HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN
Lublin, mapa miejsc związanych z akcją „Reinhardt”

Lublin, mapa miejsc związanych z akcją „Reinhardt”

Mapa zawiera informacje o miejscach bezpośrednio związanych wydarzeniami akcji „Reinhardt”, oznaczonych z pomocą znaczników. Podkład mapy interaktywnej stanowią przedwojenne plany Lublina, niepublikowane plany niemieckie i zdjęcia lotnicze z okresu II wojny światowej. Częścią mapy akcji „Reinhardt” jest szczegółowy plan obozu koncentracyjnego na Majdanku [KL Lublin].

Czytaj więcej

Unia Lubelska

Unia Lubelska

Rekonstrukcja planu Lublina z okresu podpisania Unii Lubelskiej to efekt realizacji interdyscyplinarnego projektu wykorzystującego wiedzę lubelskich ekspertów. Opierając się na dokumentacji badawczej oraz opracowaniach naukowych, podjęli się oni graficznego przedstawienia zabudowy, sieci wodnej oraz układu dróg i działek w obrębie miasta.

Czytaj więcej

Historical Lubliner Neighborhood Map

Historical Lubliner Neighborhood Map

The Historical Lubliner Neighborhood Map shows Jewish families that settled in Lublin. The purpose of this map is to connect the past and the present and Lubliners to each other. This map provides Lubliners with a window into the neighbours of their ancestors!

Czytaj więcej

Mapa Lublina i okolic w I poł. XIX w.

Mapa Lublina i okolic w I poł. XIX w.

Mapa Lublina i okolic w I poł. XIX w. jest mapą zbiorczą, przedstawiającą granice miasta Lublin i sąsiednich miejscowości. Kliknięcie wybranego obszaru umożliwia przekierowanie do mapy szczegółowej zawierającej geometrie miejsc w powiązaniu z bazami osób, wydarzeń i źródeł dokumentujących historię życia mieszkańców.

Czytaj więcej

Szlak Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”

Szlak Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”

Szlak Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady” został przygotowany przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie na 75. rocznicę likwidacji getta na Podzamczu. Realizacja Szlaku Pamięci wynikała z potrzeby zaznaczenia w przestrzeni publicznej miejsc związanych z zagładą lubelskich Żydów.

Czytaj więcej

Plan Lublina z 1783 roku

Plan Lublina z 1783 roku

Mapa Lublina z 1783 roku powstała w wyniku cyfrowej kompilacji 3 arkuszy autorstwa S.J.N. Łęckiego: szczegółowego planu miasta z 1783 r. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie (PmL, sygn. 3.), generalnego planu gruntów miejskich z 1780 r. ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych (Zb. Kart. 92–13) oraz planu Jurydyki Wieniawy z 1789 r. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie (PmL, sygn. 73.). Kompilację uzupełnia szczegółowy plan zamku lubelskiego z 1797 roku (AGAD, Zb. Kart. nr. 402, sygn. 4-31).

Czytaj więcej

Shtetl Routes

Shtetl Routes

Interaktywna mapa projektu Shtetl Routes prezentuje najważniejsze obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego na obszarze pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

Czytaj więcej

 Ortofotomapa Lublina 1944

Ortofotomapa Lublina 1944

Ortofotomapa Lublina z roku 1944 została opracowana na podstawie serii niemieckich zdjęć lotniczych z okresu 28.V.1944 - 27.X.1944 przechowywanych w National Archives and Records Administration (NARA) w USA (seria 373-GXPRINTS).

Czytaj więcej

Lublin, lata 20. i 30. XX wieku

Lublin, lata 20. i 30. XX wieku

Interaktywna mapa Lublina w okresie międzywojennym. Geometrie miejsc zachowują numerację adresową z okresu międzywojennego. Podstrony poświęcone poszczególnym miejscom (działkom, budynkom, punktom adresowym) są powiązane z bazami osób, wydarzeń i źródeł dokumentujących historię życia mieszkańców.

Czytaj więcej