Instruktor głosowania

Instruktor głosowania

Skreślać? Nie skreślać? Jak skreślać? Technika głosowania zastosowana w wyborach 4 czerwca była dosyć skomplikowana. Obecnie wyborca stawia znak „X” przy kandydacie, którego popiera. Natomiast 4 czerwca 1989 roku głosy oddawało się w następujący sposób: a) na listach do Sejmu należało zostawić jedno nazwisko nieskreślone; b) na listę krajową można było głosować bez skreśleń i tym samym popierało się wszystkich na liście, c) w województwie lubelskim głosując do Senatu należało pozostawić dwa nazwiska nieskreślone.

Łukasz Kijek

Czytaj więcej

„My musimy opierać się na spontanicznym ruchu” Jak "Solidarność" pokonała system

„My musimy opierać się na spontanicznym ruchu” Jak "Solidarność" pokonała system

4 czerwca 1989 roku Polacy wybrali 165 posłów, wybrali też 92 senatorów, z których zdecydowana większość była przedstawicielami Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza oraz jej koalicjanci, czyli Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne stanęli twarzą w twarz z zupełnym brakiem społecznego poparcia. Zwycięstwo „Solidarności” było bezapelacyjne.

Łukasz Kijek

Czytaj więcej

Historia mówiona

Historia mówiona

Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz udostępnianiu wspomnień mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny. Zebrane wspomnienia – od całych biografii po drobne szczegóły i wrażenia – budują obraz przeszłości miasta i regionu, zachowując go dla przyszłych pokoleń. W archiwum Pracowni Historii Mówionej znajdują się wspomnienia ponad 2 500 osób. To ponad 5 200 godzin rozmów. Główne tematy poruszane w trakcie rozmów to: dzieciństwo, życie codzienne, szkolnictwo, wielokulturowość, kultura ludowa Lubelszczyzny, stosunki polsko-żydowskie, II wojna światowa, Zagłada, opozycja polityczna i niezależny ruch wydawniczy w PRL, życie kulturalne w Lublinie oraz wspomnienia związane z przełomem politycznym w 1989 roku. Relacje udostępniane są online na stronie www.historiamowiona.teatrnn.pl.

 Łukasz Kijek

Czytaj więcej

Plac Litewski

Plac Litewski

W 1569 roku, w tym miejscu, szlachta litewska miała swój obóz podczas obrad poprzedzających podpisanie Unii Lubelskiej, którą powołano Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Później działał tu skład słomy.

Łukasz Kijek

Czytaj więcej

Zamojska

Zamojska

Obraz z 1826 r. „Wjazd generała Zajączka do Lublina” przedstawia imponującą panoramę miasta od strony południowej. Na pierwszym planie widać rzekę Bystrzycę, a nieco po prawej prowadzący przez most i obsadzony szpalerem drzew Trakt Zamojski. Centralnym punktem obrazu jest ściśle zabudowane miejskie wzgórze.

Łukasz Kijek

Czytaj więcej

Ulica 1 Maja

Ulica 1 Maja

Bокзал (czytaj: foksal), w języku rosyjskim oznacza stację. 29 sierpnia 1877 roku „Gazeta Lubelska” tak witała otwarcie Kolei Nadwiślańskiej: „Dzień jutrzejszy jest nader ważnym, pierwszorzędne znaczenie mającym w historii ekonomii krajowej […]. Droga nadwiślańska [...] to największa arteria komunikacyjna, największy łącznik Morza Czarnego z Bałtykiem. W dziejach prowincji naszej otwarcie drogi żelaznej epokę stanowi”.

Łukasz Kijek

Czytaj więcej

Ulica Beliniaków

Dziennik Zarządu Miasta Lublina wydany 31 grudnia 1930 roku informował o nadaniu nowych nazw ulic. W zachodniej części miasta, w rejonie Alei Racławickiej, nazwy wybierano według klucza – bohaterowie walk o niepodległość. Teren przy kościele garnizonowym nazwano placem 11 Listopada. Swoje nazwy otrzymały między innymi: aleja Generała Sowińskiego, ul. ks. Brzóski, ul. Legionowa, aleja Poniatowskiego, ulica Godebskiego, ulica Bema i ulica Beliniaków. Nazwa tej ostatniej przywoływała wydarzenie, którego świadkiem był niejeden lublinianin.

