Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Teatr NN

Manifest Historii Mówionej

Chcąc podkreślić wagę i rolę programu „Historii Mówionej” dla każdej lokalnej społeczności, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” proponuje Manifest Historii Mówionej.

1. Historia każdego człowieka jest ważna.

2. Masz prawo zostawić swoją opowieść następnym pokoleniom.

3. Twoja historia jest nierozerwalną częścią historii miejscowości, w której żyjesz. To osobiste losy ludzi tworzą najbardziej żywą i emocjonalną historię każdego miejsca.

4. Miejsce, w którym żyjesz (miasto, miasteczko, wieś) powinno być odpowiedzialne za ocalenie i zachowanie Twojej opowieści.

5. Wszystkie zarejestrowane opowieści powinny być dostępne do wysłuchiwania w miejscu, w którym są przechowywane oraz przez Internet.

6. Najbardziej naturalnym opiekunem programu Historii Mówionej powinna być Szkoła.

Tomasz Pietrasiewicz, wrzesień 2013.