HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:
Szczegółowy plan obozu koncentracyjnego na Majdanku [KL Lublin]

Szczegółowy plan obozu koncentracyjnego na Majdanku [KL Lublin]

Plan zawiera szczegółowy zestaw geometrii obiektów znajdujących się na terenie obozu w szczytowym momencie jego działalności. Kliknięcie w poszczególne obiekty umożliwia wyświetlenie informacji opisowych o rodzaju, przeznaczeniu budynku i "adresu" funkcjonującego w ewidencji obozowej.

Read more

Lublin, mapa miejsc związanych z akcją „Reinhardt”

Lublin, mapa miejsc związanych z akcją „Reinhardt”

Mapa zawiera informacje o miejscach bezpośrednio związanych wydarzeniami akcji „Reinhardt”, oznaczonych z pomocą znaczników. Podkład mapy interaktywnej stanowią przedwojenne plany Lublina, niepublikowane plany niemieckie i zdjęcia lotnicze z okresu II wojny światowej. Częścią mapy akcji „Reinhardt” jest szczegółowy plan obozu koncentracyjnego na Majdanku [KL Lublin].

Read more

Unia Lubelska

Unia Lubelska

Rekonstrukcja planu Lublina z okresu podpisania Unii Lubelskiej to efekt realizacji interdyscyplinarnego projektu wykorzystującego wiedzę lubelskich ekspertów. Opierając się na dokumentacji badawczej oraz opracowaniach naukowych, podjęli się oni graficznego przedstawienia zabudowy, sieci wodnej oraz układu dróg i działek w obrębie miasta.

Read more

Historical Lubliner Neighborhood Map

Historical Lubliner Neighborhood Map

The Historical Lubliner Neighborhood Map shows Jewish families that settled in Lublin. The purpose of this map is to connect the past and the present and Lubliners to each other. This map provides Lubliners with a window into the neighbours of their ancestors!

Read more

Map of Lublin and its vicinity from the 1st half of the 19th century

Map of Lublin and its vicinity from the 1st half of the 19th century

The map shows the borders of the city of Lublin and Wieniawa, Czechowka, Kalinowszczyzna, Sierakowszczyzna, Piaski and Bronowice.
By clicking on a selected area, you will be redirected to a detailed map displaying places related to databases of people, events, and sources documenting the history of residents' lives.

Read more

Szlak Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”

Szlak Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”

Szlak Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady” został przygotowany przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie na 75. rocznicę likwidacji getta na Podzamczu. Realizacja Szlaku Pamięci wynikała z potrzeby zaznaczenia w przestrzeni publicznej miejsc związanych z zagładą lubelskich Żydów.

Read more

Plan Lublina z 1783 roku

Plan Lublina z 1783 roku

Mapa Lublina z 1783 roku powstała w wyniku cyfrowej kompilacji 3 arkuszy autorstwa S.J.N. Łęckiego: szczegółowego planu miasta z 1783 r. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie (PmL, sygn. 3.), generalnego planu gruntów miejskich z 1780 r. ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych (Zb. Kart. 92–13) oraz planu Jurydyki Wieniawy z 1789 r. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie (PmL, sygn. 73.). Kompilację uzupełnia szczegółowy plan zamku lubelskiego z 1797 roku (AGAD, Zb. Kart. nr. 402, sygn. 4-31).

Read more

Shtetl Routes

Shtetl Routes

Interaktywna mapa projektu Shtetl Routes prezentuje najważniejsze obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego na obszarze pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

Read more

 Ortofotomapa Lublina 1944

Ortofotomapa Lublina 1944

Ortofotomapa Lublina z roku 1944 została opracowana na podstawie serii niemieckich zdjęć lotniczych z okresu 28.V.1944 - 27.X.1944 przechowywanych w National Archives and Records Administration (NARA) w USA (seria 373-GXPRINTS).

Read more

Mapa dzielnic Lublina (dwudziestolecie międzywojenne)

Mapa dzielnic Lublina (dwudziestolecie międzywojenne)

Mapa dzielnic Lublina w okresie międzywojennym przedstawia propozycję delimitacji obszaru miasta w oparciu o kryteria historyczne, geograficzne i funkcjonalne. Docelowo mapa będzie zawierać 14 wyróżnień, przekierowujących do map szczegółowych.

Read more

Lublin, lata 20. i 30. XX wieku

Lublin, lata 20. i 30. XX wieku

Interaktywna mapa Lublina w okresie międzywojennym. Geometrie miejsc zachowują numerację adresową z okresu międzywojennego. Podstrony poświęcone poszczególnym miejscom (działkom, budynkom, punktom adresowym) są powiązane z bazami osób, wydarzeń i źródeł dokumentujących historię życia mieszkańców.

Read more

Lublin, lata 70. i 80. XX wieku

Lublin, lata 70. i 80. XX wieku

Mapa Lublina w latach 70. i 80. XX w. na podstawie map topograficznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opracowanych w układzie współrzędnych "1965".

Read more

wieś i folwark Bronowice, I poł. XIX w.

wieś i folwark Bronowice, I poł. XIX w.

Plan folwarku Bronowic do miasta municypalnego Lublina należącego..., opracowany przez J. Kierłowicza w 1819 roku (APL, AmL, sygn. 27) to ciekawy, a jednocześnie dosyć typowy dla epoki plan majątku ziemskiego.

Read more