Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Trzecia Lubelska Szopka Polityczna” Tomasz Ptak, Karol Wit. Nakładem J. Czechowicza i E. Szcześniewskiego (1931)

W „Ognisku nauczycielskim” Nr 5 (1931) ukazała się reklama zachęcająca do kupna „Trzeciej Lubelskiej Szopki”, w której czytamy m.in.: (...) Okładkę według K. Pieniążka wykonały Zakłady Graficzne J. Pietrzykowskiego, Lublin ul. Kościuszki 4. Fotografie kukiełek są do nabycia u fotografa Ludwika Hartwiga, Lublin Krakowskie Przedmieście 29 (Hotel Europejski). Druk: Drukarnia Udziałowa, Lublin, Plac Litewski 1, Stron 48.Szopka „Reflektora” była jedną z form działania tej grupy. W wielu relacjach możemy przeczytać, że „Lubelskie Szopki Polityczne” przygotowywane przez grupę „Reflektor” cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem publiczności.

 

Teksty do „Szopek” pisał Jan Arnsztajn  (syn poetki Franciszki) oraz Konrad Bielski. Pierwsza „Szopka” - miała premierę 12 maja 1927 roku, druga 9 kwietnia 1930 roku, a trzecia w marcu 1931 roku. To właśnie tekst trzeciej „Szopki” został opublikowany.

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska