Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Teatr NN

Teresa Taczanowska

Teresa Taczanowska - fotografia świadka historii
Teresa Taczanowska - fotografia świadka historii (Autor: Czajkowski, Tomasz)

Teresa Taczanowska urodziła się w 1937 roku w Żyrardowie.

Rodzina Taczanowskich pochodzi z Mazowsza. Matka, Maria Taczanowska (z domu Medyńska), urodziła się w Żyrardowie i miała dwie siostry: Cecylię i Józefę. Ojciec, Włodzimierz Taczanowski, urodził się w 1890 roku w Warszawie i miał starszego brata Stefana. W 1934 roku rodzice wzięli ślub i mieli dwoje dzieci: syna, który zmarł w dzieciństwie i córkę Teresę. W czasie wojny wspólnie prowadzili drukarnię w Żyrardowie, która była głównym źródłem utrzymania rodziny.

W latach 1947-1951 Teresa Taczanowska uczęszczała do Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie. Naukę kontynuowała w Technikum Budowlanym w Żyrardowie na specjalizacji budownictwo miejskie, które ukończyła w 1956 roku. Następnie rozpoczęła studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Budowlanej, ukończyła je w 1962 roku, uzyskując tytuł magistra-inżyniera budownictwa lądowego. W tym samym roku rozpoczęła staż na uczelni i pracowała tam przez kolejne dwa lata. Następnie podjęła pracę w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. Doktorat pisała pod kierunkiem prof. Władysława Lenkiewicza na Politechnice Warszawskiej w Płocku, a obroniła się w Warszawie w 1975 roku. W 1977 roku przeniosła się do Lublina, gdzie rozpoczęła pracę na nowopowstałej Politechnice Lubelskiej. Pracowała tam do 1998 roku. Jest współautorką (razem z Piotrem Jaśkowskim) książki pt. “Ergonomia w Budownictwie” oraz (wspólnie z Anną Ostańską) książki pt. “Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych”.

Teresa Taczanowska - relacja świadka historii

Relacja Teresy Taczanowskiej dotyczy historii jej i jej rodziny od I wojny światowej, przez dwudziestolecie międzywojenne i II wojnę światową, aż po PRL. Świadek historii opowiada o losach rodziców. Mówi o wykształceniu, jakie zdobyli, a także ich doświadczeniach związanych z wojnami i o życiu codziennym. Wspomina dzieciństwo i relacje z rodziną. Podkreśla, jak ważną rolę w życiu Taczanowskich odegrała wiara chrześcijańska. Ważny element stanowi wspomnienie o powstaniu warszawskim i to, jak jego skutki było widać w Żyrardowie, skąd pochodzi Teresa Taczanowska. Znaczna część relacji dotyczy nauki w technikum budowlanym w Żyrardowie i studiów na kierunku budownictwo na Politechnice Warszawskiej. Teresa Taczanowska relacjonuje, jak w 1977 roku przeniosła się do Lublina, gdzie podjęła pracę na Politechnice Lubelskiej.

Czytaj więcej

Ostatnio opublikowane relacje

Ostatnio nagrani świadkowie