HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN

Lublin, ul. Fabryczna - ul. Wrońska, obóz na Flugplatzu

niem. Cholmerstrasse/Wronskastrasse, Flughafenlager/Lager am alten Flugplatz

Nazwa obozu pochodzi od miejsca jego usytuowania na terenie istniejących jeszcze przed wojną zakładów lotniczych Plage–Laśkiewicz [od 1937 r. Lubelska Wytwórnia Samolotów]. Do początku 1940 r. działał tu niewielki obóz dla jeńców Wojska Polskiego, a po jego rozwiązaniu od wiosny tego roku pracowali tu doraźnie Żydzi lubelscy. Z kolei na początku 1942 r. rozpoczęto tworzenie na Flugplatzu stałego obozu pracy, który stanowił ważne ogniwo akcji „Reinhardt”. Więziono w nim głównie Żydów – kobiety i mężczyzn – zarówno polskich, jak i deportowanych z innych państw. Od wiosny 1942 r. do jesieni 1943 r., w trakcie akcji „Reinhardt”, obóz ten pełnił funkcję placu selekcyjnego dla przybywających do Lublina transportów, ale przede wszystkim był miejscem segregacji i magazynowania mienia zrabowanego Żydom. 3 listopada 1943 r. żydowskich więźniów Flugplatzu zamordowano podczas akcji „Dożynki” („Aktion Erntefest”) w pobliskim obozie na Majdanku (KL Lublin), a Flugplatz pozbawiony siły roboczej został likwidowany.

Obecnie miejsce to jest elementem powstałego w 2017 r. szlaku pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”.

Wydarzenia (47)

Mapy

Powiązane artykuły

Powiązane osoby

Historie mówione

Źródła