Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Czytanie Czechowicza

Witold Dąbrowski podczas 110. rocznicy urodzin Czechowicza
110. rocznica urodzin Józefa Czechowicza, fot. Alina Bąk

Coroczne spotkania w Ośrodku Brama Grodzka - Teatr NN upamiętniające urodziny poety Józefa Czechowicza, które przypadają dnia 15 marca.

Józef Czechowicz pojawił się na stałe w kręgu działań Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” dzięki Władysławowi Panasowi. To z jego inicjatywy 10 września 1999 roku w 60. rocznicę śmierci poety w Ośrodku została zorganizowana sesja „Czytanie Czechowicza”. Wzięli w niej udział , prezentując swoje teksty: Józef Fert (Czechowicz muzyczny), Paweł Próchniak (O „elegii uśpienia”), Andrzej Tyszczyk (Czechowicz i miasto).

Na otwarcie sesji Władysław Panas wygłosił słowo wstępne Od czasu chrońcie grób Józka w Lublinie oraz przedstawił esej W krainie purpurowego mitu. Prolegomena do przyszłych studiów nad „Poematem” Józefa Czechowicza. Była to pierwsza publiczna prezentacja tego tekstu, będącego jednocześnie pierwszym tekstem Panasa całkowicie poświęconym analizie konkretnego utworu Czechowicza. To od tej sesji rozpoczęła się przygoda Ośrodka z Czechowiczem.

W roku 2001 powstał pomysł na coroczne spotkania upamiętniające urodziny Czechowicza (15 marca 1903 roku). Uznaliśmy, że każdego roku w tym właśnie dniu będziemy zapraszać kilkoro lublinian do odczytania najbardziej „lubelskiego” utworu Czechowicza - Poematu o mieście Lublinie. I tak to się zaczęło...

Stało się też tradycją, że wszyscy uczestnicy „Czytania” opowiadają o „swoim” Lublinie.

Dodajmy, że w latach 2001-2004 na każdą kolejną rocznicę urodzin Czechowicza ukazywały się w lubelskim dodatku „Gazety Wyborczej” niezwykłe eseje Władysława Panasa pisane specjalnie na tę rocznicę. Tak było aż do jego śmierci w dniu 24 stycznia 2005 roku.

Przeczytaj eseje prof. Panasa o Józefie Czechowiczu:

„Czytaniu Czechowicza” towarzyszyły zawsze dodatkowe działania czy to w przestrzeni miasta czy też w samym Ośrodku.

Tomasz Pietrasiewicz

 

Czytanie Czechowicza

Zdjęcia

Galerie

Wideo

Audio

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe