HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
Plan Lublina ze schyłku XVIII wieku

Plan Lublina ze schyłku XVIII wieku

Mapa Lublina ze schyłku XVIII wieku powstała w wyniku cyfrowej kompilacji 3 arkuszy autorstwa S.J.N. Łęckiego: szczegółowego planu miasta z 1783 r. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie (PmL, sygn. 3.), generalnego planu gruntów miejskich z 1780 r. ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych (Zb. Kart. 92–13) oraz planu Jurydyki Wieniawy z 1789 r. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie (PmL, sygn. 73.). Kompilację uzupełnia szczegółowy plan zamku lubelskiego z 1797 roku (AGAD, Zb. Kart. nr. 402, sygn. 4-31).

Czytaj więcej

Szczegółowy plan obozu koncentracyjnego na Majdanku [KL Lublin]

Szczegółowy plan obozu koncentracyjnego na Majdanku [KL Lublin]

Interaktywny plan obozu koncentracyjnego KL Lublin zawiera szczegółowy zestaw geometrii obiektów znajdujących się na terenie obozu w szczytowym momencie jego działalności. Kliknięcie w poszczególne obiekty umożliwia wyświetlenie informacji opisowych o rodzaju, przeznaczeniu budynku i "adresu" funkcjonującego w ewidencji obozowej.

Opracowanie planu jest efektem współpracy zespołu HGIS ze specjalistami z Państwowego Muzeum na Majdanku.

Czytaj więcej

Szlak Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”

Szlak Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”

Szlak Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady” został przygotowany przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie na 75. rocznicę likwidacji getta na Podzamczu. Realizacja Szlaku Pamięci wynikała z potrzeby zaznaczenia w przestrzeni publicznej miejsc związanych z zagładą lubelskich Żydów.

Czytaj więcej

Lublin, mapa miejsc związanych z akcją „Reinhardt”

Lublin, mapa miejsc związanych z akcją „Reinhardt”

Mapa zawiera informacje o miejscach bezpośrednio związanych wydarzeniami akcji „Reinhardt”, oznaczonych z pomocą znaczników. Podkład mapy interaktywnej stanowią przedwojenne plany Lublina, niepublikowane plany niemieckie i zdjęcia lotnicze z okresu II wojny światowej. Częścią mapy akcji „Reinhardt” jest szczegółowy plan obozu koncentracyjnego na Majdanku [KL Lublin].

Czytaj więcej

Lublin, I połowa XIX w.

Lublin, I połowa XIX w.

Interaktywną mapę Lublina w I połowie XIX wieku opracowano na podstawie planu W. Ziółkowskiego z 1827 r. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie (APL, PmL, sygn. 317) oraz planu B. Maciejowskiego z 1836 r. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Radomiu (APR, ZRiDPGRKLS, sygn. 33/35).

Czytaj więcej

Historical Lubliner Neighborhood Map

Historical Lubliner Neighborhood Map

The Historical Lubliner Neighborhood Map shows Jewish families that settled in Lublin. The purpose of this map is to connect the past and the present and Lubliners to each other. This map provides Lubliners with a window into the neighbours of their ancestors!

Czytaj więcej

Mapa projektu Lublin-Antwerpia

Mapa projektu Lublin-Antwerpia

Mapa przedstawia różne adresy Żydów lubelskich mieszkających w Antwerpii pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Te adresy-miejsca są częścią większego projektu o nazwie Lublin-Antwerpia, w którym staramy się odkrywać i prezentować informacje o osobach i rodzinach z Lublina podczas ich pobytu w Antwerpii.

Czytaj więcej

Lublin, lata 20. i 30. XX wieku

Lublin, lata 20. i 30. XX wieku

Interaktywna mapa Lublina w okresie międzywojennym. Geometrie miejsc zachowują numerację adresową z okresu międzywojennego. Podstrony poświęcone poszczególnym miejscom (działkom, budynkom, punktom adresowym) są powiązane z bazami osób, wydarzeń i źródeł dokumentujących historię życia mieszkańców.

Czytaj więcej

Mapa Lublina i okolic w I poł. XIX w.

Mapa Lublina i okolic w I poł. XIX w.

