Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

WAKS (rodzina Brigitte Waks)

The Waks family lived in Lublin at 38/5 Lubartowska Street (now 44). Chaim Luzer Waks was the owner of a cooperative bank (“Bank Spółdzielczy”) at 2 Lubartowska Street and a tannery at 19 Wspólna Street. His wife was Szyfra Halbersztadt. They had 3 sons and 1 daughter: Abraham Mojżesz, Dawid Isachor, Samuel Salomon and Ita Mindla (Mina). Only Abraham Mojżesz survived the war.

Czytaj więcej