HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Informacja o śmierci robotników żydowskich - 29 września

W obozie pracy w Bełżcu zmarł Bencjan Todor, lat 48 /zam. Frampol/. Pochowany został w Tomaszowie Lubelskim. W obozie pracy w Cieszanowie zmarli następujący Żydzi: 1/ Grynwald Jojne /zam. Lublin/ oraz 2/ Korc Aron Lejb, lat 54 /zam. Lublin/. Pochowani zostali w Cieszanowie. W szpitalu w Tomaszowie Lubelskim zmarł Bencion Feder, lat 52 /zam. Frampol/, gdzie został pochowany. W szpitalu Jana Bożego zmarł przywieziony z obozu pracy w Bełżcu Ezrjel Mojżesz Frank, lat 43 /zam. Złota 5/. Pochowany został w Lublinie.