Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Teatr NN

Udostępnianie

Zasady udostępniania relacji mówionych ze zbiorów Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

1. Relacje mówione zgromadzone w ramach Programu Historia Mówiona Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” dostępne są dla wszystkich zainteresowanych.

2. Relacje mówione, w postaci opracowanych fragmentów tekstowych oraz zmontowanych fragmentów audio i wideo, udostępniane są poprzez stronę internetową Programu Historia Mówiona Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (www.historiamowiona.teatrnn.pl), a także na profilu Ośrodka w portalu społecznościowym Facebook (w ramach cyklu Wtorek z Historią Mówioną).
3. Relacje mówione nieopracowane lub/i niezmontowane udostępniane są, po wcześniejszym zgloszeniu, w siedzibie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin, tel. (081) 532 58 67, email: historiamowiona [at] tnn.lublin.pl).

4. Osoby korzystające z relacji mówionych w siedzibie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” są zobowiązane do wypełnienia Kwestionariusza udostępniania relacji.

5. Osoby/instytucje wykorzystujące relacje mówione ze zbiorów Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” są zobowiązane do podania źródła pochodzenia relacji. Sugerowana treść takiej informacji to: Relacja z Archiwum Programu Historia Mówiona Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie. Rozmowa została przeprowadzona w dniu […] przez […].

6. Relacje mówione, które zostały zastrzeżone przez świadków historii, udostępniane są na warunkach określanych indywidualnie, lub nie są udostępniane.

7. Relacje udostępniane są bezpłatnie.