Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Wyjaśnienie - 10 września

W związku z umieszczoną w "Głosie Lubelskim" z dnia 6 sierpnia b. r. nr 222 notatka p. t. "Jenerał zginął na rowerze" otrzymaliśmy od. p. Jenerała następujące wyjaśnienie. "Wyjaśniam, że roweru nie ukradłem ani też nie przywłaszczyłem, natomiast wynająłem rower u Mitarsznajdera Pelte (Grodzka 7) i po powrocie mu go zwróciłem, zapłaciwszy całą należność za wynajęcie". Wiadomość o zabraniu roweru przez p. Jenerała ukazała się w całej prasie lubelskiej. Mitersznajder bowiem zameldował o tem w komisarjacie policji, skąd drogą urzędowego komunikatu prasowego dostanie się pismem miejscowych.