Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Czytanie Czechowicza (15.3.2002)

Urodziny Józefa Czechowicza (99. rocznica). Drugie Czytanie Poematu o mieście Lublinie Czechowicza.

Odczytanie Poematu o mieście Lublinie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz wydanie okolicznościowego tomiku Poematu o mieście Lubinie (99 egz.).

 

Poszczególne fragmenty utworu odczytali zaproszeni goście:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

prof. Marian Harasimiuk (rektor UMCS),

dr Bogusław Wróblewski (red. naczelny kwartalnika „Akcent”),

dr Andrzej Niewiadomski (poeta, redaktor czasopisma „Kresy”),

Iwona Kryczka (nauczycielka),

Paweł Bryłowski (radny, prezydent Miasta Lublina w latach 1994-1998),

Krzysztof Czerwiecki (dyrektor ds. programowych TV Lublin),

Małgorzata Bielecka-Hołda (redaktor „Gazety Wyborczej” w Lublinie),

Danuta Bieniaszkiewicz (dziennikarka radiowa),

Teresa Dras (dziennikarka prasowa),

prof. Władysław Panas,

Waldemar Sulisz (dziennikarz prasowy),

ks. dr Alfred Wierzbicki (poeta, filozof ),

Agnieszka Czechowicz (doktorantka KUL),

Witold Chmielewski (artysta plastyk, wykładowca UMK).


 

Czytanie Czechowicza

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe