Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Czytanie Czechowicza (15.3.2003)

Urodziny Józefa Czechowicza (100. rocznica). Trzecie Czytanie Poematu o mieście Lublinie Czechowicza.

Podczas 100. rocznicy urodzin Józefa Czechowicza odbyło się trzecie Czytanie Czechowicza. Ponadto została wydana płyta Poemat o mieście Lublinie, na której utwór poety recytują wybitni polscy poeci. W ramach uroczystości odbyło się też działanie artystyczne Listy do Czechowicza.

W programie odbyło się:

•  działanie artystyczne „Listy do Czechowicza” w pobliżu miejsca urodzenia poety,
•  wydanie wspólnie z „Gazetą Wyborczą” w Lublinie i Radiem Lublin płyty Poemat o mieście Lublinie z wierszami Czechowicza. Wiersze recytowali poeci: Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Ryszard Krynicki, Julia Hartwig, Bohdan Zadura, Agata Tuszyńska, Ewa Lipska i ks. Jan Twardowski,

•  odczytanie Poematu o mieście Lublinie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Poszczególne utwory z tomu odczytali zaproszeni goście:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Bohdan Zadura (poeta, redaktor miesięcznika „Twórczość”),

Andrzej Pruszkowski (prezydent miasta Lublina),

Bożenna Kowalik (dyrektor ZS nr 4 im. J. Korczaka),

Teresa Księska-Falger (menedżer kultury, muzyk),

Grażyna Ruszewska (dziennikarka radiowa),

Andrzej Kurowski (wojewoda lubelski),

Wiesław Kaczkowski (animator kultury),

Piotr Dymmel (dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie),

Zdzisław Bieleń (z-ca dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego),

Norbert Wojciechowski (prezes wydawnictwa „Norbertinum”),

prof. Władysław Panas,

ks. Mieczysław Puzewicz,

Andrzej Peciak (dyrektor wydawnictwa UMCS),

Grzegorz Józefczuk (dziennikarz „Gazety Wyborczej” w Lublinie).

 

Czytanie Czechowicza

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Wideo

Audio

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe