Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Teatr NN
Szkoły Drugiej Rzeczypospolitej - Marzena Gałecka

Szkoły Drugiej Rzeczypospolitej - Marzena Gałecka

W odrodzonej Polsce dzień rozpoczęcia nauki w szkołach wszystkich typów: powszechnych, średnich, zawodowych i seminariach nauczycielskich przypadający na 1 września był spuścizną okresu zaborów. Była to bowiem tradycja rosyjska, której po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku nie zmieniono.

 

Czytaj więcej

Dziewczynka z pamiętnika - Wioletta Wejman

Dziewczynka z pamiętnika - Wioletta Wejman

O kim dzisiaj powinnam napisać? O małej Basi Brycman, która pojawia się na kilka sekund w przedwojennym filmie o Kurowie i zawadiacko uśmiecha się w ostatniej scenie? O Andzi Borensztajn, która kilka dni przed wybuchem wojny w rozmowie ze swoją koleżanką przewidziała swój los, mówiąc, że jeżeli wojna wybuchnie, to ona jej nie przeżyje? O dwunastoletniej, niebieskookiej Gabrysi, która poprosiła swoją opiekunkę o truciznę, bo wiedziała, co Niemcy robią z Żydami we Lwowie? O małym braciszku Małki Najmark, którego ta nie mogła zabrać ze sobą do kryjówki? A może o dziewczynce, która spoglądała na świat przez okno kamienicy stojącej do dzisiaj przy ulicy Radziwiłłowskiej 5 w Lublinie?

Czytaj więcej

Cisi Bohaterowie - Piotr Lasota

Cisi Bohaterowie - Piotr Lasota

Wybuch II wojny światowej był początkiem destrukcji szkolnictwa w ówczesnej Polsce. Jedyną możliwością, tak potrzebnego dla zachowania tożsamości narodowej kształcenia się, było zejście do podziemia i rozpoczęcie tajnej działalności.

Czytaj więcej

Sensor pełną parą

Sensor pełną parą

Przed wojną była w Lublinie „Młodzież”, było „Życie Uczniowskie” i „W Słońce”. Wiele nam mówią podtytuły tych periodyków. Zachowując tę samą kolejność: „Pismo lubelskiej młodzieży szkolnej”, „Pismo żydowskiej uczącej się młodzieży”, „Dwutygodnik poświęcony literaturze – sztuce – nauce i życiu. Wydawnictwo młodzieży szkolnej Gim. im. H. J. Zamoyskiego w Lublinie”.

Czytaj więcej

Powiązane strony