Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Zarządzenie o wprowadzeniu kartotek zrabowanego mienia w wybranych magazynach

Dowódca SS i Policji na dystrykt lubelski Odilo Globocnik wydał zarządzenie, na mocy którego należało wprowadzić kartoteki przy magazynach w Chełmie, Trawnikach, Zakładach Odzieżowych SS w Lublinie /Bekleidungswerk der Waffen SS/, funkcjonujących na Flugplazu oraz Wydziale IVa działającym przy Szefie SS i Policji przy ulicy Chopina 27. Wydział IVa miał zająć się organizacją centralnej kartoteki, w której uwzględnionoby wszystkie zrabowane rzeczy w toku akcji "Reinhardt". Ponadto, zrabowane mienie miało podlegać ocenie, która wpływałaby na przydzielenie do I lub II gatunku:

[...] Ustalono jako bezwarunkowo konieczne, żeby przyjęte w trakcie „przesiedlenia” wartości jak gotówka, dewizy, metale szlachetne, odzież, bielizna i pozostałe przedmioty wartościowe, ilościowo jednakowo rejestrować, czy to w odosobnionych magazynach jak Trawniki, Chełm, Zakłady Odzieżowe SS, ul. Szopena 27, jak również przy wydziale IVa funkcjonującym przy szefie Policji i SS. Obowiązkiem ostatniego urzędu jest prowadzenie kartoteki centralnej, gdzie będą objaśniane także wszystkie rachunkowe modyfikacje w poszczególnych magazynach, tak więc w każdej chwili można wywnioskować, jaka ilość sztuk przechowywanych przedmiotów wartościowych w danym czasie jest dostępna. Do tego jest niezbędne, aby wydział IVa o każdej zmianie stanu został poinformowany za pomocą akredytywy, a mianowicie zebranych dokumentów i wysłanych wydziałowi IVa tygodniowo co sobotę. Jest zatem konieczne dla celów stosowania kartoteki centralnej niezwłoczne opracowanie ilościowe, które należy złożyć najpóźniej do 25 września 1942 bieżącego roku, przy czym należy wziąć pod uwagę, że przechowywane przedmioty wartościowe w zależności od swojego stanu powinny być rejestrowane jako gatunek I i gatunek II. Kartotekę zacznie się sporządzać z uwzględnieniem stanu zgłoszonego do wydziału IVa, aby móc stwierdzić o każdej porze codzienny stan oraz umożliwić nieskomplikowane porozumienie z kartoteką centralną. O ile chodzi o gotówkę, dewizy, metale szlachetne, zegarki, pierścionki, biżuterię i tego rodzaju rzeczy, magazyny nie powinny sortować tych rzeczy, lecz te wartości przekazać najkrótszą drogą wydziałowi IVa, który jako jedyny jest wyznaczony do tego, aby sporządzić ewidencję ilościową i aby je zaksięgować [...].