Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Teatr NN

Co robimy

Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych. Zebrane wspomnienia – od całych biografii po drobne szczegóły i wrażenia – budują obraz przeszłości miasta i regionu, zachowując go dla przyszłych pokoleń. W archiwum Pracowni Historii Mówionej znajdują się obecnie wspomnienia ponad 2 600 osób. To ponad 5 500 godzin rozmów nagranych w technice cyfrowej (audio i wideo). Większość z nich zarejestrowana została w języku polskim, ale w zbiorach znajdziemy także relacje nagrane w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, ukraińskim, jidysz, hebrajskim oraz w gwarze chachłackiej.

Główne tematy poruszane w trakcie rozmów to: życie codzienne, szkolnictwo, wielokulturowość, II wojna światowa, Zagłada, stosunki polsko-żydowskie, opozycja polityczna i niezależny ruch wydawniczy w PRL, ważne wydarzenia w historii najnowszej Lublina i Lubelszczyzny, życie kulturalne, kultura ludowa Lubelszczyzny. Relacje (w wersji tekstowej, audio oraz wideo) udostępniane są online. W Bibliotece Multimedialnej Ośrodka (www.biblioteka.teatrnn.pl) dostępnych jest obecnie ponad 30 000 tematycznych fragmentów relacji dotyczących Lublina i 500 innych miejscowości regionu. Dostępne są tam również różnego rodzaju materiały ikonograficzne pozyskiwane od świadków historii (fotografie, dokumenty, mapy pamięci) oraz niepublikowane wspomnienia. Warto podkreślić, iż od stycznia 2012 roku w Internecie dostępne są informacje o wszystkich zgromadzonych w Ośrodku nagraniach. Każda relacja mówiona opisana jest zgodnie ze standardem metadanych Dublin Core.

Relacje mówione stanowią integralny element portalu edukacyjnego Ośrodka (www.leksykon.teatrnn.pl), gdzie wraz z tekstami, materiałami ikonograficznymi i reportażami radiowymi współtworzą opowieść o konkretnych miejscach, ludziach, wydarzeniach. Ponadto, zebrane opowieści stanowią inspirację i materiał dla reportaży radiowych i prasowych, filmów dokumentalnych, publikacji książkowych, prac naukowych. Wykorzystywane są w przedsięwzięciach artystycznych i edukacyjnych.

W naszych zbiorach znajdują się wspomnienia wybitnych osób należących do świata kultury i nauki oraz działaczy opozycji politycznej sprzed 1989 roku. Można tutaj wymienić między innymi: prof. Władysława Bartoszewskiego, prof. Tadeusza Baszyńskiego, Ewę Benesz, Seweryna Blumsztajna, Włodzimierza Borowskiego, Bogdana Borusewicza, prof. Tadeusza Chrzanowskiego, Edwarda Hartwiga, Julię Hartwig, Michała Hochmana, prof. Aleksandra Jackowskiego, prof. Jerzego Jedlickiego, prof. Jerzego Kłoczowskiego, Janusza Krupskiego, Leszka Mądzika, Tadeusza Mysłowskiego, Sławę Przybylską, abp. Bolesława Pylaka, o. Ludwika Wiśniewskiego, prof. Jacka Woźniakowskiego.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielimy się, organizując szkolenia, warsztaty i prezentacje w ramach Szkoły Historii Mówionej.

Zapraszamy instytucje, szkoły oraz osoby prywatne do współpracy. Stwórzmy razem internetowe archiwum pamięci mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny.