HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne.

Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne.

Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
Lublin, mapa miejsc związanych z akcją „Reinhardt”

Lublin, mapa miejsc związanych z akcją „Reinhardt”

Mapa zawiera informacje o miejscach bezpośrednio związanych wydarzeniami akcji „Reinhardt”, oznaczonych z pomocą znaczników. Podkład mapy interaktywnej stanowią przedwojenne plany Lublina, niepublikowane plany niemieckie i zdjęcia lotnicze z okresu II wojny światowej. Częścią mapy akcji „Reinhardt” jest szczegółowy plan obozu koncentracyjnego na Majdanku [KL Lublin].

Czytaj więcej

Szczegółowy plan obozu koncentracyjnego na Majdanku [KL Lublin]

Szczegółowy plan obozu koncentracyjnego na Majdanku [KL Lublin]

Interaktywny plan obozu koncentracyjnego KL Lublin zawiera szczegółowy zestaw geometrii obiektów znajdujących się na terenie obozu w szczytowym momencie jego działalności. Kliknięcie w poszczególne obiekty umożliwia wyświetlenie informacji opisowych o rodzaju, przeznaczeniu budynku i "adresu" funkcjonującego w ewidencji obozowej.

Opracowanie planu jest efektem współpracy zespołu HGIS ze specjalistami z Państwowego Muzeum na Majdanku.

Czytaj więcej

Ortofotomapa Lublina 1944

Ortofotomapa Lublina 1944

Ortofotomapa Lublina z roku 1944 została opracowana na podstawie serii niemieckich zdjęć lotniczych z okresu 28.V.1944 - 27.X.1944 przechowywanych w National Archives and Records Administration (NARA) w USA (seria 373-GXPRINTS).

Czytaj więcej

Mapa Lublina i okolic w I połowie XIX w.

Mapa Lublina i okolic w I połowie XIX w.

Mapa Lublina i okolic w I poł. XIX w. jest mapą zbiorczą, przedstawiającą granice miasta Lublin i sąsiednich miejscowości. Kliknięcie wybranego obszaru umożliwia przekierowanie do mapy szczegółowej zawierającej geometrie miejsc w powiązaniu z bazami osób, wydarzeń i źródeł dokumentujących historię życia mieszkańców.

Czytaj więcej

Mapa Lublina i okolic ze schyłku XVIII wieku

Mapa Lublina i okolic ze schyłku XVIII wieku

Mapa Lublina i okolic ze schyłku XVIII wieku powstała w wyniku cyfrowej kompilacji 3 arkuszy autorstwa S.J.N. Łęckiego: szczegółowego planu miasta z 1783 r. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie (PmL, sygn. 3), generalnego planu gruntów miejskich z 1780 r. ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych (Zb. Kart., sygn. 92-13) oraz planu jurydyki Wieniawy z 1789 r. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie (PmL, sygn. 73). Kompilację uzupełnia szczegółowy plan zamku lubelskiego z 1797 r. (AGAD, Zb. Kart., sygn. 4-31).

Czytaj więcej

Mapa projektu Lublin–Antwerpia

Mapa projektu Lublin–Antwerpia

Mapa przedstawia różne adresy Żydów lubelskich mieszkających w Antwerpii pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Te adresy-miejsca są częścią większego projektu o nazwie Lublin – Antwerpia, w którym staramy się odkrywać i prezentować informacje o osobach i rodzinach z Lublina podczas ich pobytu w Antwerpii.

Czytaj więcej

Lubelski Lipiec '80

Lubelski Lipiec '80

W latach 70. XX wieku narastający kryzys ekonomiczny spowodowany nieudolną polityką władz PRL prowadził do zastoju gospodarczego. Deficyt surowców potrzebnych do produkcji przemysłowej, brak wykwalifikowanych pracowników, ciągłe przerwy w dostawach prądu i gazu wpłynęły na ilość i jakość towarów i usług dostępnych na rynku. Impas gospodarczy przyczynił się do wzrostu cen i obniżania płac, co nasiliło niezadowolenie społeczne. Wobec działań niewydolnego systemu w 1980 roku na Lubelszczyźnie rozpoczęła się fala strajków, która w kilkanaście dni objęła aż 91 zakładów pracy. A wszystko "zaczęło się od kotleta".

Czytaj więcej

Unia Lubelska

Unia Lubelska

Rekonstrukcja planu Lublina z okresu podpisania Unii Lubelskiej to efekt realizacji interdyscyplinarnego projektu wykorzystującego wiedzę lubelskich ekspertów. Opierając się na dokumentacji badawczej oraz opracowaniach naukowych, podjęli się oni graficznego przedstawienia zabudowy, sieci wodnej oraz układu dróg i działek w obrębie miasta.

Czytaj więcej

Szlak Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”

Szlak Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”

Szlak Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady” został przygotowany przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie na 75. rocznicę likwidacji getta na Podzamczu.

Realizacja Szlaku Pamięci wynikała z potrzeby zaznaczenia w przestrzeni publicznej miejsc związanych z zagładą lubelskich Żydów.

Czytaj więcej