Łukasz Kijek

Czytaj więcej

Coś takiego zdarzyło się po raz pierwszy

Coś takiego zdarzyło się po raz pierwszy

8 lipca 1980, godz. 8, Świdnik – podwyżka cen żywności w bufecie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego wywołuje niezadowolenie pracowników. Dzień wcześniej, w dzienniku telewizyjnym o godz. 19.30, czyli tubie propagandowej władzy PRL, usłyszeli, że ceny nie pójdą w górę. Tymczasem obiad (a właściwie „wkładka mięsna”, w tym dniu kotlet schabowy) podrożał o ponad 80 procent – z 10 zł 20 gr na 18 zł 10 gr.
Na Wydziale 320 w hali nr 1 pierwszy obrabiarkę wyłączył Mirosław Kaczan. W ślad za nim solidarnie poszli inni. To były pierwsze chwile strajku, który w ciągu kilku dni stał się lubelski, a po latach przeszedł do historii całej Polski.

Łukasz Kijek

Czytaj więcej

4 czerwca 1989. Dzień niespotykany na światową skalę

4 czerwca 1989. Dzień niespotykany na światową skalę

W czasie obrad Okrągłego Stołu (6 lutego – 5 kwietnia 1989) „Solidarność” i władze komunistyczne wypracowały kompromis. Przewidywał on, że odbędą się wolne wybory do Senatu i, częściowo wolne, wybory do Sejmu. Kandydaci „Solidarności” mogli zdobyć 161 miejsc w Sejmie i 100 w Senacie. Rozpoczęła się gra, której wyniku nikt się nie spodziewał.

Łukasz Kijek

Czytaj więcej

Zdjęcie z historią [6]: Tobie się uda

Zdjęcie z historią [6]: Tobie się uda

Kilka godzin wcześniej padało. Może była to wiosenna burza lub ciąg chłodnych majowych dni 1989 roku, bo ludzie chodzą w kurtkach, szczelnie odcinając się od aury. Właśnie odbywała się Lubelska Wiosna Teatralna.

Łukasz Kijek

Czytaj więcej

Rewolucji ciąg dalszy

Rewolucji ciąg dalszy

Pomimo deficytu papieru, w tym toaletowego, farb drukarskich i powielaczy, właśnie w Polsce wydawano najwięcej nielegalnych książek i pism wśród wszystkich demoludów, czyli państw zależnych od ZSRR.

Łukasz Kijek

Czytaj więcej

165 tysięcy wyrzutników i jeden rower

165 tysięcy wyrzutników i jeden rower

Kiedy na całym świecie powstawały pierwsze bombowce, należało w bezpieczny sposób rozwiązać prosty, ale wybuchowy problem. Jak połączyć samolot z bombą, by: po pierwsze: maszyna i załoga bezpiecznie wystartowali, po drugie: bomba pozostawała w tym samym miejscu podczas lotu i manewrów, po trzecie: łatwo odczepiała się od samolotu w odpowiednim miejscu.
W fenomenalny sposób rozwiązał to Władysław Świątecki. W wyrzutniki bombowe z Lublina zaopatrywały się europejskie armie, ale nie polskie lotnictwo.

Łukasz Kijek

Czytaj więcej

Ultranowoczesna Polska "B"

Ultranowoczesna Polska "B"

Pomysł zbudowania przemysłu zbrojeniowego w bezpiecznym miejscu II Rzeczpospolitej powstał tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i wygranej w 1920 roku wojnie z Rosją bolszewicką. Wówczas analitycy wojskowi wytypowali zbieg Wisły i Sanu jako miejsce spełniające te oczekiwania, ale sprawa tworzenia na tym terenie przemysłu wojskowego przeciągała się, ministrowie blokowali się nawzajem. Uzbrojenie polskiej armii w połowie lat trzydziestych było mocno zacofane. W sytuacji konfliktu zbrojnego po prostu nie byłoby się czym bronić. Zabrakłoby chociażby amunicji.

Łukasz Kijek

 

Czytaj więcej

ZDARZYŁO SIĘ: Czy czytelnicy wybrali milicjantkę?

Po raz pierwszy w 1973 roku w plebiscycie „Kuriera Lubelskiego” czytelnicy wybrali Lubliniankę Roku, czyli najważniejszą w Lublinie kobietę w 1972 roku. Honorowy tytuł otrzymała Janina Jarzynowa, kierowniczka Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki przy Krakowskim Przedmieściu 20. Tytuł przyznawany jest do dzisiaj. Przypomnijmy bohaterki edycji plebiscytu z lat 1973-1989.

Łukasz Kijek

 

Czytaj więcej

Słowa kluczowe