Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Czytanie Czechowicza (15.3.2012)

Od 12 lat, 15 marca spotykamy się w Bramie Grodzkiej aby świętować urodziny poety Józefa Czechowicza

Już od dwunastu lat, zawsze 15 marca, w Bramie Grodzkiej świętujemy „Urodziny Józefa Czechowicza”. Urodzony tego dnia, w 1903 roku poeta, swoje życie związał z rodzinnym miastem. Lublinowi poświęcił jeden ze swoich najpiękniejszych tomików „Poemat o Mieście Lublinie”.

Scenariusz „Urodzin” stworzony wspólnie z prof. Władysławem Panasem od lat jest niezmienny. Do czytania „Poematu” zapraszamy wyjątkowe osoby związane z naszym miastem. W tym roku zaproszenie przyjęli: Halina Danczowska, Marek Danielkiewicz, Ewa Grodecka, Łukasz Marcińczak, Rafał Sadownik, Jacek Studziński.

„Poemat” był chóralnie odczytany przez wszystkich uczestników „Urodzin”.

Jak co roku we współpracy z Oficyną Wydawniczą WOK został wydany ręcznie składany i drukowany „Poemat o Mieście Lublinie” w nakładzie zgodnym z aktualną rocznicą urodzin (w tym roku było 109 egzemplarzy) oraz okolicznościowy ex libris.

Z okazji 109. urodzin Ośrodek przygotował też niespodziankę. Była to prezentacja interaktywnego spaceru 3D po fragmencie Lublinie z avatarem Józefa Czechowicza.
    
Czytanie „Poematu” było kulminacyjnym momentem obchodów 109. rocznicy Urodzin Józefa Czechowicza, które trwały przez cały dzień.

Program:
11:00 – 12:30 - czytanie „Poematu” i wierszy Józefa Czechowicza w jednym z autobusów MPK
12:00 – 13:00 - czytanie poezji Józefa Czechowicza w przestrzeni miasta, puszczanie do nieba baloników z życzeniami dla Poety - ul. Kapucyńska, plac przed Galerią Centrum.

109. urodzinom Józefa Czechowicza towarzyszył też program edukacyjny. W tym roku były to lekcje o poecie, które odbywały się w lubelskich szkołach: Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży słabowidzącej przy ul. Hirszfelda, Szkole Podstawowej nr 52, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 9, Gimnazjum nr 19,  Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 5, VIII LO.