Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt „Archiwum Historii Mówionej - opracowanie i udostępnienie online najcenniejszych zasobów"

Projekt „Archiwum Historii Mówionej - opracowanie i udostępnienie online najcenniejszych zasobów"
Michał Hochman podczas nagrania relacji w Pracowni Historii Mówionej, fot. Wioletta Wejman.

   

W ramach projektu „Archiwum Historii Mówionej - opracowanie i udostępnienie online najcenniejszych zasobów” powstanie nowa strona internetowa Programu Historia Mówiona oraz udostępnione zostaną najcenniejsze relacje świadków historii pochodzące z archiwum tworzonego przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" od ponad 20 lat. Działanie wiąże się z popularyzacją historii mówionej jako sposobu przywracania pamięci, przyczyniając się do zwiększenia zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego.

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach. Pierwszy to zbudowanie strony internetowej umożliwiającej prezentację zbiorów w nowoczesny i wygodny sposób z uwzględnieniem standardu WCAG 2.0. Drugi etap zakłada opracowanie i udostępnienie w formie audiowizualnej i tekstowej niepublikowanych do tej pory relacji świadków historii. Realizacja założeń umożliwi otwarcie archiwum na cały świat.

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Kategorie