Mapa Lublina i okolic w I poł. XIX w. jest mapą zbiorczą, przedstawiającą granice miasta Lublin i sąsiednich miejscowości. Kliknięcie wybranego obszaru umożliwia przekierowanie do mapy szczegółowej zawierającej geometrie miejsc w powiązaniu z bazami osób, wydarzeń i źródeł dokumentujących historię życia mieszkańców.

Czytaj więcej

Ortofotomapa Lublina 1944

Ortofotomapa Lublina 1944

Ortofotomapa Lublina z roku 1944 została opracowana na podstawie serii niemieckich zdjęć lotniczych z okresu 28.V.1944 - 27.X.1944 przechowywanych w National Archives and Records Administration (NARA) w USA (seria 373-GXPRINTS).

Czytaj więcej

Unia Lubelska

Unia Lubelska

Rekonstrukcja planu Lublina z okresu podpisania Unii Lubelskiej to efekt realizacji interdyscyplinarnego projektu wykorzystującego wiedzę lubelskich ekspertów. Opierając się na dokumentacji badawczej oraz opracowaniach naukowych, podjęli się oni graficznego przedstawienia zabudowy, sieci wodnej oraz układu dróg i działek w obrębie miasta.

Czytaj więcej

Ulica Bramowa

Ulica Bramowa

Obecna ulica Bramowa pierwotnie była nazywana ulicą Krakowską. Nazwę tę nosiła już w XVI wieku. Później zaczęto w ten sposób określać główny trakt za Bramą Krakowską (obecnie Krakowskie Przedmieście), natomiast ulicę prowadzącą do Rynku nazwano Przyrynek. W XIX wieku ulicy nadano obecną nazwę. Najważniejszą budowlą ulicy pozostaje zamykająca ulicę Brama Krakowska. Powstała po najeździe tatarskim w 1341 roku jako część murów obronnych miasta.

Czytaj więcej

Plac Wolności

Plac Wolności

Plac Wolności (dawny plac Bernardyński) znajduje się w centrum Lublina, u zbiegu ulic Narutowicza i Bernardyńskiej. Powstał w miejscu połączenia dawnych traktów krakowskiego i ruskiego, w sąsiedztwie kościoła i klasztoru bernardynów. W latach dwudziestych XIX wieku, po pracach regulacyjnych na dawnym cmentarzu przykościelnym i dziedzińcu pałacu Tarłów, utworzono w miejscu dzisiejszego Placu Wolności plac targowy. Najbardziej znanym obiektem znajdującym się na placu była wieża ciśnień, będąca częścią wodociągów Adolfa Weisblata. Wieża, wzniesiona z cegły maszynowej, otrzymała formę gotyckiej baszty. Została ona uszkodzona podczas walk o Lublin w 1944 roku. Po zakończeniu działań wojennych budowlę rozebrano.

Czytaj więcej

Ulica 1 Maja

Budowa linii Kolei Nadwiślańskiej w drugiej połowie XIX wieku wymagała zmian komunikacyjnych w przestrzeni miejskiej. W 1876 roku wytyczono w Lublinie drogę łączącą Śródmieście z dworcem kolejowym, ulokowanym na przedmieściach Piaski. Trasa ta, prowadziła od mostu na Bystrzycy (dawny Trakt Bychawski), aż do nowo powstałej stacji kolejowej. Miasto uzyskało w ten sposób nowe możliwości komunikacji, a linia Kolei Nadwiślańskiej otwarta w 1887 roku ożywiła przedmieście Piaski nadając nowej ulicy nazwanej Foksal ( z ros. Bокзал - dworzec ) miejski charakter.

Czytaj więcej

Ulica Szeroka

Ulica Szeroka, zwana także Żydowską, przebiegała w miejscu dzisiejszego Placu Zamkowego, od ulicy Kowalskiej do ulicy Ruskiej. Ulica Szeroka stanowiła centrum dawnej dzielnicy żydowskiej na Podzamczu. Prawdopodobnie została wytyczona już przed 1564 rokiem. Całkowicie murowaną zabudowę ulica uzyskała dopiero pod koniec XVIII wieku. Na przełomie XIX i XX wieku ulica była już zabudowana wysokimi - jak na ten fragment miasta - dwu- i trzypiętrowymi kamienicami. Jako jedna z nielicznych ulic w dzielnicy żydowskiej była wybrukowana.

Czytaj więcej