Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Teatr NN
Ulice Niepodległości. Historia odbita w nazwach

Ulice Niepodległości. Historia odbita w nazwach

Od: redakcji: O niepodległości można opowiadać na wiele sposobów. Przez cały ten rok w piśmie PA.RA staramy się wspominać o mało znanych, czasem zapomnianych bohaterach naszej wolności. Ale także o mało znanych lub zbyt rzadko opowiadanych historiach Lublina.  Bo, jak powiedział bohater naszej rozmowy z pierwszego numeru PA.RY, Krzysztof Styczyński, nauczyciel historii z III LO im. Unii Lubelskiej: „Historia widziana przez pryzmat najbliższego otoczenia to ta najbardziej nasączona, a nie ta, o której mogę przeczytać w Wikipedii. Świadomość tego, że korzystam z dorobku wcześniejszych pokoleń, pozwala mi na szacunek do tego, co pozostawili”.

Na opowieść o polskiej wolności znaleźliśmy jeszcze jeden sposób: przez nazwy ulic, które o niepodległości mają przypominać albo pokazują, jak nazwy zmieniały się w zależności od sytuacji politycznej. W przypadku Lublina taka opowieść o niepodległości byłaby niepełna bez zaznaczenia dzielnicy żydowskiej, ulic Ruskiej i Ewangelickiej.

 

Ulica Spadochroniarzy - Mirosław Gajewski

Ulica Spadochroniarzy - Mirosław Gajewski

Jedna z ulic prostopadłych do Alei Racławickich, nosi nazwę Spadochroniarzy. Starsi mieszkańcy zapewne skojarzą to z faktem wieży spadochronowej, która znajdowała się właśnie na tym terenie. Niektórzy powiedzą, że wieża stała tam po II wojnie, inni, że była też przed wojną i to będzie prawdziwa odpowiedź.

 

Czytaj więcej

Aleje Racławickie - Marcin Fedorowicz

Aleje Racławickie - Marcin Fedorowicz

Pierwotnie Trakt Warszawski powstały na przedłużeniu Krakowskiego Przedmieścia. W 1837 roku, z inicjatywy inżyniera gubernialnego Feliksa Bieczyńskiego, wzdłuż traktu, za rogatkami warszawskimi, założono Ogród Saski. W 1917 roku, w stulecie śmierci Tadeusza Kościuszki, dokonano zmiany nazwy ulicy biegnącej w sąsiedztwie ogrodu.

Czytaj więcej

Ulica Beliniaków - Łukasz Kijek

Dziennik Zarządu Miasta Lublina wydany 31 grudnia 1930 roku informował o nadaniu nowych nazw ulic. W zachodniej części miasta, w rejonie Alei Racławickiej, nazwy wybierano według klucza – bohaterowie walk o niepodległość. Teren przy kościele garnizonowym nazwano placem 11 Listopada. Swoje nazwy otrzymały między innymi: aleja Generała Sowińskiego, ul. ks. Brzóski, ul. Legionowa, aleja Poniatowskiego, ulica Godebskiego, ulica Bema i ulica Beliniaków. Nazwa tej ostatniej przywoływała wydarzenie, którego świadkiem był niejeden lublinianin.

Czytaj więcej

Ulica 1 Maja - Łukasz Kijek

Ulica 1 Maja - Łukasz Kijek

Bокзал (czytaj: foksal), w języku rosyjskim oznacza stację. 29 sierpnia 1877 roku „Gazeta Lubelska” tak witała otwarcie Kolei Nadwiślańskiej: „Dzień jutrzejszy jest nader ważnym, pierwszorzędne znaczenie mającym w historii ekonomii krajowej […]. Droga nadwiślańska [...] to największa arteria komunikacyjna, największy łącznik Morza Czarnego z Bałtykiem. W dziejach prowincji naszej otwarcie drogi żelaznej epokę stanowi”.

Czytaj więcej

Zamojska - Łukasz Kijek

Zamojska - Łukasz Kijek

Obraz z 1826 r. „Wjazd generała Zajączka do Lublina” przedstawia imponującą panoramę miasta od strony południowej. Na pierwszym planie widać rzekę Bystrzycę, a nieco po prawej prowadzący przez most i obsadzony szpalerem drzew Trakt Zamojski. Centralnym punktem obrazu jest ściśle zabudowane miejskie wzgórze.

Czytaj więcej

Ewangelicka - Grażyna Michalska

Ewangelicka - Grażyna Michalska

Niezbyt długa ulica Ewangelicka położona jest po północnej stronie zachodniego odcinka Krakowskiego Przedmieścia. Wybiegając z Krakowskiego nieco ukośnie, skierowana na pn. zach., kontynuowana jest dalej w kierunku północnym już jako ulica Spokojna.

Czytaj więcej

Kościuszki - Marcin Fedorowicz

Jest jedną z najmłodszych ulic w ścisłym centrum Lublina. Powstała dość późno, bo dopiero w latach 70. XIX wieku, po rozparcelowaniu dawnego ogrodu pokapucyńskiego. Nazwano ją Gubernatorską na cześć ówczesnego gubernatora lubelskiego Konstantina Andriejewicza Liszyna.

Czytaj więcej

3 Maja - Marcin Fedorowicz

3 Maja - Marcin Fedorowicz

Ulica prowadząca w kierunku Czechowa nosiła, jakże by inaczej, nazwę Czechowska; w starszych źródłach występuje także wersja Czechówka. W 1916 roku, w 125. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, uroczyście dokonano zmiany nazwy ulicy.

Czytaj więcej

Plac Litewski - Łukasz Kijek

Plac Litewski - Łukasz Kijek

W 1569 roku, w tym miejscu, szlachta litewska miała swój obóz podczas obrad poprzedzających podpisanie Unii Lubelskiej, którą powołano Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Później działał tu skład słomy.
 

Czytaj więcej

Słowa kluczowe