Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt „Archiwum Historii Mówionej - opracowanie i udostępnienie online najcenniejszych zasobów"

Projekt „Archiwum Historii Mówionej - opracowanie i udostępnienie online najcenniejszych zasobów"
Michał Hochman podczas nagrania relacji w Pracowni Historii Mówionej, fot. Wioletta Wejman.

W ramach projektu „Archiwum Historii Mówionej - opracowanie i udostępnienie online najcenniejszych zasobów” opracowano i udostępniono 520 godzin niepublikowanych dotąd audiowizualnych relacji świadków i świadkiń historii. Udostępnione relacje zostały poddane redakcji oraz montażowi audiowizualnemu. Opracowane zostały także biogramy świadków i świadkiń historii oraz streszczenia relacji. Każda relacja podzielona została na fragmenty tematyczne, które ułatwiają zapoznanie się z nagranymi wspomnieniami. Relacje w formie tekstowej i audiowizualnej zostały opublikowane w bibliotece cyfrowej Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NNwraz ze szczegółowymi metadanymi, które umożliwiają dokładne wyszukiwanie oraz zarządzanie opublikowanymi zasobami historii mówionej.

Tematyka udostępnionych relacji koncentruje się wokół Lublina i Lubelszczyzny i dotyczy zarówno okresu międzywojennego, jak i lat okupacji oraz okresu PRL.
Nasz działanie, dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyczyniło się do popularyzacji historii mówionej jako sposobu przywracania pamięci oraz do zwiększenia zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Logo MKiDN

 

Kategorie